Dražby v obchodnom vestníku: Súdny exekútor

Dátum zverejnenia Typ Dátum Názov Firma Mesto Kraj
Zobraziť 19.8.2016 Súdny exekútor 4.10.2016 Bratislava - Devínská Nová Ves, záhradkárska osada, súpisné číslo 6568 Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Zobraziť 19.8.2016 Súdny exekútor 4.10.2016 Bratislava - Devínská Nová Ves, záhradkárska osada, súpisné číslo 6568 Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Zobraziť 19.8.2016 Súdny exekútor 4.10.2016 Bratislava - Devínská Nová Ves, záhradkárska osada, súpisné číslo 6568 Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Zobraziť 12.5.2016 Súdny exekútor 16.6.2016 Pri Vinohradoch 23, Bratislava - Rača Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Zobraziť 22.9.2015 Súdny exekútor 27.10.2015 Vážska 19, Bratislava Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Zobraziť 3.10.2014 Súdny exekútor 10.11.2014 Vážska 19 Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Zobraziť 17.2.2012 Súdny exekútor 27.3.2012 Ivan Nestor Bratislava Bratislavský
Späť hore if (License.IsValid()) { var manualType = ((License.HasValidPremium() || License.HasValidElite() || License.HasValidUltimate()) ? "finstat-premium" : ((License.HasValidPremiumBasic()) ? "premium" : "monitoring"));
Čo máme nové

Nové parametre v exportoch

  • platcovstvo DPH: výskyt subjektu v kritickom zozname Finančnej správy
  • záložné práva: či má subjekt záznam o záložných právach s podrobnosťami
  • konkurzy a reštrukturalizácie: podrobnejšie informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
Podrobné informácie o dátach v hromadných exportoch spolu s novým návodom na ich stiahnutie nájdete TU.
}