Spisová značka Druh Súd Správca Firma Prvý záznam
Posledný záznam
Začiatok Ukončenie
6K/18/2014 Konkurzné
Podaní: 13
Okresný súd Bratislava I HMG Recovery, k.s., ... PE-INVEST, s.r.o. [35758635] 14.4.2014
22.7.2016
21.6.2014
31K/7/2016 Konkurzné
Podaní: 8
Okresný súd Košice I doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. Roland Billý [31.10.1986] 8.3.2016
22.7.2016
5K/11/2016 Konkurzné
Podaní: 5
Okresný súd Žilina LawService Recovery, k.s. Ivan Pandula, Ing. [19.10.1970] 14.6.2016
22.7.2016
1K/14/2014 Konkurzné
Podaní: 19
Okresný súd Banská Bystrica Mgr. Radka Longauerova, ... Pavol Kokles [14.04.1953] 19.3.2014
22.7.2016
4.4.2014
30K/24/2013 Konkurzné
Podaní: 52
Okresný súd Košice I JUDr. Juraj Biroš Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii [31651721] 19.9.2013
22.7.2016
2K/54/2014 Konkurzné
Podaní: 8
Okresný súd Banská Bystrica BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Mgr.Andrea Katriňáková [25.04.1971] 30.9.2014
22.7.2016
3K/33/2016 Konkurzné
Podaní: 2
Okresný súd Bratislava I Magdaléna Kollárová, JUDr. Zákaznícky servis s.r.o. v likvidácii [46193987] 13.7.2016
22.7.2016
8K/17/2014 Konkurzné
Podaní: 33
Okresný súd Bratislava I JUDr. Miroslav Ňuňuk, ... MäsKo, a.s. [31361374] 9.4.2014
22.7.2016
19.8.2014
3K/43/2015 Konkurzné
Podaní: 24
Okresný súd Bratislava I Mgr. Peter Zemko Miroslav Kopiar - KOVEL [11735457] 29.10.2015
22.7.2016
1K/24/2016 Konkurzné
Podaní: 4
Okresný súd Prešov JUDr. Marián Novikmec, ... ENVIRON SERVIS, s.r.o. [36456667] 29.6.2016
22.7.2016
2R/4/2009 Konkurzné
Podaní: 24
Okresný súd Prešov JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, ... GARBERO s.r.o. v konkurze [36706345] 31.10.2011
22.7.2016
15.4.2011
2K/30/2010 Konkurzné
Podaní: 8
Okresný súd Banská Bystrica JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Pavel Klinčok - TEKTRANS [34794620] 28.2.2012
22.7.2016
1K/12/2016 Konkurzné
Podaní: 10
Okresný súd Prešov Mgr. Slavomir Kollar Lucia Žužová, JUDr. [01.12.1974] 5.4.2016
22.7.2016
2K/25/2016 Konkurzné
Podaní: 12
Okresný súd Banská Bystrica SKP, k. s. Martina Gelienová, Mgr. [26.11.1979] 19.4.2016
22.7.2016
28K/31/2013 Konkurzné
Podaní: 28
Okresný súd Trenčín JUDr. Vladimír Žitník Jana Zvěřinová [08.06.1972] 3.6.2013
22.7.2016
31K/12/2016 Konkurzné
Podaní: 4
Okresný súd Košice I Vladimír Lisák, JUDr., ... Gabriel Labina [30.05.1980] 16.3.2016
22.7.2016
4K 36/2016 Konkurzné
Podaní: 4
Okresný súd Banská Bystrica Ing. Kristián Gregor, ... Peter Lehocký [04.05.1995] 21.6.2016
22.7.2016
4K/23/2016 Konkurzné
Podaní: 7
Okresný súd Bratislava I Ing. Anna Bružeňáková Adam Ondrejkovič [02.11.1990] 23.5.2016
22.7.2016
40K/10/2014 Konkurzné
Podaní: 18
Okresný súd Trenčín Martin Hurtiš , ... Barbora Kráľová [31.01.1981] 9.4.2014
22.7.2016
25.4.2014
2R/8/2015 Reštrukturalizačné
Podaní: 44
Okresný súd Banská Bystrica JUDr. Matúš Boľoš, ... V A V invest, s.r.o. „v konkurze“ [31615325] 22.6.2015
22.7.2016
6.1.2016