Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Aktivovať PREMIUM
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
2K/26/2016
Počet podaní: 6
Marek Gajdoš
Nar.: 02.07.1982
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Oľga Michaliková, JUDr. Oľga Michalíková
19.7.2016
5.12.2016
9.11.2016
-
2K/46/2016
Počet podaní: 1
EXCENTRUM Prešov s.r.o. v likvidácii
IČO: 31724744
Konkurzné
Okresný súd Prešov
nezistený
5.12.2016
5.12.2016
-
-
3K/33/2016
Počet podaní: 5
Zákaznícky servis s.r.o. v likvidácii
46193987
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Magdaléna Kollárová, JUDr., JUDr. Magdaléna Kollárová
13.7.2016
5.12.2016
-
15.10.2016
2K/54/2008
Počet podaní: 4
PRINTEX s.r.o. Bardejov v konkurze
36470007
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Jozef Jaroščák ml., JUDr. Jozef Jaroščák ml., JUDr. Jozef Jaroščák st.
15.3.2013
5.12.2016
8.12.2015
-
4K/19/2014
Počet podaní: 19
MAHAKAM, s.r.o.
35830786
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
JUDr. Adam Puškár
9.6.2014
5.12.2016
16.8.2014
-
40NcKR/33/2016
Počet podaní: 1
Jana Hajná Iné
Okresný súd Trenčín
nezistený
5.12.2016
5.12.2016
-
-
3K/35/2009
Počet podaní: 18
UVL s. r. o., v konkurze
35683341
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Mgr. Peter Podolský, Peter Podolský
23.11.2012
5.12.2016
11.12.2015
-
2K/29/2016
Počet podaní: 5
TONAB plus, s.r.o.
45511748
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Jana Čepčeková
2.8.2016
5.12.2016
-
-
2K/24/2016
Počet podaní: 14
TATRASOLE, s.r.o.
36757586
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Imrich Krupička, Ing., JUDr. Ľuboš Bajužík
7.7.2016
5.12.2016
22.7.2016
-
2K/2/2016
Počet podaní: 17
ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii
36277851
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
29.1.2016
5.12.2016
14.4.2016
-
31NcKR/7/2012
Počet podaní: 3
: Gizela Czuczorová
Nar.: 25.12.1957
Iné
Okresný súd Nitra
nezistený
13.9.2016
5.12.2016
-
-
26K/65/2014
Počet podaní: 28
ALA BAMA PLUS, s.r.o.
36203408
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Jana Koľveková
28.11.2014
5.12.2016
13.2.2015
5.12.2016
4K/74/2016
Počet podaní: 1
Ján Coch, Ing. Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
5.12.2016
5.12.2016
-
-
2K/2/2014
Počet podaní: 35
JZ, s.r.o. v konkurze
45879281
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Slavomír Dubjel
29.1.2014
5.12.2016
17.4.2014
-
30K/8/2012
Počet podaní: 26
R - CONTACT s.r.o.
36598933
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Mgr. Peter Žoldoš, JUDr. Vladimír Lisák
20.9.2012
5.12.2016
11.1.2013
-
25K/8/2016
Počet podaní: 14
Natália Májková
Nar.: 03.07.1976
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Štefan Dostál
26.2.2016
5.12.2016
3.5.2016
-
40NcKR/34/2016
Počet podaní: 1
Peter Lobík
Nar.: 04.06.1973
Iné
Okresný súd Trenčín
nezistený
5.12.2016
5.12.2016
-
-
30K/21/2014
Počet podaní: 47
STRAMON, s.r.o.
44004231
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Miroslav Vereb
16.7.2014
5.12.2016
19.11.2014
-
1NcKR/4/2012
Počet podaní: 1
Miroslav Rohaľ
35372559
Iné
Okresný súd Prešov
Jozef Beňo, JUDr.
5.12.2016
5.12.2016
-
-
2K/30/2016
Počet podaní: 12
Miroslav Petruš
Nar.: 27.05.1959
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Gábor Száraz
9.8.2016
5.12.2016
18.8.2016
-