Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MiCoPa spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 2.5.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 86 z roku 2017 5.5.2017
 • Úpadca MiCoPa spol. s r.o.
  IČO: 00000003
  Jazerná 2/5
  962 05   Komárno
Oznam

Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 29CbR/177/2017 o zrušenie spoločnosti

MiCoPa spol. s r.o., so sídlom Jazerná 2/5, 945 01 Komárno, IČO: 00 000 003, zverejňuje oznámenie v zmysle ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29CbR/177/2017
 • ICS 4117213663
 • Vydal JUDr. Dana Bartová
 • Odoslal Andrea Závodná

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 26.10.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
5.5.2017
Rozhodnutie Zrušenie