Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeužitočné závody mesta Nitry, komunálny podnik v Nitre, v likvidácii [zrušená]

Spoločnosť Všeužitočné závody mesta Nitry, komunálny podnik v Nitre, v likvidácii je zrušená od 16.5.2017

Spoločnosť Všeužitočné závody mesta Nitry, komunálny podnik v Nitre, v likvidácii bola založená 14. januára 1950 viacerými spoločníkmi.

  • IČO 00000038
  • Sídlo Všeužitočné závody mesta Nitry, komunálny podnik v Nitre, v likvidácii
    Nitra
    949 01 Nitra
  • Historický názov Všeužitočné závody mesta Nitry, komunálny podnik (platné do: 27.2.1954) Zobraziť všetky historické názvy
  • Deň zápisu do ORSR sobota, 14. januára 1950
  • Deň výmazu z ORSR utorok, 16. mája 2017
  • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Pšn, vložka č. 119/N
Predmety podnikania
Názov Vznik
inzertná a propagačná činnosť všetkého druhu v odbore hospodárskom, osvetovom a politickom, výroba, predaj a zapožičiavanie inzertných a propagačných prostriedkov, inzertné a propagačné sprostredkovateľstvo, prevádzanie inzercie a propagácie v rámci miestnej dopravy, poskytovanie porad v odbore inzercie a propagácie, sbieranie inzerátov a prevádzanie živnosti propagačnej a inzertnej, činnosť fotografická a reprodukčná v rozsahu stanovenom v živnostenskom zákone, činnosť kníhkupecká, stolárska, dekoratérska, čalúnnická a výroba pečiatokv rozsahu stanovenom v živnostenskom zákone, činnosť nakladateľská
14.1.1950
budovanie, udržovanie prírodných kúpalísk a umelých kúpeľov, výstavba ako aj prevádzka týchto kúpalísk a kúpeľov, údržba umelých klzísk a stadionov pre športové účele
14.1.1950
prevádzanie pohrebného ústavu s právom dodávať potrebné predmety k vystavovaniu mŕtvol, obstarávanie prevozu a vykopávanie mrtvol, prevádzanie stolárstva obmedzeného na výrobu a sklad rakví, prevádzanie čalúnníctva obmedzeného na práce spojené s výpravou pohrebu
14.1.1950
prevádzanie závodu na hubenie hmyzu a ničenie škodlivých hlodavcov /podkany, myši a pod./
14.1.1950
výstavba, údržba a prevádzka výstavíšť
14.1.1950
prevádzanie obchodnej činnosti a správnych v spojení s mestskou tržnicou a verejnej váhy
14.1.1950
prevádzanie záhradníctva všetkého druhu včítane stromkárstva a semenárstva na pozemkoch vlastných a prenajatých, obchod so všetkými záhradníckymi produktami, okrasami, ovocnými stromkami, kermi, kvetinami, semenami a pod.
14.1.1950
zriadenie, udržovanie a upravovanie záhrad, cintorínov na vlastný a cudzí účet a to včítane všetkých potrebných prác, vymerovanie a zhotovenie plánov, projektov a rozpočtov
14.1.1950
v súvislosti s činnosťou uvedeno sub g/ prevádzanie kvetinárskeho obchodu včítane viazačstva, prevádzania dekorácií, predaja drobného záhadníckeho náradia, zemín a hnojív
14.1.1950
prevádzanie živnosti sadárskej
14.1.1950
udržovanie a správa mestských parkov a prírodných rezervácií
14.1.1950
zlepšovanie bytových pomerov v Nitre, prestavbou a výstavbou nájomných objektov podľa požiadavok a zásad zdravého bývania
14.1.1950
získanie nemovitého majetku a obstarávanie všetkých činností, ktorých je zapotreby k plneniu týchto úloh
14.1.1950
správa domového majetku nemovitého, vlastného i tretími osobami podniku do správy svereného
14.1.1950
sprostredkovanie kúpy, predaja a zámeny nemovitostí v rozsahu oprávnenia sprostredkovania realít tretím osobám za príslušnú odmenu
14.1.1950