Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVART a.s. Bratislava [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVART a.s. Bratislava [zrušená]

 • Názov SLOVART a.s. Bratislava [zrušená]
 • IČO 00000680
 • DIČ 2020801431
 • Sídlo Jakubovo nám. 12, 815 31 Bratislava
 • Dátum vzniku 24. júla 1969, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 458/B
 • Historický názov Slovart, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod, Bratislava
  (platné do 24. júla 1992 )
 • Historické sídlo Nám. Slobody 6, 811 01 Bratislava
  (platné do 20. apríla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 5.novembra 2013
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie v oblasti obchodu 20.4.1993
reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť 20.4.1993
automatizované spracovanie údajov 20.4.1993
podnikateľské poradenstvo 20.4.1993
výroba a predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, záznamov, rozmnožovanie nahraných nosičov 20.4.1993
pohostinská činnosť 20.4.1993
ubytovacie služby 20.4.1993
Iné právne skutočnosti
1. Slovart, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod v Bratislave bola zriadená podľa zák. č. 243/49 Zb. Štátne povolenie vydalo Ministerstvo obchodu SSR - rozhodnutím č. 639/69 zo dňa 28.5.1969. Priebeh ustavujúceho valného zhromaženia je pojatý do notárskej zápisnice Štátneho notárstva Bratislava - mesto, č. N 405/69 zo dňa 7.7.1969. Stanovy spoločnosti boli schválené Ministerstvom obchodu SSR, čj.639/69 zo dňa 4.7.1969.
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti SLOVART schválilo stanovy akciovej spoločnosti v zmysle zákona 104/1990 Zb.
Účastinný kapitál spoločnosti je 4,5 milióna Kčs, rozdelených na 225 akcií po Kčs 20 000,- menovitej hodnoty a znejúcich na meno. Účastinný kapitál bol ku dňu založenia spoločnosti splatený.
Stary spis: Sa 904
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1993.
Stary spis: Sa 904
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1993 a 16.6.1994.
Stary spis: Sa 904
4. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.1995.
Stary spis: Sa 904
5. Notárska zápisnica N 143/96, Nz 142/96 zo dňa 27.6.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
Stary spis: Sa 904
6. Uznesenie Mestského súdu č.k. 38 K 81/96 - 78 o vyhlásení konkurzu, doplňujúce uznesenie Mestského súdu zo dňa 6.11.1996, č.k. 38 K 81/96 - 117
Stary spis: Sa 904
7. Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR č.k. 1 Obo 118/97 sa zrušuje uznesenie Mestského súdu v Bratislave č.k. 38 K 81/96 zo dňa 23.10.1996 o vyhlásení konkurzu na majetok SLOVART a.s. Bratislava.
8. Uznesenie Krajského súdu č.k. 38 K 81/96 - 342 zo dňa 28.4.1998, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SLOVART a.s. Bratislava.
Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Dagmar Farkašová, advokát, sídlo Kolárska 4, 811 06 Bratislava.