Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TECHNOPOL, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TECHNOPOL, a.s.

 • Názov TECHNOPOL, a.s.
 • IČO 00000698
 • DIČ 2020411063
 • IČ DPH SK2020411063 podľa §4
 • Sídlo Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
 • Dátum vzniku 18. februára 1970, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 455/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 166 000 € / splatené 166 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 166 000 €
 • Historický názov Trade Servis, a.s.
  (platné do 1. januára 2007 )
  Technopol, akciová spoločnosť (skrátene Technopol, a.s.)
  (platné do 23. júla 1999 )
  Technopol, akciová spoločnosť Bratislava
  (platné do 29. októbra 1996 )
 • Historické sídlo Kalininova 17, 852 50 Bratislava
  (platné do 3. novembra 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Alexander Čerevka Predseda predstavenstva Kuklovská 82, 841 05 Bratislava 14. júna 2011
JUDr. Mária Vandráková Predstavenstvo Brigádnická 42, 841 10 Bratislava 14. júna 2011
Ing. Stanislav Kováčik Člen predstavenstva Cerová 11, 900 23 Viničné 28. júna 2010
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. januára 2007] Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Oľga Kučová Dozorná rada Zadunajská 8, 851 01 Bratislava 10. júna 2014
Viera Emrichová Dozorná rada Fedinova 16, 851 01 Bratislava 10. júna 2014
JUDr. Lýdia Kurčinová Dozorná rada Oravská 16, 903 01 Senec 18. mája 2017
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
TECHNOPOL HOLDING, a.s. [35762691] Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 1.1.2007
TECHNOPOL PARTNER, a.s. [35762187] Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 13.7.2018
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2007
sprostredkovateľská činnosť 23.7.1999
faktoring a forfaiting 23.7.1999
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2007
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov 1.1.2007
poradenstvo v oblasti personalistiky a vedenie personálnej agendy 23.7.1999
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 1.1.2007
automatizované spracovanie dát 1.1.2007
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 1.1.2007
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 9.7.2013
administratívne služby 9.7.2013
Iné právne skutočnosti
1. Účastinná spoločnosť bola zariadená podľa zák.č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 2219/69 dňa 15.januára 1970 oprávnenie k zahranično-obchodnej činnosti dalo Ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe pod č.j. 297/70 zo dňa 6.2.1970. Stanovy spoločnosti boli schválené Ministerstvom obchodu SSR pod č. 2219/69 dňa 10.2. 1970. Priebeh zakladajúceho valného zhromaždenia je pojatý do notárskej zápisnice štátneho notárstva Bratislava-mesto č. N 67/70, Nz 63/70 zo dňa 18.februára 1970. Doplnenie údajov o zriadení: Na valnom zhramaždení akcionárov konanom dňa 25.10.1990 za prítomnosti štátneho notára boli akcionármi schválené nové stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zákonom č. 104/1990 Zb. Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová společnost Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Company Limited Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Societad anonima Bratislava - Prokurista: Ing. Štefan Repka, bytom Bratislava, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava JUDr. Janke Hazlingerová, bytom Čapkova 8, 811 04 Bratislava Stary spis: Sa 898
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanove- niam zák. č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 898
3. Zápisnica z 81. zasadnutia Predstavenstva Technopol, a.s. Bratislava, zo dňa 8.6.1993. Stary spis: Sa 898
4. Zápisnica z mimoriadneho zasadania Predstavenstva a Dozornej rady zo dňa 17.5.1994. Rozhodnutie o udelení prokúry zo dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 898
5. Spoločnosť TECHNOPOL a.s., so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.1994 preberá všetok majetok, práva povinnosti a záväzky vyplývajúce z obchodnoprávnych, pracovno-právnych, občianskoprávnych, a iných právnych vzťahov spoločnosti GASTROTECHNOPOL. Stary spis: Sa 898
6. XXVII. valné zhromaždenie 25.5.1995 rozhodlo o znížení základného imania zo 117 900 000 Sk na 38 750 000 Sk, ktoré je rozdelené na 706 akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 50 000 Sk a 3 450 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000 Sk. Notárska zápisnica N 229/95, Nz 218/95 zo dňa 25.5.1995 - zmena stanov. Stary spis: Sa 898
7. Zápisnica č. 2/96 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.5.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 255/96, Nz 242/96 zo dňa 31.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
8. Osvedčenie o priebehu XXIX. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.5.1997 pod č. N 155/97, Nz 147/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
9. Zápisnica č. 3/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Zápisnica č. 4/97 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Stary spis: Sa 898
10. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3. 1998 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO : 35723343 a zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3.1998 uzavretou s Valdec, s.r.o., Kolískova 12, 841 09 Bratislava, IČO : 31393560 preberá majetok, práva a záväzky týkajúce sa časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Valdec, s.r.o.
11. Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 28.5.1998.
12. Notárska zápisnica N 04/99, Nz 73/99 zo dňa 20.5.1999 ktorou sa menia stanovy spoločnosti.
13. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 228/9 spísaná notárom JUDr Milošom Kaanom.
14. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 10/01, Nz 195/01 zo dňa 29.5.2000 na ktorom bola schválená zmena stanov
15. Zmena bydliska JUDr. Vandráková.
16. Notárska zápisnica N 39/02, Nz 300/02 spísaná dňa 19.6.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie členov dozornej rady.
17. Notárska zápisnica č. N 88/2003, Nz 13760/2003 zo dňa 25.02.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2003.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 02.10.2003.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 320/2006, Nz 40733/2006, NCRls 40550/2006 zo dňa 17.10.2006. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 41198/2006, NCRls 41010/2006 zo dňa 19.10.2006, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Trade Servis, a.s. (po zmene obchodného mena TECHNOPOL, a.s.), Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 00 000 698 stáva v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti TECHNOPOL HOLDING, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 35 762 691 a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej akciovej spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Trade Servis, a.s. na nové TECHNOPOL, a.s.
20. Notárska zápisnica č. N 345/2007, Nz 25604/2007, NCRls 25440/2007 zo dňa 28.06.2007.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2008 a mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.6.2008
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010.
24. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2010.
25. Notárska zápisnica N 356/2011, Nz 21726/2011 zo dňa 14.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2011.
27. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 777/2011, Nz 55989/2011 zo dňa 14.12.2011.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2014.
29. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 274/2018, Nz 15665/2018, NCRIs 15960/2018 uzatvorená medzi spoločnosťami 1. TECHNOPOL, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00 000 698 (nástupnícka spoločnosť) a 2. TECHNOPOL PARTNER, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 762 187 (zanikajúca spoločnosť).
História zmien a podania
 • 2020
 • 9.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R326421
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 - časť 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 - časť 2 [RUZ]
 • 3.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R325390
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 2019
 • 12.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R269100
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 - časť 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 - časť 2 [RUZ]
 • 12.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R257987
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 22.1. 2019
 • 2018
 • 13.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R227266
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 274/2018, Nz 15665/2018, NCRIs 15960/2018 uzatvorená medzi spoločnosťami 1. TECHNOPOL, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00 000 698 (nástupnícka spoločnosť) a 2. TECHNOPOL PARTNER, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 762 187 (zanikajúca spoločnosť).
 • 27.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R223549
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R222052
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211626
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 10.11. 2017
 • 20.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R174430

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 30.5. 2017
 • 25.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R170546
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R160862
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R159486
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 1.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125603
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 5.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R114065
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 4.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R113834
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3 [RUZ]
 • 2015
 • 3.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R956767
  • Rozhodnutie o odvolaní prokúry - JUDr. Mária Vandráková
 • 3.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R944937

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2014
 • 18.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R803748
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.6.2013
  • Notárska zápisnica N 881/2013, Nz 20389/2013, NCRls 20805/2013 z 18.6.2013
  • Dodatok č. 16 k stanovám z 18.6.2013
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 25.6.2013
  • úplné znenie stanov z 18.6.2013
 • 1.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R780839
  • Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2014
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.06.2014
 • 19.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R775124
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 9.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R563708

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  • administratívne služby
  Zrušené predmety
  • výskum trhu
  • leasing
  • činnosť účtovných poradcov
  • vedenie účtovníctva

 • 2.7. 2013
 • 14.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R448236
  • Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa, Správa audítora
 • 2012
 • 30.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R370931
  • účtovná závierka za rok 2010, výročná správa 2010
 • 19.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R200183
  • účtovná závierka 2009, výročná správa za rok 2009, správa nezávislého audítora k 31.12. 2009
 • 2011
 • 27.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R188300
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2011.
 • 22.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 30.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2010.
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010.

 • 2009
 • 1.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 166 000 € (splatené 166 000 €) z hodnoty 165 970 € (splatené 165 970 €)

 • 2008
 • 25.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 20.12. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007 - odvolanie člena predstavenstva.
 • 25.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 165 970 € (splatené 165 970 €) z hodnoty 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 345/2007, Nz 25604/2007, NCRls 25440/2007 zo dňa 28.06.2007.
 • 1.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu TECHNOPOL, a.s. z Trade Servis, a.s.
  • zmena základného imania 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €) z hodnoty 1 319 458 € (splatené 1 319 458 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
   pôvodne
   Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • výskum trhu
   • usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • automatizované spracovanie dát
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   • činnosť účtovných poradcov
   • vedenie účtovníctva
   Zrušené predmety
   • obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   • organizačné a ekonomické poradenstvo
   • organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 320/2006, Nz 40733/2006, NCRls 40550/2006 zo dňa 17.10.2006. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 41198/2006, NCRls 41010/2006 zo dňa 19.10.2006, na základe ktorej sa akciová spoločnosť Trade Servis, a.s. (po zmene obchodného mena TECHNOPOL, a.s.), Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 00 000 698 stáva v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti TECHNOPOL HOLDING, a.s., Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 35 762 691 a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej akciovej spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Trade Servis, a.s. na nové TECHNOPOL, a.s.
 • 2005
 • 12.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2003
 • 16.12. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • prevádzkovanie fitnes centra
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 88/2003, Nz 13760/2003 zo dňa 25.02.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
 • 2002
 • 15.8. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 319 458 € (splatené 1 319 458 €) z hodnoty 1 319 458 €
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi, každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
   pôvodne
   Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo KB 10300901 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 30.9.1998 pod č. 416/1998L-430
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 39/02, Nz 300/02 spísaná dňa 19.6.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie členov dozornej rady.
 • 2.4. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena bydliska JUDr. Vandráková.

 • 2001
 • 3.7. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 15.6. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.2. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 228/9 spísaná notárom JUDr Milošom Kaanom.

 • 1999
 • 23.7. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Trade Servis, a.s. z Technopol, akciová spoločnosť (skrátene Technopol, a.s.)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovateľská činnosť
   • faktoring a forfaiting
   • poradenstvo v oblasti personalistiky a vedenie personálnej agendy
   • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo KB 10300901 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 30.9.1998 pod č. 416/1998L-430
   Zrušené predmety
   • nákup a predaj zbraní
   • nákup a predaj streliva
   • verejná cestná nákladná doprava
   • pohostinská činnosť
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • automatizované spracovanie dát
   • vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona
   • vývoj, výroba streliva
   • poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby
   • činnosť účtovných poradcov
   • vedenie účtovníctva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 04/99, Nz 73/99 zo dňa 20.5.1999 ktorou sa menia stanovy spoločnosti.
 • 1998
 • 23.7. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Menom spoločnosti sú oprávnení konať aj vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
   pôvodne
   Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie fitnes centra
   • činnosť účtovných poradcov
   • vedenie účtovníctva
   Zrušené predmety
   • zmenárenská činnosť
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   • výroba korunkových uzáverov na flaše
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení dňa 28.5.1998.
 • 8.6. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3. 1998 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO : 35723343 a zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.3.1998 uzavretou s Valdec, s.r.o., Kolískova 12, 841 09 Bratislava, IČO : 31393560 preberá majetok, práva a záväzky týkajúce sa časti podniku vymedzenej v tejto zmluve Valdec, s.r.o.

 • 1997
 • 12.11. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi každý samostatne a poverení zástupcovia na základe a v rozsahu plných mocí udelených štatutárnymi zástupcami spoločnosti alebo udelených na základe kompetencií vymedzených vnútornými organizačnými predpismi.
   pôvodne
   Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedu predstavenstva. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení tiež konať prokuristi a poverení zástupcovia a to na základe a v rozsahu plných mocí, udelených na základe kompetencií vymedzených vnútropodnikovými organizačnými predpismi.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu XXIX. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.5.1997 pod č. N 155/97, Nz 147/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
 • 1996
 • 29.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Technopol, akciová spoločnosť (skrátene Technopol, a.s.) z Technopol, akciová spoločnosť Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vývoj, výroba streliva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica č. 2/96 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 9.5.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 255/96, Nz 242/96 zo dňa 31.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 898
 • 5.2. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 286 264 € z hodnoty 3 913 563 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová společnost Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Joint Stock Company Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Societad anonima Bratislava Stary spis: Sa 898
 • 1995
 • 27.11. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.3. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií
   • pohostinská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť TECHNOPOL a.s., so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.1994 preberá všetok majetok, práva povinnosti a záväzky vyplývajúce z obchodnoprávnych, pracovno-právnych, občianskoprávnych, a iných právnych vzťahov spoločnosti GASTROTECHNOPOL. Stary spis: Sa 898
 • 1994
 • 27.6. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.4. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 3.11. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava z Kalininova 17, 852 50 Bratislava
  • zmena základného imania 3 913 563 € z hodnoty 3 912 999 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa, alebo námestníka generálneho riaditeľa. Menom spoločnosti je oprávnený samostatne konať generálny riaditeľ, ktorý je z titulu svojej funkcie zároveň členom predstavenstva, alebo námestník generálneho riaditeľa, ktorý je z titulu svojej funkcie členom predstavenstva
   pôvodne
   Za spoločnosť sa môžu podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa, člen predstavenstva, ktorý je poverený funkciou generálneho riaditeľa.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj zbraní
   • obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   • prevádzkovanie cestnej kancelárie
   • nákup a predaj streliva
   • organizačné a ekonomické poradenstvo
   Zrušené predmety
   • Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je:
   • I. zahranično-obchodná činnosť, obzvlášť však:
   • 1. Vývoz a dovoz investičných celkov, strojov a zariadení, náhradných dielov, práca a výkonov dpre potravinársky priemysel, pre poľnohospodárstvo, biotechnologické procesy, chemický priemysel, gumárenský a plastikársky priemysel, celulózno-papierenský priemysel, strojárenskú výrobu a elektrotechnický priemysel, pre výrobu sklenených a umelých vlákien, pre realizáciu ekologického programu vrátane úprav a čistenia odpadových vôd, pre stavebnú výrobu, televíziu a verejné stravovanie, ďalej dovoz a vývoz baliacich strojov a plniacich liniek, signalizačnej a zabezpečovacej techniky.
   • 2. Poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám a prijímanie týchto služieb od zahraničných a tuzemkých osôb.
   • 3. Vývoz a dovoz vecí a poskytovanie služieb vyplývajúcich z dohôd o výrobnej kooperácii v rámci predmetu podnikania.
   • 4. Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby.
   • 5. Účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní.
   • II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovávanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich.
   • III. Vykonávanie výmenných operácií
   • IV. Vykonávanie ziskových operácií V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   • 1. Vykonávať zvláštne obchodné operácie predovšetkým reexporty, viazané a leasingové obchody, kompletačné dovozy a vývozy
   • 2. Vykonávať inžinieringovú činnosť pri vývoze a dovoze investičných celkov, pri sprostredkovaní alebo obstaraní takýchto vývozov alebo dovozov.
   • 3. Vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzavretých s jednotlivými účastinármi.
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanove- niam zák. č. 513/91 Zb. - Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 898
 • 1970
 • 18.2. 1970
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Technopol, akciová spoločnosť Bratislava
  • novú adresu firmy Kalininova 17, 852 50 Bratislava
  • nové základne imanie 3 912 999 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť sa môžu podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva s členom predstavenstva, ktorý vykonáva funkciu generálneho riaditeľa, člen predstavenstva, ktorý je poverený funkciou generálneho riaditeľa.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je:
   • I. zahranično-obchodná činnosť, obzvlášť však:
   • 1. Vývoz a dovoz investičných celkov, strojov a zariadení, náhradných dielov, práca a výkonov dpre potravinársky priemysel, pre poľnohospodárstvo, biotechnologické procesy, chemický priemysel, gumárenský a plastikársky priemysel, celulózno-papierenský priemysel, strojárenskú výrobu a elektrotechnický priemysel, pre výrobu sklenených a umelých vlákien, pre realizáciu ekologického programu vrátane úprav a čistenia odpadových vôd, pre stavebnú výrobu, televíziu a verejné stravovanie, ďalej dovoz a vývoz baliacich strojov a plniacich liniek, signalizačnej a zabezpečovacej techniky.
   • zmenárenská činnosť
   • 2. Poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám a prijímanie týchto služieb od zahraničných a tuzemkých osôb.
   • 3. Vývoz a dovoz vecí a poskytovanie služieb vyplývajúcich z dohôd o výrobnej kooperácii v rámci predmetu podnikania.
   • 4. Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby.
   • 5. Účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní.
   • II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovávanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich.
   • III. Vykonávanie výmenných operácií
   • IV. Vykonávanie ziskových operácií V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   • 1. Vykonávať zvláštne obchodné operácie predovšetkým reexporty, viazané a leasingové obchody, kompletačné dovozy a vývozy
   • 2. Vykonávať inžinieringovú činnosť pri vývoze a dovoze investičných celkov, pri sprostredkovaní alebo obstaraní takýchto vývozov alebo dovozov.
   • 3. Vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzavretých s jednotlivými účastinármi.
   • prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Účastinná spoločnosť bola zariadená podľa zák.č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 2219/69 dňa 15.januára 1970 oprávnenie k zahranično-obchodnej činnosti dalo Ministerstvo zahraničného obchodu v Prahe pod č.j. 297/70 zo dňa 6.2.1970. Stanovy spoločnosti boli schválené Ministerstvom obchodu SSR pod č. 2219/69 dňa 10.2. 1970. Priebeh zakladajúceho valného zhromaždenia je pojatý do notárskej zápisnice štátneho notárstva Bratislava-mesto č. N 67/70, Nz 63/70 zo dňa 18.februára 1970. Doplnenie údajov o zriadení: Na valnom zhramaždení akcionárov konanom dňa 25.10.1990 za prítomnosti štátneho notára boli akcionármi schválené nové stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zákonom č. 104/1990 Zb. Názov: v jazyku českom: Technopol, akciová společnost Bratislava v jazyku ruskom: Technopol, akcionernoje obščestvo Bratislava v jazyku anglickom: Technopol Company Limited Bratislava v jazyku francúzskom: Technopol, Société anonyme Bratislava v jazyku nemeckom: Technopol Aktiengesellschaft Bratislava v jazyku španielskom: Technopol Societad anonima Bratislava - Prokurista: Ing. Štefan Repka, bytom Bratislava, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava JUDr. Janke Hazlingerová, bytom Čapkova 8, 811 04 Bratislava Stary spis: Sa 898