Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TECHNOPOL, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
93€ 62€ 105€ 193€ 424€ 758€ 2 635€ 2 661€ 9 072€ 11 259€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89€ 59€ 102€ 175€ 385€ 674€ 2 581€ 2 467€ 8 688€ 10 807€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 € 3 € 3 € 18 € 39 € 84 € 54 € 194 € 384 € 452 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
184 000 € 184 000 € 180 000 € 180 480 € 282 080 € 282 080 € 282 080 € 289 880 € 475 100 € 504 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
184 000€ 184 000€ 180 000€ 180 480€ 282 080€ 282 080€ 282 080€ 289 880€ 475 100€ 504 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
79 769 € 93 700 € 81 663 € 83 443 € 97 237 € 110 197 € 110 963 € 121 475 € 287 562 € 330 959 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 601€ 8 124€ 7 340€ 7 575€ 7 002€ 10 680€ 10 432€ 14 728€ 17 869€ 19 632€
10
B.2
Služby
73 168€ 85 576€ 74 323€ 75 868€ 90 235€ 99 517€ 100 531€ 106 747€ 269 693€ 311 327€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
104 235 € 90 303 € 98 340 € 97 055 € 184 882 € 171 967 € 171 171 € 168 599 € 187 922 € 173 493 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
133 337 € 138 645 € 142 500 € 119 565 € 231 847 € 194 841 € 213 099 € 184 470 € 254 110 € 268 005 €
13
C.1
Mzdové náklady
89 226€ 98 322€ 100 059€ 86 296€ 126 218€ 141 159€ 154 666€ 134 338€ 190 097€ 205 461€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 724€ 35 135€ 37 093€ 29 272€ 47 074€ 47 472€ 51 957€ 44 080€ 50 225€ 55 810€
16
C.4
Sociálne náklady
11 387€ 5 188€ 5 348€ 3 997€ 58 555€ 6 210€ 6 476€ 6 052€ 13 788€ 6 734€
17
D
Dane a poplatky
276€ 365€ 452€ 383€ 441€ 628€ 865€ 663€ 1 169€ 855€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 455€ -421 298€ 5 108€ 8 253€ 21 710€ 28 402€ 30 147€ 30 307€ 29 561€ 32 296€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10€ 2 500€ 168€ 1 500€ 34€ 17 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 680€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 629€ -12 420€ -129€ 572€ -690 605€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 396€ 1 674€ 1 382€ 1 911€ 519€ 5 046€ 1 329 319€ 434 190€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 881€ 4 303€ 3 094€ 3 035€ 9 446€ 3 098€ 2 673€ 4 176€ 1 341 346€ 6 794€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-37 308 € 374 417 € -51 140 € -34 181 € -77 012 € -40 671 € -73 465 € -45 937 € -107 697 € 990 338 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 550€ 66 388€ 1 232 693€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 550€ 100 000€ 2 066 877€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
45 000 € 621 438 € 2 341 483 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 341 483€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
45 000€ 621 438€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-89 122€ 52 034€
38
X.
Výnosové úroky
46 550€ 61 152€ 29 922€ 28 117€ 53 101€ 51 117€ 55 560€ 3 115€ 61 874€ 61 581€
39
N
Nákladové úroky
1 267€ 296€ 87€
40
XI.
Kurzové zisky
945€ 562€ 4 211€ 5€ 1 857€ 1 160€ 9 143€ 2 949€ 8 074€ 51 024€
41
O
Kurzové straty
947€ 564€ 4 211€ 5€ 1 857€ 797€ 12 415€ 4 934€ 3 127€ 40 847€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
128€ 174€ 135€ 136€ 3 143€ 284 755€ 199€ 712€ 27 513€ 2 509€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
46 420 € 60 976 € 74 787 € 649 419 € 48 691 € -233 571 € 18 477 € 2 341 814 € -705 754 € 17 215 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 112 € 435 393 € 23 647 € 615 238 € -28 321 € -274 242 € -54 988 € 2 295 877 € -813 451 € 1 007 553 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
461 € 978 € 2 940 € 1 006 € 987 € 88 € 161 € 1 058 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
461€ 978€ 2 940€ 1 006€ 987€ 88€ 161€ 1 058€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
9 112 € 434 932 € 22 669 € 612 298 € -29 327 € -275 229 € -55 076 € 2 295 716 € -814 509 € 1 007 553 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 112 € 435 393 € 23 647 € 615 238 € -28 321 € -274 242 € -54 988 € 2 295 877 € -813 451 € 1 007 553 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
9 112 € 434 932 € 22 669 € 612 298 € -29 327 € -275 229 € -55 076 € 2 295 716 € -814 509 € 1 007 553 €