Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
680 500€ 696 882€ 660 910€ 751 561€ 594 926€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
892 250 € 872 032 € 902 344 € 942 017 € 808 543 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
126 919€ 97 859€ 190 621€ 131 482€ 138 772€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 600€ 13 368€ 11 002€ 23 031€ 38 951€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-31 090€ -23 060€ 46 774€ 50 597€ 52 786€
07
V.
Aktivácia
242 840€ 198 210€ 194 795€ 143 467€ 160 894€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
38 693€ 104 399€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
513 288€ 481 256€ 459 152€ 593 440€ 417 140€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
873 459 € 859 411 € 884 199 € 921 696 € 786 197 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
370 564€ 336 742€ 281 597€ 305 278€ 250 762€
14
D.
Služby
190 772€ 207 247€ 207 011€ 247 937€ 178 432€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
208 497 € 221 103 € 216 943 € 207 225 € 194 313 €
16
E.1.
Mzdové náklady
149 692€ 160 990€ 158 720€ 150 370€ 142 062€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
51 107€ 51 410€ 51 220€ 50 679€ 46 326€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 698€ 8 703€ 7 003€ 6 176€ 5 925€
20
F.
Dane a poplatky
13 215€ 11 859€ 12 943€ 12 731€ 11 131€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
79 075€ 64 790€ 145 873€ 129 025€ 134 940€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
79 075€ 64 790€ 145 873€ 129 025€ 134 940€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 750€ 16 200€ 18 749€ 12 691€ 15 287€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
402€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 184€ 1 470€ 1 083€ 6 809€ 1 332€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 791 € 12 621 € 18 145 € 20 321 € 22 346 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-221 067 € -257 612 € -45 416 € -204 638 € -37 791 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
135 € 5 529 € 63 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
5 529 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
5 529€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
135€ 63€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 536 € 11 686 € 16 566 € 21 061 € 20 848 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 721 € 6 693 € 7 475 € 8 591 € 15 409 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 721€ 6 693€ 7 475€ 8 591€ 15 409€
52
O.
Kurzové straty
18€ 103€ 73€ 99€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 815€ 4 975€ 8 988€ 12 397€ 5 340€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 536 € -11 686 € -16 431 € -15 532 € -20 785 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
255 € 935 € 1 714 € 4 789 € 1 561 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 352 € 2 553 € 2 268 € 1 504 € 2 522 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 352€ 2 553€ 2 268€ 1 504€ 2 522€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 097 € -1 618 € -554 € 3 285 € -961 €