Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACHP Levice a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ACHP Levice a.s.

 • Názov ACHP Levice a.s.
 • IČO 00005819
 • DIČ 2020402120
 • IČ DPH SK2020402120 podľa §4
 • Sídlo Podhradie 31, 934 01 Levice
 • Dátum vzniku 15. februára 1993, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 44/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 4 700 850 € / splatené 4 700 850 €
  Podľa účtovnej závierky: 4 700 850 €
 • Historický názov Agrochemický podnik Levice a.s.
  (platné do 12. októbra 2006 )
 • Historické sídlo Kalnická cesta 12, 934 03 Levice
  (platné do 12. októbra 2006)
  Dopravná 14, 934 01 Levice
  (platné do 8. septembra 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy 15.2.1993
sprostredkovanie leteckej činnosti v oblasti poľnohgospodárstva 15.2.1993
vykonávanie laboratórnych rozborov pôdy, vody a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu 15.2.1993
obchodná činnosť s priemyselným tovarom 15.2.1993
obchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu 15.2.1993
vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín, dezinsekcia, deratizácia objektov 15.2.1993
výkup, úprava a predaj železného šrotu 15.2.1993
verejná cestná nákladná doprava 15.2.1993
výroba miešaných priemyselných hnojív 8.9.1999
veľkoobchodná činnosť so strojmi pre poľnohospodársku prvovýrobu 8.9.1999
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 8.9.1999
poľnohospodárska prvovýroba 8.9.1999
výkup a predaj (maloobchod a veľkoobchod) rastlinných a živočíšnych komodít 8.9.1999
výroba kŕmnych zmesí 25.4.2003
prevádzkovanie verejného skladu 25.4.2003
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva 25.4.2003
živočíšna výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja 25.4.2003
ochrana a výživa rastlín 1.1.2010
zváračské práce 1.1.2010
kovovýroba 1.1.2010
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov 1.1.2010
zemné práce 1.1.2010
maloobchodný predaj pohonných hmôt 1.1.2010
veľkoobchod - pohonné hmoty 1.1.2010
veľkoobchod - priemyselné a organické hnojivá 1.1.2010
veľkkobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt. 1.1.2010
veľkoobchod - palivá, hutný a stavebný materiál 1.1.2010
veľkoobchod - ropné produkty 1.1.2010
maloobchod - hnojivá, agrochemikálie, záhradkárske potreby 1.1.2010
maloobchod - palivá, hutný a stavebný materiál 1.1.2010
maloobchod - ropné produkty 1.1.2010
prenájom nebytových priestorov 1.1.2010
podnikateľské poradenstvo v oblasti ochrany a výživy rastlín 1.1.2010
výroba bionafty 1.1.2010
prenájom nebytových priestorov 1.1.2010
služby poľnohospodárskou technikou 1.1.2010
sprostredkovateľská činnosť 1.1.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) 1.1.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) 1.1.2010
výroba ovocného a hroznového vína a muštov 1.1.2010
prevádzka obilných síl a skladov 1.1.2010
maloobchod - poľnohospodárske produkty, kŕmne zmesi, potraviny 1.1.2010
veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami 1.1.2010
spracovanie olejnín a výroba oleja za studena 1.1.2010
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.1.2010
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1.1.2010
nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebného tovaru, priemyselného, drobného, rozličného a drogériového tovaru, balených potravín, alko a nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov, umelých hnojív, záhradkárskych potrieb 1.1.2011
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja potravín, osív a poľnohospodárskych produktov 1.1.2011
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností - realitná kancelária 1.1.2011
prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení a nehnuteľností - leasing 1.1.2011
vedenie účtovnej evidencie 1.1.2011
reklamná činnosť 1.1.2011
požičiavanie motorových vozidiel 1.1.2011
predaj jedov a žieravín v maloobchode 1.1.2011
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov 1.1.2011
baliace činnosti 1.1.2011
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.9.1992 v zmysle § 510/91 Zb. V súlade s § 766 a § 69 Zák 510/91 Zb. prešli na akciovú spoločnosť všetky práva, záväzky a majetok zrušeného agrochemického podniku- spoločného podniku pre špecializované služby v rastlinnej výrobe Levice.
Stary spis: Sa 128
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.5.1996.
Stary spis: Sa 128
3. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1999 (not. záp. č. N 107/99, Nz 97/99), zmena sídla z: Dopravnej 14, Levice na: Kalnická cesta 12, Levice.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.2001 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 397/01, Nz 382/01).
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.5.2002 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 222/02, Nz 214/02).
5. Ing. Jozefovi Benčíkovi, Ing. Vladimírovi Tamaškovičovi, Ing. Jánovi Grnáčovi a Ing. Mariánovi Krištofovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 22.09.2003.
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2009 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N, notárska zápisnica N 439/2009, Nz 44079/2009, NCRIs 44902/2009.
Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.11.2009 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., so sídlom Čab 267, 951 24 Nové Sady, IČO: 00 222 429, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 29/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., dňom 01.01.2010, notárska zápisnica N 441/2009, Nz 44118/2009, NCRIs 44953/2009.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.11.2010 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N so spoločnosťou AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T.
Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 652/2010, Nz 45015/2010, NCRls 45736/2010 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda 01.01.2011.