Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACHP Levice a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
117 675 786€ 108 604 861€ 106 675 168€ 96 354 464€ 95 654 711€ 100 464 715€ 95 692 022€ 100 219 527€ 107 111 847€ 88 885 593€ 68 168 012€ 42 614 515€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 170 649€ 101 441 592€ 100 197 365€ 90 090 206€ 87 049 537€ 93 162 281€ 87 455 483€ 91 902 263€ 99 214 670€ 81 355 274€ 61 169 167€ 38 381 194€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 505 137 € 7 163 269 € 6 477 803 € 6 264 258 € 8 605 174 € 7 302 434 € 8 236 539 € 8 317 264 € 7 897 177 € 7 530 319 € 6 998 845 € 4 233 321 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 032 799 € 2 702 613 € 2 412 209 € 1 818 588 € 1 553 559 € 1 639 622 € 1 259 571 € 1 691 807 € 1 600 375 € 1 901 145 € 3 909 679 € 3 866 635 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 452 807€ 2 016 152€ 1 808 743€ 970 772€ 824 607€ 1 102 391€ 914 352€ 1 333 100€ 1 146 490€ 1 390 419€ 3 445 558€ 3 180 843€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-125€ -50€ -650€ -100€ -7 480€ -147 294€ 35 189€
07
II.3
Aktivácia
580 117€ 686 461€ 603 516€ 847 816€ 728 952€ 537 881€ 345 219€ 358 807€ 453 885€ 518 206€ 611 415€ 650 603€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 747 356 € 4 097 703 € 4 104 767 € 3 680 498 € 4 670 921 € 4 060 902 € 3 656 774 € 4 359 260 € 3 183 000 € 3 419 522 € 4 556 726 € 3 466 329 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 723 608€ 1 459 833€ 1 236 457€ 1 089 839€ 1 138 194€ 1 101 730€ 1 160 082€ 1 283 778€ 1 414 117€ 1 804 028€ 3 139 071€ 2 630 598€
10
B.2
Služby
3 156 332€ 2 637 870€ 2 870 092€ 2 590 659€ 3 532 727€ 2 883 347€ 2 402 852€ 2 272 982€ 1 768 883€ 1 615 494€ 1 417 655€ 835 731€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 790 580 € 5 768 179 € 4 785 245 € 4 402 348 € 5 487 812 € 4 881 154 € 5 839 336 € 5 649 811 € 6 314 552 € 6 011 942 € 6 351 798 € 4 633 627 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 568 617 € 3 084 418 € 2 892 358 € 2 884 060 € 2 916 240 € 2 746 785 € 2 866 888 € 2 999 666 € 2 965 279 € 2 800 046 € 2 678 937 € 2 279 720 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 511 622€ 2 190 936€ 2 013 471€ 2 036 141€ 2 055 622€ 1 988 056€ 2 032 762€ 2 184 379€ 2 140 064€ 2 049 974€ 1 950 300€ 1 650 019€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 440€ 6 635€ 7 369€ 7 369€ 7 369€ 7 369€ 7 369€ 17 278€ 6 041€ 5 909€ 6 091€ 5 394€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
890 321€ 772 393€ 724 320€ 737 011€ 759 541€ 627 086€ 734 017€ 716 599€ 726 908€ 653 337€ 625 851€ 556 579€
16
C.4
Sociálne náklady
160 234€ 114 454€ 147 198€ 103 539€ 93 708€ 124 274€ 92 740€ 81 410€ 92 266€ 90 826€ 96 695€ 67 728€
17
D
Dane a poplatky
202 625€ 203 883€ 217 543€ 220 669€ 221 633€ 225 661€ 226 617€ 217 192€ 208 267€ 204 198€ 201 840€ 193 514€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 310 661€ 1 165 539€ 1 206 397€ 1 245 812€ 1 052 595€ 1 011 286€ 842 223€ 789 278€ 944 328€ 999 593€ 1 070 398€ 1 021 976€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
77 117€ 54 177€ 75 296€ 366 219€ 173 747€ 143 811€ 522 095€ 536 786€ 565 789€ 565 848€ 365 190€ 423 504€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 158€ 39 902€ 21 714€ 310 202€ 151 367€ 119 885€ 496 338€ 496 260€ 497 212€ 405 392€ 277 526€ 320 167€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
442 173€ 391 402€ -29 963€ -268 345€ -209 842€ -383 882€ 9 701€ 14 587€ 417 359€ 38 125€ -232 805€ 383 547€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 023 529€ 1 158 167€ 754 946€ 615 543€ 1 962 761€ 2 645 909€ 1 253 723€ 701 862€ 1 061 874€ 728 753€ 149 680€ 382 690€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 194 746€ 1 170 048€ 797 263€ 433 017€ 1 939 393€ 2 656 501€ 997 206€ 730 059€ 1 120 600€ 782 150€ 170 897€ 343 024€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 140 246 € 925 331 € 510 175 € 558 695 € 1 552 934 € 1 294 638 € 2 176 181 € 1 641 417 € 1 789 170 € 2 077 039 € 2 699 875 € 897 873 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
385€ 6 493€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
700€ 6 493€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
131 644€
38
X.
Výnosové úroky
1 000€ 32€ 1 355€ 2 364€ 3 460€ 861€ 8 144€ 4 695€
39
N
Nákladové úroky
350 518€ 374 248€ 393 746€ 399 478€ 277 800€ 271 095€ 227 354€ 246 051€ 234 811€ 222 858€ 430 803€ 307 537€
40
XI.
Kurzové zisky
23€ 597€ 6 906€ 3 257€ 3 046€ 18€ 41€ 329€ 4 863€ 17€ 1 562€ 537€
41
O
Kurzové straty
1 638€ 1 427€ 8 102€ 3 628€ 3 745€ 348€ 779€ 1 672€ 493€ 773€ 5 109€ 1 380€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17 532€ 17 532€ 16 532€ 18 439€ 7 258€ 14 090€ 14 688€ 16 699€ 15 476€ 15 336€ 16 449€ 10 232€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
282 422€ 64 849€ 18 969€ 45 605€ 20 600€ -167 328€ 219 820€ -269 526€ 312 985€ 113 273€ 67 543€ 55 049€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-748 667 € -422 395 € -396 379 € -427 015 € -291 841 € -89 975 € -431 869 € 41 195 € -524 490 € -320 690 € -477 615 € -348 502 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 391 579 € 502 936 € 113 796 € 131 680 € 1 261 093 € 1 204 663 € 1 744 312 € 1 682 612 € 1 264 680 € 1 756 349 € 2 222 260 € 549 371 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
326 098 € 110 154 € 49 449 € 40 987 € 279 946 € 285 748 € 398 329 € 383 921 € 309 492 € 325 272 € -85 128 € 125 165 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
898 952€ 248 549€ 44 629€ 41 082€ 78 088€ 110 246€ 264 766€ 499 096€ 578 932€ 389 345€ 2 707€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-572 854€ -138 395€ 4 820€ -95€ 201 858€ 175 502€ 133 563€ -115 175€ -269 440€ -64 073€ -87 835€ 125 165€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 065 481 € 392 782 € 64 347 € 90 693 € 981 147 € 918 915 € 1 345 983 € 1 298 691 € 955 188 € 1 431 077 € 2 307 388 € 424 206 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
158 510€
53
T
Mimoriadne náklady
158 144€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
366 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
70 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
70€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
296 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 391 579 € 502 936 € 113 796 € 131 680 € 1 261 093 € 1 204 663 € 1 744 312 € 1 682 612 € 1 264 680 € 1 756 349 € 2 222 626 € 549 371 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 065 481 € 392 782 € 64 347 € 90 693 € 981 147 € 918 915 € 1 345 983 € 1 298 691 € 955 188 € 1 431 077 € 2 307 684 € 424 206 €