Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 579 843€ 3 315 011€ 3 799 362€ 3 784 769€ 2 919 330€ 2 677 125€ 3 051 973€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 935 456€ 2 674 004€ 2 989 646€ 3 201 065€ 2 408 543€ 2 175 531€ 2 549 730€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
644 387 € 641 007 € 809 716 € 583 704 € 510 787 € 501 594 € 502 243 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
24 739 753 € 20 293 060 € 19 700 438 € 21 621 197 € 24 032 662 € 15 221 837 € 21 767 037 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 757 736€ 18 455 045€ 18 393 726€ 19 040 146€ 22 700 750€ 13 519 719€ 21 960 466€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 186 773€ 744 177€ -731 768€ 1 107 162€ -363 476€ 687 695€ -916 245€
07
II.3
Aktivácia
1 168 790€ 1 093 838€ 2 038 480€ 1 473 889€ 1 695 388€ 1 014 423€ 722 816€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 932 761 € 15 647 163 € 15 236 101 € 16 038 767 € 20 507 009 € 13 038 982 € 19 457 843 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 782 461€ 13 511 092€ 12 728 918€ 12 444 960€ 16 555 108€ 10 429 734€ 17 404 311€
10
B.2
Služby
2 143 927€ 2 090 793€ 2 843 032€ 3 208 692€ 3 040 333€ 2 609 248€ 2 053 532€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 451 379 € 5 286 904 € 5 274 053 € 6 166 134 € 4 036 440 € 2 684 449 € 2 811 437 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 678 774 € 4 453 011 € 3 565 294 € 4 606 778 € 3 099 985 € 2 782 547 € 2 487 486 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 287 535€ 3 125 083€ 2 489 961€ 3 314 797€ 2 172 596€ 1 981 784€ 1 722 765€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
46 800€ 43 500€ 22 320€ 22 320€ 22 320€ 22 320€ 22 320€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 173 980€ 1 095 355€ 889 756€ 1 107 321€ 768 152€ 667 745€ 628 575€
16
C.4
Sociálne náklady
170 459€ 189 073€ 163 257€ 162 340€ 136 917€ 110 698€ 113 826€
17
D
Dane a poplatky
29 421€ 39 598€ 30 049€ 27 526€ 28 443€ 28 383€ 35 822€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 655 969€ 1 752 850€ 1 369 129€ 1 257 105€ 1 318 995€ 982 184€ 869 417€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
119 994€ 216 952€ 250 375€ 608 983€ 129 991€ 112 331€ 272 433€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
85 501€ 127 257€ 145 758€ 453 137€ 100 896€ 82 654€ 218 955€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-76 657€ -79 870€ 230 798€ -53 436€ 53 436€ 1 510€ -683€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 668 105€ 1 985 003€ 1 633 141€ 1 856 631€ 2 263 658€ 1 459 875€ 94 076€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90 224€ 71 996€ 145 962€ 126 405€ 451 108€ 133 359€ 53 848€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
776 246 € 1 124 017 € 1 670 579 € 2 214 233 € 1 377 226 € 246 018 € -486 899 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
43 057€ 2 730€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 927€ 1 013€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
198€ 126€ 60€ 100€ 130€ 127€ 767€
39
N
Nákladové úroky
140 839€ 168 516€ 195 102€ 217 468€ 228 731€ 113 727€ 79 705€
40
XI.
Kurzové zisky
111 166€ 128 047€ 61 421€ 181 076€ 504 031€ 403 026€ 187 435€
41
O
Kurzové straty
8 653€ 108 962€ 487 469€ 209 599€ 140 556€ 101 053€ 345 724€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109 066€ 80 592€ 91 723€ 100 215€ 120 332€ 162 532€ 87 394€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-147 194 € -229 897 € -712 813 € -346 106 € 14 542 € 63 971 € -322 904 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
629 052 € 894 120 € 957 766 € 1 868 127 € 1 391 768 € 309 989 € -809 803 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 407 € 183 752 € 260 934 € 510 946 € 310 878 € 39 052 € 136 454 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 593€ 126 535€ 2 891€ 408 132€ 503 649€ 2 904€ 7 273€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
60 814€ 57 217€ 258 043€ 102 814€ -192 771€ 36 148€ 129 181€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
549 645 € 710 368 € 696 832 € 1 357 181 € 1 080 890 € 270 937 € -946 257 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
629 052 € 894 120 € 957 766 € 1 868 127 € 1 391 768 € 309 989 € -809 803 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
549 645 € 710 368 € 696 832 € 1 357 181 € 1 080 890 € 270 937 € -946 257 €