Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský investičný holding, s. r. o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o. [zrušená]

 • Názov Slovenský investičný holding, s. r. o. [zrušená]
 • IČO 00011088
 • Sídlo Osadná 11, 831 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 23. novembra 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54199/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 29.októbra 2009
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 15. decembra 2008
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] GRATIO HOLDINGS LTD
  Oidipodos Street 9A, 2063 Nikózia, Cyperská republika
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ 29.8.2008
správa nehnuteľností na základe zmluvy - obstarávateľské služby spojené so správou 29.8.2008
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 29.8.2008
prenájom hnuteľných vecí - motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárských strojov a zariadení vrátane počítačov 29.8.2008
faktoring a forfaiting 29.8.2008
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 29.8.2008
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
vedenie účtovníctva 29.8.2008
činnosť účtovných a ekonomických poradcov 29.8.2008
činnosť organizačných poradcov 29.8.2008
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky 29.8.2008
poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
správa počítačových sietí 29.8.2008
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 29.8.2008
skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/ 29.8.2008
manipulácia s nákladom - nakládka, vykládka, triedenie, balenie tovarov 29.8.2008
vybavovanie colnej deklarácie 29.8.2008
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy 29.8.2008
kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb 29.8.2008
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 29.8.2008
správa registratúrnych záznamov 29.8.2008
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 29.8.2008
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť Slovenský investičný holding, s. r. o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54199/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD, reg. č. HE 223179, so sídlom Oidipodos Street 9A, Nikózia, Cyperská republika, a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť GRATIO HOLDINGS LTD, reg. č. HE 223179, so sídlom Oidipodos Street 9A, Nikózia, Cyperská republika, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Cyperskej republike.

Zápisnica o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 276/2008, Nz 63388/2008, NCRls 62845/2007 dňa 23.12.2008, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD.

Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1584/2008, Nz 63381/2008, NCRls 62842/2008 zo dňa 23.12.2008, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Slovenský investičný holding, s. r. o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088 a nástupníckou spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD, reg. č. HE 223179, so sídlom Oidipodos Street 9A, Nikózia, Cyperská republika, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o.

Rozhodnutie Okresného súdu Nikózia zo dňa 13.03.2009, ktorým súd schvaľuje cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o. s cyperskou spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD a určuje, že dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia bude dátum vydania tohto rozhodnutia, t. j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 13.03.2009.

Oznámenie Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu, 1427 Nikózia, Cyprus zo dňa 25.06.2009 o dokončení procesu zlučovania spoločností Slovenský investičný holding, s. r. o. a GRATIO HOLDINGS LTD s účinnosťou od 13.03.2009.

Obchodná spoločnosť Slovenský investičný holding, s. r. o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54199/B sa z obchodného registra

v y m a z u j e

v celom rozsahu.
História zmien a podania
 • 2009
 • 29.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy Slovenský investičný holding, s. r. o.
  • zrušenie adresy firmy Osadná 11, 831 03 Bratislava
  • zrušenie základného imania 191 086 309 € (splatené 191 084 218 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   • správa nehnuteľností na základe zmluvy - obstarávateľské služby spojené so správou
   • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • prenájom hnuteľných vecí - motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárských strojov a zariadení vrátane počítačov
   • faktoring a forfaiting
   • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • vedenie účtovníctva
   • činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   • činnosť organizačných poradcov
   • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov v rozsahu voľnej živnosti
   • marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   • poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti
   • správa počítačových sietí
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/
   • manipulácia s nákladom - nakládka, vykládka, triedenie, balenie tovarov
   • vybavovanie colnej deklarácie
   • prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   • kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   • reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • správa registratúrnych záznamov
   • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Obchodná spoločnosť Slovenský investičný holding, s. r. o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54199/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD, reg. č. HE 223179, so sídlom Oidipodos Street 9A, Nikózia, Cyperská republika, a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť GRATIO HOLDINGS LTD, reg. č. HE 223179, so sídlom Oidipodos Street 9A, Nikózia, Cyperská republika, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Cyperskej republike. Zápisnica o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 276/2008, Nz 63388/2008, NCRls 62845/2007 dňa 23.12.2008, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1584/2008, Nz 63381/2008, NCRls 62842/2008 zo dňa 23.12.2008, uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Slovenský investičný holding, s. r. o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088 a nástupníckou spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD, reg. č. HE 223179, so sídlom Oidipodos Street 9A, Nikózia, Cyperská republika, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o. Rozhodnutie Okresného súdu Nikózia zo dňa 13.03.2009, ktorým súd schvaľuje cezhraničné zlúčenie slovenskej spoločnosti Slovenský investičný holding, s. r. o. s cyperskou spoločnosťou GRATIO HOLDINGS LTD a určuje, že dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia bude dátum vydania tohto rozhodnutia, t. j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 13.03.2009. Oznámenie Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu, 1427 Nikózia, Cyprus zo dňa 25.06.2009 o dokončení procesu zlučovania spoločností Slovenský investičný holding, s. r. o. a GRATIO HOLDINGS LTD s účinnosťou od 13.03.2009. Obchodná spoločnosť Slovenský investičný holding, s. r. o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54199/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
 • 20.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 4.11. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.8. 2008
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenský investičný holding, s. r. o.
  • novú adresu firmy Osadná 11, 831 03 Bratislava
  • nové základne imanie 191 086 304 € (splatené 191 084 213 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   • správa nehnuteľností na základe zmluvy - obstarávateľské služby spojené so správou
   • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • prenájom hnuteľných vecí - motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárských strojov a zariadení vrátane počítačov
   • faktoring a forfaiting
   • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • vedenie účtovníctva
   • činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   • činnosť organizačných poradcov
   • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov v rozsahu voľnej živnosti
   • marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   • poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti
   • správa počítačových sietí
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/
   • manipulácia s nákladom - nakládka, vykládka, triedenie, balenie tovarov
   • vybavovanie colnej deklarácie
   • prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   • kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   • reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • správa registratúrnych záznamov
   • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 193/2008, Nz 35879/2008, NCRls 35527/2008 zo dňa 25.08.2008 osvedčujúca priebeh náhradnej členskej schôdze družstva konanej dňa 21.08.2008, na ktorej bola v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka schválená zmena právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným a schválená zmena obchodného mena z pôvodného Slovenské investičné družstvo na Slovenský investičný holding, s. r. o.
   • Notárska zápisnica N 82/2006, Nz 6303/2006, NCRls 6284/2006 zo dňa 19.2.2006 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Opravná doložka k zápisnici zo dňa 9.3.2006.
   • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.6.2005.
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom dňa 06.05.2005.
   • Valné zhromaždenie dňa 15.01.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 28/04, Nz 338/04 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene predchádzajúceho obchodného mena a sídla VSŽ akciová spoločnosť Košice, Trnavská cesta 8/A, Bratislava
   • Rozhodnutie Burzy cenných papierov v Bratislave, že končí obchodovanie s akciami, vydané dňa 3.10.2003.
   • Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 602/03, Nz 62353/03, bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena dozornej rady : John Moffitt dňa 23.7.2003.
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Anny Bubeníkovej zaniká dňom 23.1.2003.
   • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.9.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.10.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2002. Notárska zápisnica N 961/02, Nz 907/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva JUDr. A.Bidovského sa končí dňom 4.9.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. V.Repčáka, CSc. a Ing. V. Štefánika sa končí dňom 17.10.2002. Funkcia členov dozornej rady M. Hoffmanna, K. E. Abela, D.A. Luptáka, J.H. Goodisha sa končí dňom 17.10.2002.
   • Zmena stanov zo dňa 4.9.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 4.9.2002.
   • Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002. Osvedčenie o vyhlásení vo forme notárskej zápisnice N 222/02, Nz 224/02 zo dňa 10.6.2002.
   • Zápisnica č.89 zo zasadnutia Dozornej rady VSŽ akciová spoločnosť Košice, konaného dňa 2.3.2001.
   • Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 24.1.2001 /Nz 38/2001/.
   • Akciová spoločnosť podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 13. 10. 2000 preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice, so sídlom v Košiciach, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, zlúčením s VSŽ akciová spoločnosť Košice ku dňu 30. 3. 2001.
   • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000.
   • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000. Akciová spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených spoločností bez likvidácie: - VSŽ Finančné a účtovnícke služby s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice - VSŽ INFOCONSULT, spol. s r.o. Košice, so sídlom 044 54 Košice, Vstupný areál VSŽ a.s. Košice - VSŽ-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice v zmysle § 69 ods. 1, 3 Obchodného zákonníka zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 6. 2000.
   • Akciová spoločnosť preberá všetky záväzky, povinnosti, práva a majetok spoločnosti VSŽ Konzult s.r.o., Košice-Šaca, Vstupný areál VSŽ v celom rozsahu na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 OZ zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 1. 1999.
   • Zmena stanov zo dňa 22. 9. 1999.
   • Zmena stanov zo dňa 21.5.1999.
   • Zmena stanov zo dňa 11. 12. 1998. Zmena stanov zo dňa 19. 2. 1999.
   • Zmena stanov zo dňa 27.2.1998.
   • Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 5. 1998.
   • Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 27. 2. 1998.
   • Zmena stanov zo dňa 21. 5. 1997.
   • Zmena stanov a. s. schválená valným zhromaždením dňa 7. 7. 1997.
   • Zmena stanov zo dňa 24. 4. 1997.
   • Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti VSŽ ZOS na základe zmluvy o fúzií.
   • Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.11.1995.
   • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1995.
   • Výpis zo zápisnice č. 32 Dozornej rady VSŽ a. s. Košice zo dňa 18. 1. 1995 a č. 33 zo dňa 10. 2. 1995.
   • Zmena stanov zo dňa 24. 1. 1995.
   • Zmeny a doplnky stanov schválené dňa 10.5.1994.
   • Doplnok č. 1 k stanovám a.s., schválený dňa 19.2.1992. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 14.4.1992, 11.6.1992 a 24.3.1993.
   • Ďalšie skutočnosti : Štátna akciová spoločnosť bola založená jednorázovo na základe uznesenia vlády ČSFR č. 799 zo dňa 15.11.1990 na základe zák. číslo 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu schváleného FMH. Práva a záväzky: Na akciovú spoločnosť prechádzajú v celom rozsahu práva a záväzky štátneho podniku VSŽ Košice ku dňu zápisu akciovej spoločnosti.