Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické sklo, a.s. v likvidácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Technické sklo, a.s. v likvidácii

 • Názov Technické sklo, a.s. v likvidácii
 • IČO 00012670
 • DIČ 2020312173
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 1. januára 2024
 • Sídlo Agátova 22, 844 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 1991, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 95/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 10 563 813 € / splatené 10 563 813 €
  Podľa účtovnej závierky: 10 563 813 €
 • Historický názov Technické sklo, a.s.
  (platné do 29. marca 2023 )
  Slovenské závody technického skla, a.s.
  (platné do 14. apríla 1997 )
 • Historické sídlo Agátova 22, 811 01 Bratislava
  (platné do 5. mája 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich 14.4.1997
výroba sklenených guličiek, lisovaného skla, skla pre domácnosť a výrobkov z nich 14.4.1997
výroba teplomerov 14.4.1997
brúsenie a leptanie skla 14.4.1997
výroba dekoratívneho skla, olovnatých trubíc, autoskiel, bezpečnostných skiel, zrkadiel a ampúl 14.4.1997
výroba izolačných materiálov 14.4.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, resp. iným prevádzkovateľom 14.4.1997
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek 14.4.1997
automatizované spracovanie dát 14.4.1997
poskytovanie software 14.4.1997
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, automatizovaného spracovania dát a sklárskej výroby 14.4.1997
vedenie účtovníctva 14.4.1997
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 14.4.1997
činnosť účtovných poradcov 14.4.1997
ubytovacie služby 14.4.1997
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 14.4.1997
prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe 16.2.1998
prenájom strojov a zariadení 2.7.2001
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 2.7.2001
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 2.7.2001
výroba obalového a domácenského skla 2.7.2001
prenájom hnuteľných vecí 6.11.2012
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 14.4.2014
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR č. 632 z 21.12.1990 rozhodnutím ministra priemyslu č. 115/1990 zo dňa 29.12.1990 o zakladateľskom pláne podľa §15, § 62, § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. oakciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32ods. 3, 4 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Sa 162
2. Stanovy zo dňa 28. 8. 1992 Dodatok č. 1 stanov zo dňa 15. 12. 1992 Stary spis: Sa 162
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 72/94, Nz 73/94 napísanou dňa 06.05.1994 notárkou JUDr. Janou Hunovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 162
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1996 - notárska zápisnica N 62/96, Nz 68/96. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 23.8.1996 - notárska zápisnica N 136/96, Nz 142/96. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1996 - notárska zápisnica N 212/96, Nz 217/96. Zmena obchodného mena - pôvodné Slovenské závody technického skla, a.s. Stary spis: Sa 162
5. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1997 - Notárska zápisnica N 107a/97, Nz 108a/97. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 3.12.1997 - Notárska zápisnica č. 229/97, Nz 230/97. Stary spis: Sa 162
6. Úplné znenie stanov spoločnosti schválených na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 27.3.2001 - notárska zápisnica N 97/2001, Nz 97/2001.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2001 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou TS TRADING a.s. /IČO: 35 789 271/, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Spoločnosť Technické sklo, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky a to známe i neznáme ako aj majetok zrušenej spoločnosti TS TRADING, a.s.
8. Notárska zápisnica č.N 376/2005, Nz 67856/2005, NCRls 67018/2005 zo dňa 22.12.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení zlúčenia spoločnosti TECHNOGLASS, s.r.o., so sídlom Agátová 22, 844 03, IČO : 31 368 301 so spoločnosťou Technické sklo, a.s., so sídlom Agátová 22, 844 03 Bratislava, IČO : 00 012 670 ku dňu 31.12.2005.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.2005 pod č.N 377/2005, Nz 67853/2005, NCRls 67014/2005.
9. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008 o 8,30 hod. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008 o 10,00 hod..
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2008 vo forme not. zápisnice N 189/2008 Nz 59007/2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva obchodnej spoločnosti zo dňa 12.12.2008.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.09.2009.
12. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 328/2010 Nz 58938/2010 o zlúčení so spoločnosťou EZER, a. s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 799 617, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2594/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Technické sklo, a. s., so sídlom Agátová 22, 844 03 Bratislava, IČO: 00 012 670, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 95/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2010, Nz 58947/2010 dňa 30.122010 stáva právnym nástupcom spoločnosti EZER, a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2011 a 26.08.2011.
14. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.02.2012.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N574/2012, Nz41549/2012, NCRIs42357/2012.