Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické sklo, a.s. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
517 124€ 174 613€ 149 961€ 159 694€ 163 305€ 244 276€ 251 937€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 656 498 € 3 307 375 € 366 310 € 164 377 € 468 818 € 476 541 € 266 289 € 744 135 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
188 310€ 60€ 36 171€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 891€ 12 771€
05
III.
Tržby z predaja služieb
328 814€ 174 554€ 149 961€ 159 695€ 163 305€ 244 276€ 210 875€ 178 407€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-296 318€ -16 170€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
-78 182€ 1 926 999€ 206 975€ 833€ 51 319€ 20 248€ 171 517€ 70 725€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 217 556€ 1 205 762€ 9 374€ 3 849€ 254 194€ 212 017€ 139 153€ 498 402€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 612 367 € 3 139 248 € 711 688 € 490 837 € 532 365 € 480 604 € 1 332 800 € 476 962 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
185 670€ 28 026€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
91 684€ 91 201€ 99 633€ 96 643€ 77 612€ 78 311€ 85 460€ 91 678€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
167 378€ 130 172€ 111 889€ 272 238€ 115 643€ 265 417€ 315 900€ 110 824€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 624 € 49 434 € 138 141 € 45 753 € 76 786 € 49 299 € 53 210 € 56 870 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 258€ 34 756€ 100 230€ 33 173€ 54 348€ 34 023€ 38 553€ 40 160€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 247€ 11 638€ 33 740€ 10 000€ 19 313€ 12 321€ 12 434€ 14 518€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 119€ 3 040€ 4 171€ 2 580€ 3 125€ 2 955€ 2 223€ 2 192€
20
F.
Dane a poplatky
6 251€ 3 453€ 5 117€ 9 500€ 2 912€ 3 808€ 49 897€ 69 488€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 292€ 38 739€ 40 308€ 18 303€ 19 445€ 70 850€ 596 385€ 79 354€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 292€ 38 739€ 40 308€ 18 303€ 19 445€ 70 850€ 596 385€ 124 161€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-44 807€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
94 220€ 552 900€ 126 710€ 40 038€ 12 170€ 15 478€ 22 820€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 000 000€ 135 265€ 180€ 522€ -362€ 6 650€ -2 988€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 029 248€ 1 273 349€ 54 625€ 48 220€ 199 407€ 1 111€ 181 794€ 48 916€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
44 131 € 168 127 € -345 378 € -326 460 € -63 547 € -4 063 € -1 066 511 € 267 173 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
72 392 € -46 759 € -61 561 € -209 186 € -29 950 € -99 452 € -473 767 € -27 494 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
144 359 € 20 054 € 37 385 € 50 583 € 58 369 € 58 739 € 393 804 € 28 541 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 960€ 1€ 345 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
129 951 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
129 951€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 448 € 20 053 € 37 385 € 50 583 € 58 369 € 58 739 € 48 804 € 28 541 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 448€ 20 053€ 37 385€ 50 583€ 58 369€ 58 739€ 48 804€ 28 541€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
241 577 € 44 815 € 9 118 € 10 325 € 7 329 € 6 254 € 712 866 € 8 194 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
107 609€ 33 200€ 704 050€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 624 € 6 562 € 8 249 € 8 516 € 5 679 € 4 505 € 6 844 € 7 616 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 624€ 6 562€ 8 249€ 8 516€ 5 679€ 4 505€ 6 844€ 7 616€
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
131 344€ 5 053€ 867€ 1 809€ 1 650€ 1 749€ 1 972€ 578€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-97 218 € -24 761 € 28 267 € 40 258 € 51 040 € 52 485 € -319 062 € 20 347 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-53 087 € 143 366 € -317 111 € -286 202 € -12 507 € 48 422 € -1 385 573 € 287 520 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 686 € 960 € 2 881 € 2 881 € 2 880 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 686€ 960€ 2 881€ 2 881€ 2 880€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-55 773 € 143 366 € -317 111 € -287 162 € -15 388 € 45 541 € -1 388 453 € 287 518 €