Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii"

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
379 267 € 399 460 € 422 828 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
219 446 € 226 602 € 236 753 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
219 446 € 226 602 € 236 753 €
012
A.II.1
Pozemky
90 637€ 90 637€ 93 632€
013
A.II.2
Stavby
128 809€ 135 965€ 143 121€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
159 821 € 172 858 € 186 075 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
159 363 € 172 787 € 181 929 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 257 € 18 681 € 21 057 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 257€ 18 681€ 21 057€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
154 106€ 154 106€ 152 872€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
458 € 71 € 4 146 €
072
B.V.1.
Peniaze
87€ 3 430€
073
B.V.2.
Účty v bankách
371€ 71€ 716€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
379 267 € 399 460 € 422 828 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
88 021 € 129 823 € 142 358 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 760 699 € 13 760 699 € 13 760 699 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 116 302€ 12 116 302€ 12 116 302€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
1 644 397€ 1 644 397€ 1 644 397€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
289 525€ 289 525€ 289 525€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
2 897 € 2 897 € 2 897 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
2 897€ 2 897€ 2 897€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-13 923 298 € -13 910 763 € -13 448 193 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 711 671€ 1 711 671€ 1 711 671€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 634 969€ -15 622 434€ -15 159 864€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-41 802 € -12 535 € -462 570 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
291 246 € 269 637 € 280 470 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 054 € 5 036 € 26 377 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 054€ 5 036€ 26 377€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
286 192 € 264 601 € 251 593 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
210 083 € 209 801 € 200 076 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
210 083€ 209 801€ 200 076€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
69 780€ 52 759€ 1 052€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 000€ 1 098€ 3 209€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
705€ 705€ 2 282€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 624€ 238€ 44 844€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
130€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 500 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€