Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii"

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
70 845€ 149 983€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
70 845 € 149 982 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 996€ 128 418€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
67 849€ 21 564€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 731 € 83 206 € 612 335 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10€ 249€
14
D.
Služby
11 622€ 13 880€ 37 636€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 953 € 58 784 € 80 235 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 400€ 30 800€ 42 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
13 500€ 18 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 623€ 14 310€ 20 235€
19
E.4.
Sociálne náklady
-70€ 174€
20
F.
Dane a poplatky
21€ 1 966€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 156€ 7 156€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 156€ 7 156€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 995€ 47 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
416 164€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
360€ 28 283€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-41 731 € -12 361 € -462 353 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-11 622 € -13 890 € -37 885 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
71 € 174 € 218 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
71€ 174€ 218€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 € -174 € -217 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-41 802 € -12 535 € -462 570 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-41 802 € -12 535 € -462 570 €