Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
105 265€ 76 980€ 91 864€ 89 542€ 77 357€ 81 842€ 68 124€ 76 798€ 84 950€ 73 162€ 99 015€ 72 971€ 69 033€ 67 220€ 69 854€
02
501
Spotreba materiálu
14 716€ 7 844€ 16 731€ 19 450€ 10 157€ 12 977€ 10 023€ 11 693€ 10 774€ 9 298€ 14 211€ 7 773€ 7 646€ 7 280€ 5 443€
03
502
Spotreba energie
90 549€ 69 020€ 75 133€ 70 092€ 67 200€ 68 865€ 58 102€ 65 105€ 74 176€ 63 864€ 84 804€ 65 198€ 61 387€ 59 940€ 64 411€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
319 707€ 96 185€ 72 193€ 140 611€ 137 577€ 104 757€ 101 337€ 87 917€ 78 656€ 57 097€ 70 714€ 53 790€ 54 161€ 67 534€ 78 611€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 755€ 12 469€ 18 883€ 24 751€ 22 536€ 20 338€ 9 263€ 9 864€ 9 366€ 9 908€ 8 898€ 6 034€ 6 071€ 10 051€ 8 870€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 284€ 0€ 290€ 479€ 546€ 919€ 3 498€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 362€ 1 381€ 912€ 1 884€ 2 077€ 3 071€ 2 312€ 2 650€ 3 325€ 4 861€ 2 265€ 2 139€ 3 772€ 4 417€ 4 164€
10
518
Ostatné služby
313 590€ 82 335€ 52 399€ 113 976€ 112 964€ 81 348€ 89 762€ 75 402€ 65 681€ 42 328€ 59 261€ 45 138€ 43 772€ 52 147€ 62 079€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
270 656€ 223 193€ 243 962€ 248 535€ 211 558€ 208 668€ 194 170€ 183 508€ 190 933€ 185 521€ 164 798€ 159 407€ 152 141€ 138 410€ 142 752€
12
521
Mzdové náklady
194 014€ 160 063€ 178 202€ 180 938€ 152 690€ 150 025€ 141 417€ 133 555€ 135 507€ 132 815€ 122 110€ 117 919€ 112 189€ 101 013€ 104 786€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
65 353€ 54 359€ 57 131€ 59 063€ 51 116€ 50 960€ 45 455€ 42 901€ 46 291€ 45 701€ 36 387€ 35 596€ 32 666€ 31 720€ 32 440€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 289€ 8 771€ 8 630€ 8 534€ 7 752€ 7 683€ 7 298€ 7 052€ 9 135€ 7 005€ 6 301€ 5 892€ 7 286€ 5 677€ 5 276€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 980€ 3 454€ 3 202€ 1 950€ 1 780€ 1 617€ 3 152€ 1 530€ 0€ 0€ 50€ 10€ 51€ 728€ 1 142€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 980€ 3 454€ 3 202€ 1 950€ 1 780€ 1 617€ 3 152€ 1 530€ 0€ 0€ 50€ 10€ 51€ 728€ 1 142€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 2 661€ 2 967€ 2 078€ 2 044€ 2 091€ 2 153€ 1 861€ 2 048€ 1 861€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 514€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 453€ 2 078€ 2 044€ 2 091€ 2 153€ 1 861€ 2 048€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 861€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
39 196€ 33 965€ 33 281€ 48 653€ 43 964€ 44 418€ 46 158€ 60 904€ 96 920€ 145 956€ 122 949€ 95 291€ 93 879€ 96 795€ 70 625€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 196€ 33 965€ 33 281€ 48 246€ 43 256€ 43 953€ 46 158€ 45 904€ 96 920€ 120 439€ 101 700€ 84 742€ 79 617€ 79 043€ 64 289€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 407€ 708€ 464€ 0€ 15 000€ 0€ 25 517€ 21 249€ 10 549€ 14 262€ 17 752€ 6 336€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 336€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 601€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 517€ 21 249€ 10 549€ 14 262€ 17 752€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 407€ 107€ 464€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 396€ 2 151€ 1 941€ 1 611€ 2 111€ 3 065€ 3 186€ 351€ 1 052€ 1 578€ 989€ 700€ 638€ 0€ 0€
42
562
Úroky
408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 988€ 2 151€ 1 941€ 1 605€ 2 111€ 3 065€ 3 186€ 351€ 1 052€ 1 578€ 989€ 700€ 638€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
740 200€ 435 929€ 446 443€ 530 963€ 474 346€ 444 366€ 418 788€ 413 975€ 454 589€ 465 358€ 460 606€ 384 322€ 371 764€ 372 735€ 364 845€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
197 740€ 56 281€ 37 198€ 100 122€ 98 435€ 67 898€ 71 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
197 740€ 56 281€ 37 198€ 100 122€ 98 435€ 67 898€ 71 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
75 924€ 53 106€ 71 817€ 78 484€ 81 599€ 82 583€ 86 695€ 189 666€ 155 775€ 143 103€ 151 675€ 166 636€ 166 469€ 140 290€ 163 993€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
75 924€ 53 106€ 71 817€ 78 484€ 78 849€ 82 583€ 86 695€ 189 666€ 155 775€ 143 103€ 151 675€ 166 636€ 166 469€ 140 290€ 163 993€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 517€ 21 249€ 10 549€ 14 262€ 17 752€ 6 336€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 517€ 21 249€ 10 549€ 14 262€ 17 752€ 6 336€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 517€ 21 249€ 10 549€ 14 262€ 17 752€ 6 336€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
50€ 1€ 5€ 0€ 0€ 2€ 2€ 5€ 6€ 7€ 7€ 9€ 28€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 2€ 2€ 5€ 6€ 7€ 7€ 9€ 28€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
50€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 314€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 314€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
484 213€ 315 182€ 343 857€ 328 874€ 294 865€ 280 548€ 263 357€ 293 404€ 252 781€ 268 361€ 241 844€ 186 809€ 188 524€ 239 535€ 214 377€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
338 875€ 276 357€ 277 357€ 254 357€ 213 857€ 208 592€ 168 592€ 216 994€ 155 860€ 147 922€ 140 143€ 102 067€ 108 907€ 160 492€ 150 088€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
11 095€ 10 170€ 24 108€ 41 201€ 41 201€ 42 647€ 47 484€ 45 904€ 96 920€ 120 439€ 101 700€ 84 742€ 79 617€ 79 043€ 64 289€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
130 972€ 25 900€ 13 307€ 33 316€ 39 007€ 29 309€ 46 981€ 30 506€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 271€ 2 755€ 29 084€ 0€ 800€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
757 926€ 424 570€ 452 877€ 507 530€ 474 899€ 431 031€ 422 013€ 483 092€ 434 078€ 432 720€ 404 075€ 367 716€ 372 773€ 386 246€ 378 684€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
17 726€ -11 360€ 6 434€ -23 434€ 552€ -13 335€ 3 225€ 69 116€ -20 510€ -32 638€ -56 531€ -16 606€ 1 009€ 13 511€ 13 839€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
17 726€ -11 360€ 6 274€ -23 434€ 552€ -13 335€ 3 225€ 69 116€ -20 510€ -32 638€ -56 531€ -16 606€ 1 009€ 13 511€ 13 839€