Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
974 140 € 1 199 219 € 947 897 € 1 156 946 € 1 186 820 € 1 160 564 € 912 008 € 967 531 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
760 136 € 803 345 € 767 761 € 810 193 € 842 713 € 776 609 € 794 322 € 858 415 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
753 983 € 797 192 € 761 608 € 804 040 € 836 560 € 770 456 € 788 169 € 852 262 €
013
A.II.2
Stavby
59 325€ 76 254€ 92 849€ 109 465€ 127 288€ 132 280€ 152 274€ 214 878€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 086€ 88 954€ 38 227€ 62 308€ 75 626€ 7 318€ 8 342€ 11 282€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
24 718€ 29 130€ 27 678€ 29 413€ 30 792€ 28 004€ 24 699€ 23 248€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€ 602 854€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 € 6 153 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€ 6 153€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
211 629 € 393 534 € 178 565 € 345 137 € 342 666 € 382 549 € 116 821 € 107 846 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
92 433 € 84 709 € 95 977 € 83 315 € 90 832 € 81 427 € 76 729 € 82 993 €
035
B.I.1
Materiál
14 072€ 10 893€ 11 395€ 10 993€ 13 272€ 22 356€ 21 128€ 22 166€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 648€ 10 567€ 11 402€ 11 008€ 10 606€ 10 249€ 8 292€ 8 904€
037
B.I.3
Výrobky
67 534€ 58 848€ 63 108€ 49 506€ 53 852€ 38 969€ 37 300€ 43 703€
038
B.I.4
Zvieratá
6 179€ 4 401€ 10 072€ 11 808€ 13 102€ 9 853€ 10 009€ 8 220€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
-2 623 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
-2 623€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 788 € 258 794 € 51 279 € 252 698 € 241 998 € 283 984 € 25 395 € 10 846 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 825 € 13 267 € 9 316 € 11 856 € 7 778 € 8 848 € 23 391 € 9 268 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 825€ 13 267€ 9 316€ 11 856€ 7 778€ 8 848€ 23 391€ 9 268€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
464€ 464€ 465€ 465€ 465€ 465€ 465€ 465€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 499€ 245 063€ 41 498€ 240 377€ 233 755€ 274 671€ 1 539€ 2 256€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 143€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
69 031 € 50 031 € 31 309 € 9 124 € 9 836 € 17 138 € 14 697 € 14 007 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 680€ 1 241€ 5 446€ 2 324€ 529€ 900€ 1 121€ 1 381€
073
B.V.2.
Účty v bankách
65 351€ 48 790€ 25 863€ 6 800€ 9 307€ 16 238€ 13 576€ 12 626€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 375 € 2 340 € 1 571 € 1 616 € 1 441 € 1 406 € 865 € 1 270 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 375€ 2 340€ 1 571€ 1 616€ 1 441€ 1 406€ 865€ 1 270€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
974 140 € 1 199 219 € 947 897 € 1 156 946 € 1 186 820 € 1 160 564 € 912 008 € 967 531 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
789 168 € 812 711 € 809 973 € 791 449 € 817 985 € 849 478 € 854 396 € 925 184 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 838 € 133 837 €
082
A.I.1
Základné imanie
133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 838€ 133 837€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
588 170€ 588 170€ 588 170€ 614 706€ 646 200€ 651 117€ 721 905€ 850 601€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
69 441 € 69 440 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 € 69 441 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 995€ 7 995€ 7 996€ 7 995€ 7 996€ 7 996€ 7 996€ 7 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
61 446€ 61 445€ 61 445€ 61 446€ 61 445€ 61 445€ 61 445€ 61 445€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 262 € 18 524 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 262€ 18 524€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-23 543 € 2 739 € 18 524 € -26 536 € -31 494 € -4 918 € -70 788 € -128 695 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
184 972 € 404 704 € 137 811 € 365 197 € 368 485 € 311 086 € 57 612 € 42 347 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
43 213 € 59 856 € 23 348 € 37 952 € 50 922 € 1 894 € 1 450 € 1 131 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 994€ 1 955€ 2 142€ 2 254€ 2 315€ 1 894€ 1 450€ 1 131€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 219€ 57 901€ 21 206€ 35 698€ 48 607€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
53 644 € 51 522 € 27 094 € 25 600 € 24 785 € 22 424 € 21 395 € 28 261 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
36 853 € 37 788 € 7 519 € 9 992 € 7 391 € 6 724 € 6 267 € 11 344 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
36 853€ 37 788€ 7 519€ 9 992€ 7 391€ 6 724€ 6 267€ 11 344€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 793€ 4 060€ 6 648€ 5 772€ 7 088€ 6 656€ 6 721€ 8 349€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 943€ 3 959€ 3 274€ 2 809€ 2 888€ 2 138€ 1 546€ 557€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 616€ 4 715€ 5 950€ 5 071€ 5 712€ 5 180€ 4 810€ 5 632€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 439€ 1 000€ 3 703€ 1 956€ 1 706€ 1 726€ 2 051€ 2 379€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 932 € 11 460 € 14 913 € 14 682 € 13 181 € 12 804 € 18 126 € 12 955 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 932€ 11 460€ 14 913€ 14 682€ 13 181€ 12 804€ 18 126€ 12 955€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
76 183€ 281 866€ 72 456€ 286 963€ 279 597€ 273 964€ 16 641€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-18 196 € 113 € 300 € 350 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-18 196€ 113€ 300€ 350€