Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
92 642€ 68 839€ 66 541€ 65 847€ 63 134€ 77 905€ 92 966€ 97 700€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
382 829 € 378 186 € 379 997 € 375 658 € 374 120 € 388 227 € 384 206 € 391 095 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
46 182€ 40 276€ 42 269€ 44 407€ 43 788€ 57 212€ 58 924€ 54 558€
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 927€ 28 323€ 18 168€ 20 858€ 19 346€ 20 088€ 31 246€ 39 502€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 545€ -10 767€ 12 260€ -5 238€ 18 489€ 3 471€ -5 227€ -4 199€
07
V.
Aktivácia
4 400€ 9 846€ 11 732€ 13 023€ 9 325€ 10 007€ 9 747€ 15 394€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 265€ 11 147€ 9 204€ 9 082€ 8 303€ 2 206€ 16 106€ 11 423€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
272 510€ 299 361€ 286 364€ 293 526€ 274 869€ 295 243€ 273 410€ 274 417€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
397 495 € 385 447 € 376 945 € 389 993 € 397 191 € 386 819 € 448 121 € 516 271 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
58 111€ 51 028€ 46 868€ 51 633€ 66 290€ 62 137€ 75 749€ 95 528€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
68 458€ 67 128€ 43 027€ 37 443€ 34 500€ 47 856€ 54 361€ 43 154€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
206 557 € 198 942 € 217 810 € 232 463 € 234 709 € 231 024 € 220 781 € 263 694 €
16
E.1.
Mzdové náklady
148 408€ 141 610€ 156 442€ 168 530€ 169 694€ 165 481€ 159 622€ 191 192€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
50 473€ 47 915€ 51 819€ 54 388€ 55 347€ 55 322€ 54 289€ 65 147€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 676€ 9 417€ 9 549€ 9 545€ 9 668€ 10 221€ 6 870€ 7 355€
20
F.
Dane a poplatky
5 667€ 5 766€ 5 025€ 5 158€ 5 623€ 4 979€ 5 407€ 6 204€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 312€ 54 617€ 55 698€ 54 761€ 46 809€ 34 223€ 74 950€ 92 629€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 312€ 54 617€ 55 698€ 54 761€ 46 809€ 34 223€ 74 950€ 92 629€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
546€ 849€ 2 036€ 2 109€ 2 908€ 458€ 8 445€ 6 278€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
352€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 844€ 7 117€ 6 481€ 6 426€ 6 352€ 6 142€ 8 428€ 8 432€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-14 666 € -7 261 € 3 052 € -14 335 € -23 071 € 1 408 € -63 915 € -125 176 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-26 515 € -50 478 € -5 466 € -16 026 € -9 842 € -19 215 € -35 420 € -33 427 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
18 234 € 25 284 € 2 087 € 4 € 3 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 4€ 3€ 2€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18 234€ 25 284€ 2 086€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 877 € 8 234 € 9 812 € 11 721 € 10 030 € 5 849 € 5 916 € 3 521 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 152 € 6 444 € 8 506 € 10 348 € 8 315 € 3 683 € 3 597 € 2 186 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 152€ 6 444€ 8 506€ 10 348€ 8 315€ 3 683€ 3 597€ 2 186€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 725€ 1 790€ 1 306€ 1 373€ 1 715€ 2 166€ 2 319€ 1 335€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 877 € 10 000 € 15 472 € -11 721 € -7 943 € -5 845 € -5 913 € -3 519 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-23 543 € 2 739 € 18 524 € -26 056 € -31 014 € -4 437 € -69 828 € -128 695 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 480 € 481 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 480€ 481€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-23 543 € 2 739 € 18 524 € -26 536 € -31 494 € -4 918 € -70 788 € -128 695 €