Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Vasiľov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
262 016€ 271 388€ 239 281€ 245 523€ 222 931€ 251 061€ 269 405€ 275 028€ 269 268€ 347 792€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
546 891 € 569 343 € 525 200 € 512 055 € 513 156 € 533 282 € 561 814 € 555 327 € 554 592 € 600 180 € 516 193 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
189 301€ 201 916€ 179 063€ 180 518€ 173 103€ 183 806€ 213 267€ 191 340€ 230 951€ 272 348€ 217 968€
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 799€ 21 941€ 19 170€ 14 105€ 13 875€ 22 269€ 10 343€ 46 197€ 28 162€ 26 609€ 16 725€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 831€ 7 417€ -16 091€ 8 875€ 7 764€ 15 817€ 17 459€ 10 586€ -15 648€ 13 055€ -8 718€
07
V.
Aktivácia
29 552€ 13 718€ 44 512€ 26 804€ 19 841€ 16 033€ 16 626€ 13 296€ 19 004€ 25 979€ 23 654€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 195€ 26 396€ 12 627€ 15 221€ 8 348€ 13 136€ 11 710€ 13 609€ 6 799€ 9 801€ 34 836€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
284 875€ 297 955€ 285 919€ 266 532€ 290 225€ 282 221€ 292 409€ 280 299€ 285 324€ 252 388€ 231 728€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
519 661 € 551 020 € 515 894 € 590 466 € 505 474 € 524 739 € 600 563 € 531 825 € 539 851 € 538 953 € 483 403 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
124 331€ 154 279€ 127 991€ 147 419€ 119 689€ 141 497€ 198 125€ 169 215€ 165 063€ 176 902€ 133 685€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
159 271€ 157 007€ 171 266€ 191 571€ 158 525€ 151 519€ 156 144€ 112 269€ 114 088€ 103 314€ 103 611€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
118 058 € 121 902 € 127 009 € 126 083 € 101 767 € 102 874 € 113 493 € 112 795 € 137 275 € 140 300 € 129 229 €
16
E.1.
Mzdové náklady
86 045€ 86 664€ 90 496€ 89 562€ 72 442€ 72 350€ 80 654€ 80 570€ 97 611€ 100 186€ 90 871€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
417€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 248€ 29 785€ 31 188€ 30 543€ 23 736€ 24 133€ 27 326€ 26 818€ 32 344€ 32 928€ 30 293€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 765€ 5 453€ 5 325€ 5 978€ 5 589€ 6 391€ 5 513€ 5 407€ 7 320€ 7 186€ 7 648€
20
F.
Dane a poplatky
4 695€ 4 576€ 4 279€ 4 971€ 4 118€ 4 705€ 4 018€ 4 460€ 4 551€ 4 356€ 3 768€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
100 923€ 104 434€ 73 161€ 110 153€ 117 611€ 119 054€ 123 990€ 126 558€ 116 166€ 109 514€ 101 283€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100 923€ 104 434€ 73 161€ 110 153€ 117 611€ 119 054€ 123 990€ 126 558€ 116 166€ 109 514€ 101 283€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 302€ 8 097€ 11 643€ 6 907€ 2 259€ 4 933€ 3 793€ 6 170€ 2 280€ 4 017€ 12 300€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
69€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
81€ 725€ 545€ 3 362€ 1 505€ 88€ 1 000€ 358€ 428€ 550€ -473€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
27 230 € 18 323 € 9 306 € -78 411 € 7 682 € 8 543 € -38 749 € 23 502 € 14 741 € 61 227 € 32 790 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-47 781 € -66 294 € -72 603 € -108 688 € -63 631 € -55 091 € -96 574 € -20 065 € -16 682 € 57 775 € 12 333 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
165 € 12 € -2 € -3 € 1 070 € 1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
-2€ -3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
165€ 12€ 1 069€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 934 € 8 855 € 7 337 € 7 811 € 7 575 € 7 447 € 7 910 € 7 264 € 11 906 € 8 603 € 10 102 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 799 € 2 624 € 1 269 € 1 663 € 2 189 € 2 641 € 2 881 € 2 422 € 4 388 € 3 351 € 4 519 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 189€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 799€ 2 624€ 1 269€ 1 663€ 2 641€ 2 881€ 2 422€ 4 388€ 3 351€ 4 519€
52
O.
Kurzové straty
2€ 41€ 2€ 45€ 5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 135€ 6 231€ 6 068€ 6 148€ 5 384€ 4 765€ 5 027€ 4 797€ 7 513€ 5 252€ 5 583€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 769 € -8 843 € -7 339 € -7 814 € -7 575 € -7 447 € -7 910 € -6 194 € -11 905 € -8 602 € -10 101 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 461 € 9 480 € 1 967 € -86 225 € 107 € 1 096 € -46 659 € 17 308 € 2 836 € 52 625 € 22 689 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-138 € -3 975 € 1 444 € -2 187 € -426 € -1 860 € 2 216 € -1 048 € 2 698 € 6 135 € -4 599 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 1 964€ 2 880€ 2 859€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-138€ -3 975€ 1 444€ -2 187€ -3 306€ -3 824€ -664€ -3 907€ -182€ 3 255€ -4 599€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 599 € 13 455 € 523 € -84 038 € 533 € 2 956 € -48 875 € 18 356 € 138 € 46 490 € 27 288 €