Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad vlády Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
45 062 815€ 67 381 920€ 73 116 626€ 79 789 916€ 134 753 701€ 119 593 920€ 83 058 779€ 69 997 835€ 37 588 734€ 36 642 518€ 26 210 726€ 1 355 201€ 1 021 597€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
36 017 784€ 39 384 028€ 40 080 881€ 43 454 293€ 38 512 392€ 29 742 668€ 17 176 978€ 22 243 319€ 20 955 685€ 22 361 795€ 0€ 0€ 0€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
291 756€ 423 524€ 223 073€ 298 538€ 363 437€ 7 848 688€ 1 191 895€ 1 727 749€ 215 644€ 320 719€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
162 562€ 309 720€ 219 773€ 298 538€ 363 437€ 748 068€ 1 191 895€ 1 727 749€ 31 382€ 285 257€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
2 400€ 2 850€ 3 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
126 794€ 110 954€ 7 100 620€ 184 262€ 35 462€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
35 726 028€ 38 960 504€ 39 857 808€ 43 155 755€ 38 148 955€ 21 893 980€ 15 985 082€ 20 515 570€ 20 740 042€ 22 041 076€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
5 624 239€ 5 534 995€ 3 445 225€ 3 445 225€ 3 445 225€ 3 445 225€ 3 445 225€ 3 445 225€ 2 984 005€ 2 987 132€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
486 231€ 486 231€ 486 231€ 486 231€ 486 231€ 486 231€ 486 231€ 486 596€ 491 356€ 491 356€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
20 760 041€ 22 827 808€ 25 121 569€ 27 465 891€ 24 886 877€ 5 839 276€ 5 596 531€ 6 742 099€ 224 445€ 14 313 774€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 363 856€ 2 712 710€ 3 805 701€ 4 687 575€ 5 840 811€ 465 212€ 495 835€ 484 549€ 331 506€ 776 481€ 0€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
348 540€ 473 963€ 560 921€ 620 220€ 361 958€ 412 701€ 243 254€ 316 356€ 171 408€ 252 287€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
8 371€ 972€ 1 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
4 732 555€ 4 707 388€ 4 927 206€ 5 047 096€ 1 720 558€ 1 571 413€ 4 186 600€ 4 595 870€ 12 694 570€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 402 194€ 2 216 437€ 1 509 825€ 1 403 517€ 1 407 296€ 9 673 922€ 1 531 407€ 4 444 875€ 3 842 751€ 3 220 046€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
8 938 671€ 27 932 737€ 33 029 878€ 36 333 788€ 96 202 009€ 87 946 868€ 65 847 799€ 47 724 092€ 16 633 048€ 14 267 459€ 26 210 726€ 1 355 201€ 1 021 597€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
255 736€ 207 438€ 217 662€ 216 067€ 180 368€ 192 705€ 152 924€ 154 528€ 138 168€ 163 874€ 30 729€ 41 839€ 40 902€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
255 736€ 207 438€ 217 662€ 216 067€ 180 368€ 192 705€ 152 924€ 154 528€ 138 168€ 163 874€ 30 729€ 41 839€ 40 902€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 925 634€ 9 356 369€ 16 041 937€ 20 744 521€ 35 899 348€ 29 598 711€ 5 519 989€ 1 874 709€ 374 300€ 217 393€ 24 962 050€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
4 925 634€ 8 876 269€ 16 041 937€ 18 971 945€ 21 204 840€ 18 028 476€ 5 519 989€ 1 874 709€ 374 300€ 217 393€ 24 962 050€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
480 100€ 1 772 576€ 14 694 507€ 11 570 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 48 996€ 3 597 989€ 18 488€ 2 908€ 1 219€ 1 219€ 1 216€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 48 996€ 3 597 989€ 18 488€ 2 908€ 1 219€ 1 219€ 1 216€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
530 509€ 4 439 952€ 6 031 592€ 5 873 844€ 32 551 279€ 29 937 125€ 34 767 715€ 8 257 667€ 2 161 551€ 1 196 463€ 0€ 1 016€ 1 014€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
264 290€ 22 479€ 2 398€ 4 047€ 4 581 938€ 8 658 456€ 11 648 495€ 8 175 973€ 2 143 762€ 1 128 235€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
116 024€ 153 609€ 134 608€ 34 184€ 35 655€ 99 430€ 37 448€ 74 925€ 17 691€ 64 964€ 0€ 1 016€ 1 014€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
618€ 753€ 1 088€ 1 087€ 1 540€ 3 893€ 4 118€ 3 940€ 98€ 3 264€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 348€ 3 595€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 2 829€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
149 576€ 4 263 112€ 5 893 499€ 5 834 177€ 26 736 472€ 19 691 609€ 20 727 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 1 195 674€ 1 480 142€ 2 350 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 226 792€ 13 928 978€ 10 738 685€ 9 450 360€ 27 571 015€ 28 218 327€ 25 407 171€ 33 839 199€ 13 940 541€ 12 686 822€ 1 216 729€ 1 311 128€ 978 466€
087
2.
Ceniny (213)
28 715€ 12 618€ 59 234€ 35 112€ 2 615€ 12 784€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 198 078€ 13 916 360€ 10 679 452€ 9 415 248€ 27 568 400€ 28 205 543€ 25 407 139€ 33 839 199€ 13 940 541€ 12 686 822€ 1 216 729€ 1 311 128€ 978 466€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
106 361€ 65 155€ 5 867€ 1 835€ 39 300€ 1 904 384€ 34 002€ 30 424€ 0€ 13 264€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
106 361€ 65 098€ 5 867€ 1 835€ 39 300€ 1 904 384€ 34 002€ 30 424€ 0€ 12 845€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
57€ 0€ 419€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
45 062 815€ 67 381 920€ 73 116 626€ 79 789 916€ 134 753 701€ 119 593 920€ 83 058 779€ 69 997 835€ 37 588 734€ 36 642 518€ 26 210 726€ 1 355 201€ 1 021 597€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-147 137€ -4 207 594€ -170 968€ -69 459 175€ -84 030 351€ -56 368 370€ -1 334 336€ -2 230 883€ -401 818€ -154 265€ -570 527€ -769 564€ -468 214€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-147 137€ -4 207 594€ -170 968€ -69 459 175€ -84 030 351€ -56 368 370€ -1 334 336€ -2 230 883€ -401 818€ -154 265€ -570 527€ -769 564€ -468 214€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-4 286 217€ -170 968€ -69 459 175€ -83 569 385€ -64 405 094€ -1 281 722€ -1 145 505€ -399 080€ -42 745€ -521 213€ -770 580€ -468 214€ -26 755€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
4 139 080€ -4 036 627€ 69 288 208€ 14 110 210€ -19 625 256€ -55 086 648€ -188 831€ -1 831 803€ -359 074€ 366 948€ 200 054€ -301 351€ -441 458€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
45 058 252€ 71 576 599€ 73 274 032€ 149 220 930€ 218 611 621€ 175 787 168€ 83 038 751€ 72 101 601€ 37 700 993€ 36 556 437€ 26 363 736€ 1 680 668€ 1 253 203€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 1 000€ 282 264€ 282 264€ 204 777€ 1 420 714€ 1 576 491€ 313 653€ 195 356€ 195 356€ 217 129€ 198 974€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 420 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 576 491€ 313 653€ 195 356€ 195 356€ 217 129€ 198 974€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 000€ 282 264€ 282 264€ 204 777€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
41 397 472€ 52 423 212€ 60 188 247€ 66 860 437€ 73 729 825€ 62 814 936€ 43 713 718€ 24 194 073€ 21 346 326€ 22 631 371€ 24 962 050€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
119 877€ 4 293 914€ 4 269 479€ 4 245 939€ 4 190 734€ 461 894€ 346 646€ 96 542€ 36 179€ 68 291€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
40 940 095€ 48 129 298€ 55 918 767€ 62 401 695€ 59 384 720€ 47 733 424€ 21 462 397€ 24 097 531€ 21 310 147€ 22 563 081€ 24 962 050€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
212 803€ 10 154 371€ 14 619 617€ 16 109 431€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
337 500€ 5 795 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
117 085€ 79 727€ 55 336€ 277 115€ 66 763€ 60 195€ 57 472€ 5 228 225€ 107 219€ 103 005€ 538 244€ 421 225€ 345 790€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
117 085€ 79 727€ 55 336€ 59 247€ 66 763€ 60 195€ 57 472€ 40 539€ 29 210€ 55 130€ 26 978€ 15 929€ 13 678€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
217 868€ 5 187 687€ 78 009€ 47 874€ 511 266€ 405 296€ 332 112€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 543 696€ 19 073 660€ 13 029 449€ 81 801 114€ 144 532 769€ 112 707 260€ 37 846 847€ 41 102 812€ 15 933 796€ 13 626 706€ 668 086€ 1 042 315€ 708 439€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
372 492€ 3 104 626€ 471 554€ 1 094 006€ 885 471€ 2 636 595€ 398 578€ 283 833€ 252 522€ 38 730€ 35 348€ 224 004€ 76 478€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
7 434 007€ 10 137 027€ 12 337 428€ 57 858 274€ 38 941 297€ 27 733 227€ 21 020 767€ 261 241€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
4 700€ 4 700€ 2 500€ 1 132€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
7 191€ 39 231€ 18€ 56 296€ 12€ 669€ 5 821€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 306 220€ 813 964€ 677 473€ 68 363 823€ 84 472 711€ 71 119 469€ 8 406 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
796 536€ 916 462€ 820 555€ 629 797€ 624 536€ 622 584€ 456 056€ 470 725€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
179€ 1 865€ 443€ 340€ 1 147€ 41€ 65€ 65€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
796 814€ 791 736€ 698 215€ 496 968€ 484 447€ 392 695€ 245 925€ 420 668€ 251 696€ 264 860€ 189 249€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
264 264€ 249 741€ 216 465€ 145 022€ 140 613€ 112 844€ 78 950€ 144 252€ 79 483€ 77 700€ 54 830€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
6 573€ 0€ 350€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
5 756 559€ 18 610 010€ 14 638 432€ 12 546 156€ 301 560€ 475 751€ 387 883€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 015€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
151 700€ 12 916€ 13 562€ 28 161€ 172 431€ 175 122€ 1 354 363€ 127 117€ 289 559€ 240 346€ 417 518€ 444 097€ 236 608€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
119 186€ 7 295€ 2 870€ 3 942€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
32 514€ 5 621€ 13 562€ 25 292€ 172 431€ 171 180€ 1 354 363€ 127 117€ 289 559€ 240 346€ 417 518€ 444 097€ 236 608€