Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad vlády Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 650 374€ 2 119 731€ 1 722 902€ 1 754 146€ 1 987 546€ 1 853 168€ 1 809 326€ 1 930 416€ 1 933 412€ 824 196€ 80 467€ 75 917€ 89 876€
02
501
Spotreba materiálu
834 566€ 1 202 460€ 812 812€ 911 734€ 1 111 702€ 949 957€ 873 165€ 951 962€ 773 801€ 323 085€ 80 467€ 72 793€ 89 544€
03
502
Spotreba energie
815 807€ 917 271€ 805 878€ 767 497€ 802 271€ 786 856€ 792 343€ 828 795€ 985 447€ 416 134€ 0€ 3 124€ 332€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 104 211€ 74 915€ 73 573€ 116 355€ 143 819€ 149 658€ 174 164€ 84 976€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 389 390€ 9 083 216€ 9 689 417€ 6 826 394€ 9 923 514€ 16 695 373€ 4 621 769€ 3 438 239€ 2 602 376€ 2 043 577€ 4 458 286€ 5 984 779€ 7 776 980€
07
511
Opravy a udržiavanie
297 398€ 979 590€ 488 074€ 288 060€ 566 359€ 548 168€ 727 917€ 663 622€ 429 303€ 275 770€ 1 584€ 1 082€ 474€
08
512
Cestovné
63 983€ 302 046€ 252 750€ 198 867€ 310 222€ 364 369€ 252 466€ 322 172€ 207 308€ 217 253€ 276 691€ 319 808€ 447 407€
09
513
Náklady na reprezentáciu
11 834€ 331 054€ 313 884€ 157 019€ 89 282€ 115 722€ 122 168€ 119 002€ 143 551€ 175 675€ 213 731€ 193 575€ 193 361€
10
518
Ostatné služby
8 016 175€ 7 470 526€ 8 634 709€ 6 182 448€ 8 957 650€ 15 667 113€ 3 519 218€ 2 333 443€ 1 822 215€ 1 374 878€ 3 966 280€ 5 470 314€ 7 135 738€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
20 952 719€ 20 642 785€ 17 396 699€ 15 424 999€ 14 766 857€ 15 685 820€ 13 768 136€ 11 770 546€ 10 387 681€ 9 268 718€ 8 875 772€ 7 419 741€ 6 459 283€
12
521
Mzdové náklady
14 553 207€ 14 654 535€ 12 451 041€ 11 069 298€ 10 624 483€ 11 310 450€ 9 801 216€ 8 392 255€ 7 525 730€ 6 762 857€ 6 265 511€ 5 532 392€ 4 796 105€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 026 576€ 5 010 362€ 4 228 988€ 3 786 565€ 3 639 669€ 3 825 523€ 3 386 572€ 2 917 014€ 2 205 022€ 2 140 894€ 2 050 258€ 1 763 965€ 1 546 201€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
248 720€ 226 425€ 157 939€ 120 904€ 108 500€ 108 770€ 105 839€ 65 197€ 60 920€ 51 820€ 54 200€ 11 540€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 124 216€ 751 463€ 558 731€ 448 232€ 394 205€ 441 077€ 474 509€ 396 079€ 596 009€ 313 147€ 501 424€ 111 844€ 116 977€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 4 380€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
206 264€ 158 491€ 157 397€ 151 901€ 128 893€ 121 271€ 120 281€ 121 844€ 131 963€ 62 200€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
175 662€ 131 833€ 130 251€ 128 461€ 99 892€ 94 841€ 99 879€ 99 202€ 97 497€ 17 862€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
30 602€ 26 659€ 27 146€ 23 440€ 29 001€ 26 430€ 20 402€ 22 641€ 34 466€ 44 338€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 263 190€ 924 225€ 186 798€ 11 381 962€ 19 187 213€ 67 204 300€ 3 920 402€ 2 902 819€ 1 192 270€ 310 815€ 3 075 629€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 10€ 149€ 46€ 3 075 629€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 261€ 58 774€ 27 485€ 11 042 152€ 19 154 645€ 66 698 473€ 728 148€ 10€ 2 715€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
23 501€ 996€ 185€ 287€ 396€ 11 854€ 159€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 232 903€ 864 420€ 158 377€ 339 422€ 28 120€ 505 011€ 3 179 868€ 2 902 699€ 1 189 247€ 310 769€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
1 525€ 36€ 751€ 101€ 4 050€ 806€ 532€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 445 386€ 5 802 207€ 4 253 120€ 4 190 755€ 3 959 750€ 3 043 280€ 4 315 818€ 8 171 103€ 2 540 690€ 1 276 737€ 195 356€ 217 129€ 198 974€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 445 386€ 4 398 970€ 4 253 120€ 4 190 755€ 3 841 003€ 2 838 503€ 2 895 103€ 6 594 612€ 2 227 037€ 1 276 737€ 0€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 403 237€ 118 747€ 204 777€ 1 420 714€ 1 576 491€ 313 653€ 0€ 195 356€ 217 129€ 198 974€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 198 974€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 89 475€ 204 777€ 1 420 714€ 1 576 491€ 313 653€ 0€ 195 356€ 217 129€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 403 237€ 29 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
101 520€ 103 107€ 99 945€ 447 672€ 248 536€ 545 259€ 218 963€ 98 894€ 2 997€ 45 424€ 620€ 0€ 869€
43
563
Kurzové straty
145€ 471€ 352€ 349 197€ 161 783€ 458 253€ 138 003€ 29 341€ 461€ 702€ 94€ 0€ 869€
47
568
Ostatné finančné náklady
101 375€ 102 636€ 99 593€ 98 475€ 86 753€ 87 006€ 80 960€ 69 553€ 2 536€ 44 722€ 526€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 9 953€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 1 478€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 8 475€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
25 579 607€ 25 151 869€ 26 631 785€ 23 102 065€ 23 702 358€ 18 691 270€ 10 845 749€ 997 333€ 917 372€ 398 517€ 152 320€ 141 610€ 266 865€
61
587
Náklady na ostatné transfery
183 742€ 172 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
25 275 257€ 24 822 674€ 26 488 306€ 22 997 742€ 19 546 059€ 18 527 596€ 10 790 656€ 928 762€ 885 437€ 384 831€ 152 320€ 141 610€ 266 865€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
120 609€ 156 522€ 143 479€ 104 323€ 4 156 299€ 163 675€ 55 094€ 68 570€ 31 935€ 13 686€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
62 588 449€ 63 985 632€ 60 138 063€ 63 279 892€ 73 904 667€ 123 839 741€ 39 620 444€ 29 431 193€ 19 708 761€ 14 240 138€ 16 838 450€ 13 839 177€ 14 792 847€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
186 008€ 442 455€ 467 472€ 462 603€ 331 962€ 618 554€ 613 493€ 728 364€ 639 255€ 215 228€ 136€ 67€ 2 524€
67
602
Tržby z predaja služieb
186 008€ 442 455€ 467 472€ 462 603€ 331 962€ 618 554€ 613 493€ 728 364€ 639 255€ 215 228€ 136€ 67€ 2 524€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
25 444 734€ 24 662 760€ 94 044 513€ 48 668 830€ 10 119 079€ 11 202 703€ 2 883 032€ 279 672€ 307 835€ 109 518€ 0€ 137 251€ 237 146€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 851€ 14 524€ 122€ 21 235€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 436 761€ 24 648 236€ 94 044 391€ 48 668 830€ 10 119 079€ 11 202 703€ 2 861 797€ 279 672€ 307 335€ 109 487€ 0€ 137 251€ 237 146€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 413 991€ 1 000€ 281 264€ 11 988€ 1 420 714€ 490 381€ 313 653€ 34 452€ 0€ 217 129€ 198 974€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 413 991€ 1 000€ 281 264€ 11 988€ 1 420 714€ 490 381€ 313 653€ 34 452€ 0€ 217 129€ 198 974€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 34 452€ 0€ 217 129€ 198 974€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 281 264€ 11 988€ 1 420 714€ 490 381€ 313 653€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 413 991€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 253€ 54€ 13 150€ 125 170€ 412 374€ 46 426€ 30 846€ 2 094€ 3€ 297€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 1 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
1€ 253€ 54€ 13 150€ 125 170€ 412 374€ 46 426€ 29 066€ 2 094€ 3€ 297€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
24 021€ 172€ 2 467€ 142 388€ 7 342€ 558€ 1 131€ 3 152€ 17 339€ 14 208€ 13 971€ 4 293€ 28 410€
110
672
Náhrady škôd
0€ 10 700€ 0€ 0€ 0€ 136€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
24 021€ 172€ 2 467€ 142 388€ 7 342€ 558€ 1 131€ 3 152€ 6 639€ 14 208€ 13 971€ 4 293€ 28 274€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
39 658 775€ 34 842 365€ 34 630 502€ 28 103 132€ 43 683 870€ 55 098 190€ 35 397 150€ 26 244 041€ 18 348 693€ 14 268 129€ 16 806 971€ 13 197 242€ 14 083 308€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
34 160 047€ 29 318 523€ 30 316 009€ 22 643 596€ 23 423 524€ 34 741 998€ 19 293 042€ 18 114 901€ 14 973 985€ 12 331 023€ 16 494 566€ 13 054 112€ 13 902 570€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
4 443 919€ 4 391 150€ 4 242 531€ 4 179 415€ 3 833 846€ 2 822 619€ 5 612 982€ 6 588 681€ 2 222 099€ 1 274 589€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
259 467€ 297 038€ 53 145€ 1 020 352€ 1 155 593€ 34 854€ 21 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 484€ 6 129€ 9 649€ 9 649€ 9 623€ 2 383€ 62 421€ 4 611€ 4 938€ 2 148€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
792 477€ 827 834€ 7 477€ 248 430€ 15 259 732€ 17 482 835€ 9 940 984€ 1 535 848€ 1 147 670€ 660 370€ 312 405€ 143 130€ 180 738€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
1 381€ 1 691€ 1 691€ 1 691€ 1 551€ 13 501€ 349 632€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 116 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
66 727 529€ 59 949 005€ 129 426 271€ 77 390 102€ 54 279 411€ 68 753 093€ 39 431 613€ 27 599 728€ 19 349 687€ 14 607 085€ 17 038 503€ 13 537 826€ 14 351 389€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 139 080€ -4 036 627€ 69 288 208€ 14 110 210€ -19 625 256€ -55 086 648€ -188 831€ -1 831 466€ -359 074€ 366 948€ 200 054€ -301 351€ -441 458€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
4 139 080€ -4 036 627€ 69 288 208€ 14 110 210€ -19 625 256€ -55 086 648€ -188 831€ -1 831 803€ -359 074€ 366 948€ 200 054€ -301 351€ -441 458€