Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 045 052€ 1 014 122€ 1 044 716€ 835 295€ 938 079€ 838 765€ 1 205 224€ 948 040€ 592 783€ 421 685€ 463 686€ 482 728€ 435 564€
02
501
Spotreba materiálu
112 543€ 152 106€ 325 909€ 129 266€ 100 116€ 145 592€ 559 487€ 553 260€ 249 525€ 78 603€ 181 252€ 177 458€ 176 865€
03
502
Spotreba energie
932 509€ 862 016€ 718 807€ 706 029€ 837 963€ 693 173€ 645 737€ 394 780€ 343 259€ 343 082€ 282 435€ 305 270€ 258 698€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
30 710 736€ 31 115 607€ 29 993 771€ 32 157 943€ 33 659 441€ 33 414 061€ 30 569 258€ 30 991 207€ 30 894 315€ 31 971 602€ 27 986 849€ 29 260 312€ 28 216 776€
07
511
Opravy a udržiavanie
55 165€ 547 645€ 119 227€ 22 496€ 58 823€ 77 134€ 88 179€ 67 114€ 41 967€ 362 590€ 307 507€ 664 636€ 443 520€
08
512
Cestovné
1 091€ 6 679€ 7 605€ 24 659€ 24 070€ 30 228€ 21 149€ 14 254€ 11 348€ 14 112€ 9 192€ 1 530€ 3 478€
09
513
Náklady na reprezentáciu
677€ 559€ 1 051€ 633€ 813€ 694€ 652€ 689€ 642€ 626€ 503€ 498€ 498€
10
518
Ostatné služby
30 653 803€ 30 560 725€ 29 865 889€ 32 110 155€ 33 575 735€ 33 306 004€ 30 459 278€ 30 909 151€ 30 840 357€ 31 594 274€ 27 669 647€ 28 593 648€ 27 769 281€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 362 844€ 2 953 401€ 2 553 984€ 2 564 624€ 2 529 484€ 2 177 317€ 1 938 763€ 1 892 720€ 1 837 751€ 1 620 241€ 1 564 484€ 1 448 050€ 1 228 761€
12
521
Mzdové náklady
2 371 075€ 2 134 204€ 1 839 329€ 1 850 877€ 1 816 351€ 1 573 218€ 1 399 948€ 1 363 707€ 1 340 201€ 1 169 518€ 1 140 324€ 1 067 630€ 887 230€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
811 961€ 717 854€ 620 250€ 626 658€ 614 717€ 535 817€ 470 810€ 470 850€ 433 741€ 387 519€ 370 633€ 336 365€ 290 899€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 401€ 13 839€ 9 787€ 7 795€ 7 068€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
162 408€ 87 506€ 84 619€ 79 295€ 91 348€ 67 877€ 68 004€ 58 163€ 63 809€ 63 204€ 53 527€ 44 054€ 50 632€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
27 863€ 22 585€ 22 831€ 22 586€ 18 300€ 18 293€ 18 814€ 14 291€ 10 311€ 7 642€ 6 465€ 6 334€ 6 120€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
22 689€ 17 371€ 17 371€ 17 371€ 13 105€ 13 105€ 13 053€ 9 151€ 9 406€ 7 087€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 174€ 5 214€ 5 461€ 5 215€ 5 195€ 5 188€ 5 761€ 5 139€ 905€ 554€ 6 465€ 6 334€ 6 120€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
23 427€ 7 474€ 12 505€ 2 000€ 197€ 214€ 356€ 302€ 1 226€ 2 114€ 448€ 211€ 83€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
18 412€ 2 514€ 8 291€ 65€ 40€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
102€ 123€ 1 287€ 196€ 157€ 214€ 356€ 302€ 991€ 2 114€ 381€ 211€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 882€ 4 837€ 2 927€ 1 739€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
31€ 234€ 0€ 0€ 0€ 83€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 692 572€ 6 300 393€ 5 722 289€ 4 607 547€ 4 846 773€ 4 258 316€ 4 235 005€ 5 485 672€ 9 005 378€ 10 800 545€ 8 580 709€ 5 344 798€ 8 846 973€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 692 572€ 6 300 393€ 5 722 289€ 4 607 547€ 4 846 773€ 4 258 316€ 4 235 005€ 5 434 468€ 8 971 880€ 10 778 468€ 8 546 398€ 5 298 240€ 8 809 067€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
51 204€ 33 498€ 22 077€ 34 310€ 46 557€ 37 907€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 204€ 33 498€ 22 077€ 34 310€ 46 557€ 37 907€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 001€ 2 745€ 2 536€ 2 664€ 2 156€ 7 348€ 3 284€ 2 733€ 3 344€ 3 178€ 35 988€ 40 387€ 60 735€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
197€ 168€ 10€ 5 460€ 69€ 47€ 1 025€ 115€ 101€ 696€ 1 217€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 001€ 2 745€ 2 339€ 2 496€ 2 146€ 1 888€ 3 215€ 2 686€ 2 319€ 3 062€ 35 887€ 39 691€ 59 517€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
86 908€ 35 161€ 29 651€ 88 280€ 19 563€ 58 322€ 39 436€ 39 429€ 34 894€ 36 411€ 34 167€ 49 649€ 85 615€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
86 908€ 35 161€ 29 651€ 88 280€ 19 563€ 58 322€ 29 184€ 39 429€ 34 894€ 36 411€ 34 167€ 46 290€ 51 693€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
10 252€ 0€ 0€ 0€ 3 358€ 33 921€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
38 951 404€ 41 451 489€ 39 382 284€ 40 280 938€ 42 013 992€ 40 772 635€ 38 010 140€ 39 374 393€ 42 380 002€ 44 863 417€ 38 672 795€ 36 632 469€ 38 880 626€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
87 177€ 35 225€ 28 691€ 89 520€ 19 563€ 58 317€ 39 815€ 46 667€ 34 305€ 36 850€ 34 189€ 55 297€ 53 206€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
87 177€ 35 225€ 28 691€ 89 520€ 19 563€ 58 317€ 39 815€ 46 667€ 34 305€ 36 850€ 34 189€ 55 297€ 53 206€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
51 204€ 33 498€ 22 077€ 34 310€ 46 557€ 37 907€ 18 915€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
51 204€ 33 498€ 22 077€ 34 310€ 46 557€ 37 907€ 18 915€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 204€ 33 498€ 22 077€ 34 310€ 46 557€ 37 907€ 18 915€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13€ 5€ 11€ 681€ 0€ 35€ 58€ 5€ 41€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
13€ 5€ 11€ 681€ 0€ 35€ 58€ 5€ 41€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
40 526 776€ 40 328 696€ 39 686 755€ 40 616 471€ 42 484 333€ 40 014 244€ 38 002 473€ 39 273 403€ 44 484 655€ 46 366 139€ 41 514 905€ 35 855 176€ 39 445 064€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
36 834 204€ 34 028 303€ 33 659 244€ 36 008 924€ 37 637 560€ 36 453 454€ 33 767 468€ 33 838 935€ 33 324 807€ 34 301 103€ 29 937 660€ 30 555 569€ 30 635 997€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 692 572€ 6 300 393€ 6 027 511€ 4 607 547€ 4 846 773€ 3 560 790€ 4 235 005€ 5 434 468€ 11 159 848€ 12 065 036€ 11 577 244€ 5 299 607€ 8 809 067€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
40 613 953€ 40 363 921€ 39 715 460€ 40 705 996€ 42 503 896€ 40 072 573€ 38 093 493€ 39 354 249€ 44 541 036€ 46 437 334€ 41 595 709€ 35 948 386€ 39 517 225€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 662 549€ -1 087 568€ 333 176€ 425 058€ 489 904€ -700 063€ 83 353€ -20 144€ 2 161 034€ 1 573 917€ 2 922 914€ -684 084€ 636 599€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 662 549€ -1 087 568€ 333 176€ 425 058€ 489 904€ -700 063€ 83 353€ -20 144€ 2 161 034€ 1 573 917€ 2 922 914€ -684 084€ 636 599€