Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
27 698 864 202€ 35 750 820 544€ 23 791 443 388€ 16 934 757 795€ 16 788 931 011€ 16 440 633 617€ 15 440 215 834€ 15 674 628 810€ 13 424 380 830€ 12 895 877 182€ 24 019 260 941€ 20 365 269 586€ 21 657 448 858€ 20 796 561 392€ 18 903 582 380€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 717 417 313€ 1 707 580 071€ 1 697 408 019€ 1 349 656 066€ 1 355 282 432€ 1 383 245 898€ 1 412 430 563€ 2 427 175 319€ 2 319 291 810€ 2 237 243 021€ 2 217 774 276€ 1 434 684 437€ 478 858 794€ 454 807 055€ 382 598 370€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
62 334 461€ 58 799 149€ 60 773 766€ 73 848 119€ 66 944 462€ 92 092 308€ 114 491 817€ 125 485 071€ 143 462 455€ 122 141 163€ 95 127 667€ 82 015 589€ 66 696 591€ 56 301 729€ 45 874 926€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
45 450 977€ 53 252 385€ 57 287 013€ 69 646 658€ 49 697 605€ 69 025 460€ 93 737 129€ 83 357 304€ 28 179 781€ 32 376 953€ 43 427 182€ 51 861 348€ 57 762 184€ 28 745 946€ 19 182 889€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
1 273 445€ 1 937 852€ 2 602 259€ 3 668 059€ 0€ 0€ 662€ 9 989€ 34 663€ 507 797€ 1 440 286€ 2 442 101€ 3 630 299€ 1 457 130€ 2 366 237€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
15 610 040€ 3 608 913€ 884 494€ 533 402€ 17 246 857€ 23 066 849€ 20 754 026€ 42 117 778€ 115 248 012€ 89 256 413€ 50 260 199€ 27 712 140€ 5 304 108€ 26 098 654€ 24 325 800€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
11 681 361€ 11 959 578€ 12 518 426€ 14 103 870€ 21 344 222€ 28 401 655€ 31 972 727€ 40 823 630€ 12 709 428€ 8 816 901€ 10 124 302€ 11 330 912€ 11 311 513€ 12 926 558€ 11 660 983€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 910 408€ 993 885€ 993 885€ 993 885€ 993 885€ 993 885€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
30 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 10 114€ 9 994€ 8 564€ 8 564€ 8 564€ 8 929€ 8 929€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 980 288€ 9 402 697€ 9 940 829€ 10 240 129€ 8 855 108€ 9 187 615€ 4 644 675€ 4 863 687€ 4 731 709€ 5 129 561€ 5 392 532€ 5 952 936€ 6 665 011€ 7 412 950€ 5 851 225€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 619 265€ 1 521 466€ 1 591 459€ 2 787 596€ 8 138 751€ 17 031 349€ 25 831 234€ 23 544 802€ 4 773 350€ 540 100€ 1 481 277€ 2 146 868€ 3 219 085€ 4 022 051€ 826 885€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
134 140€ 72 558€ 6 084€ 90 675€ 162 861€ 180 157€ 200 148€ 44 807€ 62 783€ 26 805€ 2 184€ 28 228€ 84 871€ 171 908€ 287 866€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 160€ 40 349€ 57 546€ 62 961€ 3 264 993€ 1 080 026€ 374 162€ 11 447 826€ 2 221 064€ 2 200 033€ 2 245 860€ 2 200 432€ 340 098€ 316 836€ 3 692 194€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 643 401 490€ 1 636 821 344€ 1 624 115 827€ 1 261 704 076€ 1 266 993 748€ 1 262 751 935€ 1 265 966 018€ 2 260 866 618€ 2 163 119 927€ 2 106 284 957€ 2 112 522 306€ 1 341 337 935€ 400 850 691€ 385 578 768€ 325 062 461€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
529 260 000€ 529 260 000€ 529 260 000€ 349 260 000€ 357 969 061€ 357 925 133€ 357 925 133€ 337 025 133€ 313 857 717€ 313 857 717€ 313 857 717€ 222 025 133€ 222 025 133€ 222 025 133€ 183 024 364€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
498 781€ 469 716€ 433 543€ 473 562€ 464 629€ 443 592€ 504 696€ 488 656€ 438 185€ 540 207€ 564 651€ 575 779€ 557 551€ 517 146€ 528 840€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
1 113 642 709€ 1 107 091 628€ 1 094 422 284€ 911 970 514€ 908 560 058€ 904 383 210€ 907 536 189€ 924 624 942€ 882 344 166€ 733 247 654€ 447 405 437€ 182 562 208€ 178 268 006€ 163 036 490€ 141 509 257€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 998 727 887€ 966 479 860€ 1 058 639 379€ 1 350 694 501€ 936 174 816€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
25 336 429 917€ 33 891 376 868€ 21 941 901 319€ 15 442 058 611€ 15 268 690 180€ 14 872 972 352€ 13 878 474 067€ 13 096 002 347€ 10 927 414 474€ 10 426 428 162€ 21 516 985 873€ 18 340 856 902€ 20 623 389 220€ 20 019 978 609€ 18 162 702 804€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
36 676€ 41 901€ 75 903€ 70 085€ 102 964€ 155 814€ 129 360€ 126 972€ 107 349€ 144 195€ 156 094€ 183 500€ 155 538€ 114 891€ 1 024 252€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
36 676€ 41 901€ 75 903€ 70 085€ 102 964€ 155 814€ 129 360€ 126 972€ 107 349€ 144 195€ 156 094€ 183 500€ 155 538€ 114 891€ 227 083€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797 168€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
10 111 484 087€ 11 162 366 681€ 8 651 222 887€ 8 160 939 040€ 7 543 031 112€ 7 010 483 045€ 6 501 531 407€ 6 414 536 250€ 5 480 180 316€ 4 892 824 415€ 12 398 868 096€ 12 471 018 024€ 11 963 897 040€ 13 716 802 729€ 10 288 157 324€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
329 079 434€ 1 702 600 776€ 325 988 968€ 592 413 989€ 723 772 001€ 795 027 837€ 838 843 942€ 771 832 491€ 840 232 250€ 332 184 182€ 3 219 922 464€ 2 386 292 541€ 1 889 214 474€ 2 201 278 553€ 346 534 105€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
9 495 357 011€ 9 098 489 555€ 8 018 271 000€ 7 235 793 306€ 6 494 369 570€ 5 905 248 608€ 5 307 955 460€ 5 290 063 726€ 4 416 930 019€ 4 410 963 475€ 8 946 319 849€ 9 849 917 114€ 9 829 886 524€ 11 265 957 876€ 9 699 907 957€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
287 047 642€ 361 276 350€ 306 962 919€ 332 731 745€ 324 889 540€ 310 206 599€ 354 732 005€ 352 640 033€ 223 018 047€ 149 676 758€ 232 625 782€ 234 808 369€ 244 796 041€ 249 566 299€ 241 715 262€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
66 878 196€ 148 586 933€ 159 983 673€ 235 406 500€ 250 313 608€ 583 558 099€ 504 678 548€ 531 173 540€ 246 812 104€ 231 094 700€ 245 546 556€ 249 577 194€ 246 672 446€ 219 468 863€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 14 549 796€ 145 802 259€ 105 810 589€ 58 627 389€ 347 393 203€ 267 479 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
66 878 196€ 148 586 933€ 145 433 878€ 89 604 241€ 144 503 018€ 524 930 710€ 157 285 345€ 263 694 472€ 246 812 104€ 231 094 700€ 245 546 556€ 249 577 194€ 246 672 446€ 219 468 863€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 140 539 028€ 4 678 444 835€ 4 405 303 286€ 3 063 831 098€ 3 578 090 035€ 2 630 076 329€ 2 858 147 230€ 3 229 695 019€ 3 074 242 061€ 3 632 131 921€ 3 757 356 931€ 1 191 549 479€ 2 258 758 028€ 1 526 915 953€ 3 908 905 747€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
16 434 490€ 262 694 248€ 11 832 747€ 16 461 319€ 19 588 356€ 22 697 967€ 35 305 019€ 40 764 174€ 35 187 686€ 29 470 311€ 9 381 966€ 10 314 031€ 25 327 292€ 29 406 244€ 19 361 678€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
188 620€ 196 188€ 203 111€ 210 192€ 219 578€ 234 870€ 248 818€ 271 529€ 288 783€ 304 730€ 324 963€ 344 905€ 368 701€ 390 898€ 412 466€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
22 643 612€ 32 244 280€ 27 728 065€ 27 925 311€ 23 522 552€ 38 306 664€ 22 642 963€ 42 616 376€ 10 005 255€ 77 957 186€ 15 400 350€ 33 153 687€ 51 867 480€ 50 281 683€ 30 695 339€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
441 627 488€ 289 418 470€ 664 020 111€ 356 970 263€ 339 862 693€ 402 921 802€ 529 181 121€ 655 086 788€ 893 071 606€ 654 683 168€ 811 430 278€ 746 268 791€ 567 273 000€ 618 306 820€ 1 537 519 832€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9€ 25€ 29€ 1 192€ 768€ 890€ 559€ 11 684€ 10 357€ 11 772€ 12 863€ 11 690€ 11 474€ 33 225€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 944€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
35 015 483€ 191 269 210€ 1 083 903€ 2 239 591€ 27 531 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 624 629 325€ 3 902 622 438€ 3 700 435 325€ 2 660 024 394€ 3 167 364 589€ 2 165 913 314€ 2 270 768 419€ 2 490 955 592€ 1 858 448 641€ 2 869 706 171€ 2 920 807 602€ 401 455 200€ 1 613 909 864€ 828 518 833€ 2 320 883 208€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 277 185 908€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
6 387 537 533€ 17 251 583 802€ 8 100 246 553€ 3 548 541 910€ 3 426 117 485€ 4 114 210 845€ 3 411 490 518€ 2 311 048 425€ 1 420 578 863€ 1 261 690 371€ 4 645 354 090€ 3 862 584 167€ 5 513 638 082€ 3 832 080 580€ 3 442 053 104€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
6 387 537 533€ 17 251 583 802€ 8 100 245 793€ 3 548 541 910€ 3 426 117 485€ 4 114 210 845€ 3 411 490 518€ 2 311 048 425€ 1 420 578 863€ 1 261 690 371€ 4 645 354 090€ 3 862 584 167€ 5 513 638 062€ 3 832 080 580€ 3 442 053 104€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
629 954 398€ 650 352 716€ 625 069 017€ 433 269 977€ 471 034 977€ 534 488 221€ 602 497 004€ 609 293 017€ 705 364 657€ 408 413 436€ 469 574 983€ 565 815 414€ 640 138 961€ 724 466 469€ 522 562 376€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
575 475 356€ 592 946 859€ 597 849 040€ 406 050 000€ 458 815 000€ 493 785 000€ 555 155 000€ 561 908 126€ 540 128 126€ 17 573 126€ 22 386 244€ 25 624 399€ 56 859 675€ 65 496 012€ 64 947 206€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
54 479 041€ 57 405 857€ 27 219 977€ 27 219 977€ 12 219 977€ 40 703 221€ 47 342 004€ 47 384 891€ 165 236 531€ 390 840 310€ 447 186 649€ 540 188 926€ 583 277 197€ 658 968 367€ 457 613 081€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 089€ 2 089€ 2 089€ 2 089€ 2 089€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 129 124€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
645 016 973€ 151 863 605€ 152 134 050€ 143 043 118€ 164 958 399€ 184 415 366€ 149 311 205€ 151 451 144€ 177 674 546€ 232 205 999€ 284 500 793€ 589 728 247€ 555 200 843€ 321 775 727€ 358 281 207€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
640 181 882€ 147 135 966€ 148 686 910€ 143 043 118€ 164 958 399€ 184 415 366€ 149 311 205€ 151 451 144€ 177 674 546€ 232 205 999€ 284 500 793€ 589 728 247€ 555 200 843€ 321 775 727€ 358 281 207€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
4 835 091€ 4 727 638€ 3 447 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
27 698 864 202€ 35 750 820 544€ 23 791 443 388€ 16 934 757 795€ 16 788 931 011€ 16 440 633 617€ 15 440 215 834€ 15 674 628 810€ 13 424 380 830€ 12 895 877 182€ 24 019 260 941€ 20 365 269 586€ 21 657 448 858€ 20 796 561 392€ 18 903 582 380€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-94 464 530 729€ -83 496 523 244€ -74 037 391 075€ -67 790 321 957€ -60 873 458 852€ -56 742 895 671€ -53 304 892 697€ -51 574 963 489€ -31 809 777 342€ -30 021 959 792€ -24 028 311 128€ -19 499 844 467€ -15 914 259 733€ -10 040 445 082€ -7 674 180 355€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ -169 821 440€ -56 683 975€ -20 071 523€ -21 702 530€ -26 327 909€ -3 402 594€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
-180 248 834€ -58 511 407€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 422 547€ 10 427 394€ 1 827 433€ -20 071 523€ -21 702 530€ -26 327 909€ -3 402 594€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
16 000 000€ 16 000 000€ 16 000 000€ 16 000 000€ 15 400 000€ 15 400 000€ 15 400 000€ 14 300 000€ 14 196 543€ 14 300 000€ 14 000 000€ 13 600 000€ 12 700 000€ 4 806 464€ -0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
16 000 000€ 16 000 000€ 16 000 000€ 16 000 000€ 15 400 000€ 15 400 000€ 15 400 000€ 14 300 000€ 14 196 543€ 14 300 000€ 14 000 000€ 13 600 000€ 12 700 000€ 4 806 464€ -0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-94 490 953 277€ -83 522 945 792€ -74 063 813 622€ -67 816 744 504€ -60 899 281 399€ -56 768 718 219€ -53 330 715 244€ -51 599 686 036€ -31 834 396 432€ -29 866 438 352€ -23 985 627 153€ -19 493 372 944€ -15 905 257 204€ -10 018 923 636€ -7 670 777 762€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-89 503 586 507€ -74 069 130 176€ -67 809 609 447€ -60 873 972 931€ -56 835 338 137€ -54 368 791 659€ -51 588 838 744€ -49 185 439 219€ -30 456 479 123€ -28 294 327 865€ -19 095 127 390€ -15 925 164 434€ -9 981 380 910€ -8 612 868 313€ -9 130 185 153€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-4 987 366 770€ -9 453 815 615€ -6 254 204 175€ -6 942 771 572€ -4 063 943 261€ -2 399 926 560€ -1 741 876 500€ -2 414 246 817€ -1 377 917 309€ -1 572 110 487€ -4 890 499 763€ -3 568 208 510€ -5 923 876 294€ -1 406 055 323€ 1 459 407 391€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
120 862 345 605€ 117 839 176 391€ 96 731 487 451€ 83 955 763 714€ 76 961 788 894€ 72 445 889 345€ 68 081 218 977€ 66 707 879 118€ 44 869 837 794€ 42 674 976 332€ 47 891 044 297€ 39 730 504 771€ 37 284 403 587€ 30 554 361 349€ 26 235 217 163€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
39 969 922 724€ 32 769 133 165€ 29 720 931 223€ 29 480 762 922€ 23 880 080 430€ 20 821 445 170€ 18 079 725 498€ 17 480 402 028€ 18 821 938€ 22 129 578€ 16 642 692€ 3 547 134€ 3 498 464€ 545 876€ 518 216€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
39 946 416 404€ 32 613 907 631€ 29 639 047 710€ 29 176 326 787€ 23 850 550 840€ 20 674 266 932€ 18 078 045 498€ 17 478 842 028€ 15 739 138€ 19 435 196€ 15 435 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
694 382€ 607 496€ 547 134€ 498 464€ 545 876€ 518 216€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
23 506 321€ 155 225 535€ 81 883 512€ 304 436 135€ 29 529 590€ 147 178 239€ 1 680 000€ 1 560 000€ 3 082 800€ 2 000 000€ 600 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
446 529 844€ 2 211 478 556€ 371 178 605€ 365 471 052€ 336 659 508€ 300 538 341€ 275 043 747€ 256 517 986€ 265 607 660€ 225 979 087€ 3 406 274 214€ 2 445 578 955€ 1 622 953 636€ 2 007 152 927€ 556 586 140€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 381 888 942€ 2 845 019 620€ 1 905 571 093€ 1 304 039 885€ 1 688 358 341€ 256 747 685€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
431 875 621€ 332 587 790€ 322 333 258€ 318 913 751€ 318 794 586€ 299 239 952€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 598 502€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
446 529 844€ 397 713 993€ 371 178 605€ 365 471 052€ 336 659 508€ 300 538 341€ 275 043 747€ 256 517 986€ 265 607 660€ 225 979 087€ 228 666 804€ 217 674 604€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
51 503 905 690€ 51 072 257 418€ 45 759 219 796€ 36 419 940 106€ 36 951 079 595€ 39 224 984 692€ 37 992 977 329€ 37 717 160 013€ 37 216 847 134€ 36 482 382 205€ 33 434 936 580€ 27 804 102 506€ 25 534 678 176€ 20 273 298 007€ 16 764 237 618€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 237 189 397€ 1 376 888 581€ 1 446 617 809€ 971 873 532€ 1 564 552 209€ 1 505 144 053€ 1 511 706 218€ 1 489 698 886€ 1 252 692 256€ 1 375 317 792€ 1 258 553 571€ 1 497 192 236€ 1 346 219 369€ 386 706 730€ 444 471 852€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
269 263€ 242 802€ 185 917€ 98 040€ 49 492€ 22 752€ 54 391€ 59 040€ 69 453€ 44 915€ 75 896€ 34 335€ 42 999€ 81 604€ 113 237€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
84 582 858€ 42 072 024€ 23 944 342€ 154 697 093€ 29 882 438€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
50 181 864 172€ 49 653 054 011€ 44 312 416 070€ 35 447 968 533€ 35 386 477 894€ 37 719 817 888€ 36 481 216 720€ 36 227 402 087€ 35 940 141 083€ 34 952 322 404€ 32 146 424 675€ 26 306 875 935€ 24 188 415 808€ 19 886 509 672€ 16 319 652 530€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
19 730 984 922€ 18 747 556 877€ 14 307 987 466€ 11 714 597 155€ 10 364 937 623€ 9 786 311 254€ 9 081 126 958€ 9 323 383 588€ 5 799 007 454€ 4 323 901 818€ 4 598 645 919€ 4 093 548 435€ 3 923 097 743€ 4 003 986 782€ 6 859 547 524€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 500€ 596 863€ 524 279€ 13 296€ 2 173 133€ 25 961€ 2 856 867€ 1 141 452€ 742 164€ 3 842 408€ 5 290 293€ 5 824 759€ 3 992 582€ 750 734€ 149 187€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
35 322 393€ 27 524 242€ 26 837 280€ 33 935 198€ 26 533 792€ 20 540 558€ 23 986 716€ 20 594 113€ 19 476 893€ 18 149 989€ 22 756 621€ 13 661 807€ 14 242 975€ 12 736 336€ 11 377 416€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
172 668 296€ 152 152 182€ 146 149 718€ 705 760 520€ 5 206 686€ 1 068 343€ 734 764€ 1 861 959€ 687 826€ 2 599 963€ 3 358 416€ 3 876 359€ 561 217€ 7 015 516€ 1 615 250€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 025 382€ 1 845 339€ 1 734 645€ 13 835 774€ 5 326 923€ 3 663 752€ 660 127€ 3 033 494€ 8 142 977€ 4 592 315€ 3 154 022€ 1 009 569€ 1 490 649€ 68 168€ 2 154 904€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
17 877 781 652€ 17 292 991 570€ 12 844 354 155€ 10 256 201 140€ 9 727 784 481€ 9 043 835 748€ 8 377 847 598€ 8 263 690 280€ 4 798 787 146€ 3 072 882 056€ 2 902 665 476€ 3 014 981 932€ 3 442 555 100€ 3 483 283 658€ 6 161 655 682€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
998 727 887€ 966 479 860€ 1 058 639 379€ 1 350 694 501€ 936 174 816€ 0€ 0€ 4 806 464€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 479 900€ 1 453 557€ 1 574 495€ 1 268 357€ 1 118 285€ 1 078 791€ 917 126€ 826 887€ 919 977€ 814 145€ 755 679€ 812 770€ 1 000 062€ 993 904€ 850 434€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2€ 2 009€ 1 195€ 3 643€ 352€ 1 590€ 1 525€ 498€ 520€ 332€ 2 202€ 239€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 096 461€ 1 068 666€ 1 021 943€ 901 955€ 804 324€ 600 451€ 551 044€ 522 093€ 504 324€ 496 371€ 505 364€ 599 135€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
315 454€ 151 732€ 149 864€ 206 308€ 204 208€ 228 099€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
3 120€ 13 780€ 81 366€ 360 625€ 0€ 19€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 2 157€ 2 324€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
1 634 787 857€ 1 265 856 950€ 1 278 745 099€ 698 261 290€ 591 020 843€ 710 175 294€ 668 417 965€ 28 897 759€ 167 006€ 159 605 552€ 307 249 400€ 114 329 329€ 455 944 857€ 496 556 445€ 675 118 351€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 810 481€ 3 748 931€ 7 045 852€ 4 419 625€ 4 967 147€ 5 921 612€ 5 702 151€ 4 609 404€ 3 001 564€ 2 223 442€ 2 033 407€ 2 141 022€ 2 246 666€ 1 868 090€ 990 021€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
9 211 002 424€ 13 038 750 375€ 6 572 170 361€ 5 974 992 480€ 5 429 031 739€ 2 312 609 888€ 2 652 345 446€ 1 930 415 504€ 1 569 553 608€ 1 620 583 644€ 6 434 544 892€ 5 383 727 740€ 6 200 175 568€ 4 269 377 757€ 2 054 327 665€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
4 004 421 722€ 3 913 833 115€ 3 494 216 358€ 2 453 103 795€ 2 163 815 457€ 2 312 609 888€ 2 252 345 446€ 1 930 415 504€ 1 569 553 608€ 1 609 083 644€ 1 307 870 011€ 1 060 111 789€ 495 127 427€ 537 526 784€ 609 160 605€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
41 229 671€ 7 055 794 726€ 117 474 007€ 43 125 694€ 138 568 059€ 3 810 674 881€ 3 275 715 952€ 4 436 148 141€ 2 791 250 973€ 704 167 060€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
5 165 351 031€ 2 069 122 534€ 2 960 479 995€ 3 478 762 991€ 3 126 648 222€ 400 000 000€ 11 500 000€ 1 316 000 000€ 1 047 900 000€ 1 268 900 000€ 940 600 000€ 741 000 000€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 301 049 326€ 1 408 167 397€ 1 097 347 012€ 769 316 037€ 700 600 969€ 737 639 943€ 663 889 554€ 541 713 181€ 364 320 378€ 242 860 642€ 156 527 772€ 134 609 282€ 287 305 004€ 282 645 124€ 342 545 573€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 250€ 1 140€ 0€ 0€ 192 965 570€ 187 190 393€ 232 427 006€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 301 046 076€ 1 408 166 257€ 1 097 347 012€ 769 316 037€ 700 600 969€ 737 639 943€ 663 889 554€ 541 713 181€ 364 320 378€ 242 860 642€ 156 527 772€ 134 609 282€ 94 339 434€ 95 454 731€ 110 118 566€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€