Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 655 941€ 1 024 274€ 616 713€ 794 152€ 941 134€ 928 094€ 718 919€ 1 377 307€ 1 605 698€ 842 074€ 773 856€ 784 739€ 885 285€ 2 401 888€ 1 451 007€
02
501
Spotreba materiálu
1 373 890€ 745 406€ 317 235€ 441 044€ 614 582€ 605 873€ 393 558€ 1 024 600€ 1 316 337€ 487 021€ 409 529€ 392 150€ 490 129€ 1 353 568€ 578 307€
03
502
Spotreba energie
282 052€ 278 868€ 299 479€ 353 108€ 326 552€ 321 238€ 313 579€ 326 484€ 289 269€ 355 054€ 355 321€ 390 279€ 365 145€ 400 577€ 372 867€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 983€ 11 782€ 26 223€ 91€ 0€ 9 006€ 2 310€ 30 011€ 647 743€ 499 834€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
63 563 758€ 50 486 079€ 43 863 263€ 56 753 642€ 52 499 891€ 65 242 606€ 74 885 806€ 79 000 608€ 57 095 425€ 51 673 622€ 54 039 571€ 40 507 146€ 72 062 053€ 60 774 864€ 51 638 818€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 433 700€ 368 971€ 403 056€ 968 500€ 20 654 564€ 38 140 473€ 35 679 654€ 33 241 301€ 8 547 091€ 6 413 705€ 5 276 825€ 4 750 952€ 4 095 530€ 3 908 079€ 3 935 453€
08
512
Cestovné
376 179€ 179 339€ 110 130€ 843 915€ 997 092€ 943 639€ 1 571 545€ 1 186 200€ 796 387€ 798 038€ 748 406€ 384 363€ 521 957€ 664 972€ 856 146€
09
513
Náklady na reprezentáciu
74 841€ 52 841€ 49 240€ 112 907€ 225 460€ 66 431€ 383 497€ 106 200€ 96 524€ 54 690€ 41 358€ 37 741€ 41 577€ 120 365€ 55 691€
10
518
Ostatné služby
61 679 039€ 49 884 928€ 43 300 836€ 54 828 319€ 30 622 775€ 26 092 063€ 37 251 110€ 44 466 907€ 47 655 422€ 44 407 188€ 47 972 981€ 35 334 090€ 67 402 989€ 56 081 449€ 46 791 527€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
33 274 571€ 30 670 970€ 29 777 405€ 26 817 022€ 23 697 271€ 21 240 152€ 20 518 273€ 20 112 246€ 19 028 426€ 18 538 841€ 17 845 085€ 16 249 479€ 17 798 269€ 17 791 188€ 17 190 329€
12
521
Mzdové náklady
23 234 669€ 21 507 130€ 20 708 290€ 18 843 410€ 16 686 690€ 14 929 157€ 14 487 838€ 14 231 636€ 13 523 972€ 13 159 654€ 12 974 468€ 11 859 177€ 12 773 026€ 12 966 403€ 12 784 549€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 127 040€ 7 545 305€ 7 268 675€ 6 575 609€ 5 826 380€ 5 273 260€ 5 055 646€ 4 973 130€ 4 719 122€ 4 602 935€ 4 241 661€ 3 904 791€ 4 133 291€ 4 141 960€ 3 986 389€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
644 240€ 553 760€ 567 280€ 563 970€ 487 130€ 359 975€ 311 450€ 233 880€ 147 360€ 118 100€ 89 960€ 87 880€ 91 760€ 70 696€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 268 621€ 1 064 774€ 1 233 160€ 834 033€ 697 071€ 677 759€ 663 338€ 673 600€ 637 971€ 658 153€ 538 995€ 397 632€ 800 192€ 612 128€ 419 391€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
67 610€ 133 841€ 83 147€ 70 811€ 69 667€ 62 295€ 53 888€ 53 756€ 52 636€ 63 900€ 52 249€ 49 465€ 44 678€ 64 560€ 74 103€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
43 988€ 43 988€ 43 988€ 34 905€ 34 912€ 34 912€ 26 088€ 26 040€ 26 107€ 25 996€ 25 996€ 17 883€ 17 883€ 33 200€ 33 292€
20
538
Ostatné dane a poplatky
23 622€ 89 852€ 39 159€ 35 906€ 34 755€ 27 383€ 27 800€ 27 715€ 26 528€ 37 904€ 26 253€ 31 582€ 26 795€ 31 360€ 40 811€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 847 797 634€ 2 896 914 429€ 3 653 471 242€ 2 119 960 417€ 2 770 265 174€ 1 581 890 728€ 1 524 033 620€ 756 645 430€ 579 682 659€ 710 989 161€ 208 467 438€ 520 883 175€ 724 819 380€ 671 489 265€ 516 547 677€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 146€ 5 656€ 0€ 999€ 0€ 1 370 099€ 0€ 0€ 9 247€ 9€ 2 345 129€ 4 357 762€ 45 820 690€ 789 100€ 4 019€
26
546
Odpis pohľadávky
595 802 350€ 575 296 354€ 1 099 217 058€ 730 047 926€ 960 920 329€ 717 865 174€ 950 569 495€ 643 970 974€ 563 531 824€ 687 878 490€ 201 257 391€ 484 455 269€ 632 603 270€ 431 708 432€ 456 593 667€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 251 979 788€ 2 321 612 419€ 2 554 254 184€ 1 389 911 205€ 1 809 344 844€ 862 655 455€ 573 464 125€ 112 674 456€ 16 141 587€ 23 025 885€ 4 864 918€ 32 070 143€ 46 391 455€ 238 991 734€ 59 949 991€
28
549
Manká a škody
350€ 0€ 287€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 301€ 0€ 0€ 3 965€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 655 945 361€ 4 214 162 405€ 1 959 519 811€ 6 632 699 854€ 4 059 216 144€ 2 515 298 239€ 1 722 828 072€ 1 849 029 004€ 641 555 680€ 535 453 767€ 495 389 846€ 348 672 147€ 292 675 429€ 1 224 541 972€ 134 598 870€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 834 798€ 22 339 801€ 27 129 984€ 32 886 457€ 41 030 558€ 45 428 243€ 46 733 370€ 32 255 729€ 19 298 510€ 24 145 959€ 23 651 552€ 22 685 388€ 15 776 818€ 16 800 340€ 16 542 258€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 635 110 563€ 4 191 822 604€ 1 932 389 828€ 6 599 813 397€ 4 018 185 587€ 2 469 869 996€ 1 676 094 702€ 1 816 773 274€ 622 081 731€ 511 307 807€ 471 738 293€ 325 986 759€ 276 898 610€ 1 207 741 631€ 118 056 611€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 547 134€ 498 464€ 545 876€ 518 216€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 905 276 480€ 3 133 084 596€ 1 054 882 104€ 5 647 505 385€ 2 918 510 958€ 1 394 037 426€ 601 170 006€ 77 662 829€ 1 845 942€ 6 694 382€ 16 042 692€ 0€ 3 000 000€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 93 984 540€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
729 834 083€ 1 058 738 009€ 877 507 723€ 952 308 012€ 1 099 674 629€ 1 075 832 570€ 1 074 924 695€ 1 739 110 446€ 620 235 789€ 504 613 426€ 455 695 602€ 325 439 625€ 273 400 146€ 1 207 195 756€ 23 553 855€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 365 608 739€ 1 402 041 534€ 1 446 930 952€ 1 373 922 058€ 1 463 047 771€ 1 673 465 048€ 1 600 580 984€ 1 875 954 017€ 1 911 702 293€ 1 575 146 132€ 1 574 424 713€ 1 253 995 154€ 970 840 888€ 948 303 915€ 1 502 642 595€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 210 593 687€ 1 237 673 813€ 1 258 097 169€ 1 291 549 639€ 1 344 712 745€ 1 329 882 756€ 1 470 243 118€ 1 506 246 878€ 1 559 071 146€ 1 511 626 799€ 1 367 919 707€ 1 129 184 028€ 926 580 022€ 920 669 643€ 976 908 492€
43
563
Kurzové straty
141 579 871€ 149 500 292€ 170 520 588€ 66 799 144€ 112 445 096€ 334 274 511€ 124 513 485€ 364 938 883€ 343 037 735€ 52 828 057€ 24 592 042€ 14 880 973€ 33 409 826€ 17 131 678€ 450 300 003€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 286 742€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 435 181€ 14 867 429€ 18 313 195€ 15 573 275€ 5 889 930€ 9 307 781€ 5 824 380€ 4 768 256€ 9 593 412€ 10 691 277€ 181 912 963€ 109 930 154€ 10 851 039€ 10 502 594€ 2 147 358€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
22 050 263 544€ 39 047 273 599€ 20 217 922 290€ 16 357 559 638€ 15 337 165 463€ 14 012 287 858€ 14 302 399 484€ 15 912 208 849€ 13 946 209 721€ 13 278 501 500€ 28 093 958 014€ 29 391 064 042€ 30 136 958 259€ 26 585 698 571€ 25 778 706 277€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
9 713 303 194€ 11 920 403 786€ 8 623 922 578€ 7 596 781 043€ 7 045 398 313€ 6 531 679 823€ 6 390 021 890€ 6 029 678 614€ 6 321 454 390€ 6 201 517 109€ 8 413 410 122€ 7 760 155 035€ 8 048 507 886€ 8 112 598 990€ 2 581 323 581€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
5 074 297 022€ 6 244 308 844€ 5 976 073 731€ 3 843 480 267€ 3 695 632 272€ 2 694 417 994€ 2 675 284 501€ 4 251 197 153€ 2 816 998 500€ 1 364 043 736€ 3 556 279 937€ 4 126 776 219€ 7 758 054 794€ 4 799 595 671€ 4 880 641 480€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
4 840 018 539€ 5 351 390 975€ 4 464 192 883€ 3 872 540 471€ 3 501 550 593€ 3 950 094 441€ 4 207 607 735€ 4 907 965 413€ 4 102 906 813€ 4 989 269 097€ 4 576 670 127€ 6 319 187 351€ 4 984 203 196€ 3 268 387 631€ 8 738 470 527€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 422 644 789€ 1 402 520 414€ 1 153 733 097€ 1 044 757 857€ 1 094 584 285€ 836 095 600€ 1 029 485 359€ 723 367 669€ 704 850 018€ 723 671 558€ 650 186 672€ 942 502 718€ 657 750 649€ 1 066 707 717€ 645 825 820€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 16 091 333 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 221 045 318€ 10 204 816 779€ 8 449 377 443€ 8 689 808 872€ 8 738 727 006€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ -1 962 684 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 676 365 837€ 37 625 940€ 239 064 291€ 648 599 690€ 193 717 863€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
29 018 177 158€ 47 642 707 130€ 27 352 184 824€ 26 568 577 593€ 23 706 902 516€ 19 870 415 021€ 19 246 019 045€ 20 494 381 215€ 17 156 932 536€ 16 171 208 997€ 30 444 950 771€ 31 572 205 347€ 32 216 084 240€ 29 511 066 224€ 28 002 849 676€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 370€ 14 266€ 14 958€ 17 255€ 23 875€ 18 205€ 18 852€ 14 881€ 14 947€ 11 052€ 8 134€ 7 669€ 10 815€ 9 117€ 12 243€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 370€ 14 266€ 14 958€ 17 255€ 23 875€ 18 205€ 18 852€ 14 881€ 14 947€ 11 052€ 8 134€ 7 669€ 10 815€ 9 117€ 12 243€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
16 663 572 920€ 14 689 410 287€ 13 215 757 786€ 13 644 384 977€ 13 384 244 812€ 12 503 438 450€ 12 609 797 321€ 10 844 709 234€ 10 623 205 582€ 10 128 616 155€ 9 401 554 686€ 9 669 894 231€ 10 168 240 431€ 10 725 944 248€ 11 621 813 630€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
16 191 416 474€ 14 253 221 726€ 12 798 217 210€ 13 279 933 475€ 12 957 354 961€ 12 081 808 136€ 12 231 137 614€ 10 466 434 906€ 10 277 505 919€ 9 816 417 425€ 9 144 311 232€ 9 421 233 556€ 9 914 820 731€ 10 461 203 098€ 11 338 078 525€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
472 156 447€ 436 188 561€ 417 540 577€ 364 451 502€ 426 889 851€ 421 630 314€ 378 659 707€ 378 274 328€ 345 699 663€ 312 198 729€ 257 243 454€ 248 660 675€ 253 419 700€ 264 741 151€ 283 735 105€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
790 147 358€ 782 256 937€ 790 152 854€ 536 006 236€ 263 279 569€ 252 078 381€ 76 357 622€ 70 112 086€ 58 493 203€ 25 527 086€ 42 291 131€ 18 539 247€ 165 231 115€ 157 738 488€ 128 482 741€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 273 911€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 798€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
830 033€ 3 245 639€ 455 672€ 278 246€ 1 154 779€ 16 331 607€ 488 185€ 528 397€ 497 864€ 530 869€ 523 108€ 801 487€ 854 893€ 513 375€ 611 226€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
789 317 325€ 779 011 298€ 789 697 182€ 535 727 990€ 262 124 790€ 235 746 774€ 75 869 437€ 69 583 689€ 57 995 339€ 24 722 305€ 41 768 023€ 17 737 760€ 164 376 222€ 157 201 315€ 127 871 481€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 411 864 311€ 723 504 598€ 2 084 444 424€ 982 953 161€ 1 277 371 148€ 937 082 002€ 943 669 765€ 597 617 550€ 332 414 994€ 420 844 271€ 154 592 721€ 338 980 330€ 325 719 389€ 21 459 540€ 29 002 073€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 411 864 311€ 723 504 598€ 2 084 444 424€ 982 953 161€ 1 277 371 148€ 937 082 002€ 943 669 765€ 597 617 550€ 332 414 994€ 420 844 271€ 154 592 721€ 338 980 330€ 325 719 389€ 21 459 540€ 29 002 073€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 547 134€ 498 464€ 545 876€ 518 216€ 499 738€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
686 920 636€ 84 897 148€ 814 545 671€ 81 109 409€ 148 975 114€ 84 361 979€ 1 846 537€ 3 082 800€ 5 153 582€ 1 207 496€ 2 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 992 670€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
724 943 676€ 638 607 450€ 1 269 898 753€ 901 843 752€ 1 128 396 034€ 852 720 024€ 941 823 229€ 594 534 750€ 327 261 412€ 419 636 775€ 151 645 587€ 338 481 866€ 325 173 514€ 20 941 324€ 2 509 665€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
573 756 450€ 907 063 548€ 1 001 354 304€ 927 275 378€ 903 555 527€ 1 283 324 297€ 988 439 531€ 2 014 336 351€ 1 335 670 987€ 1 106 075 750€ 1 084 807 969€ 760 832 182€ 751 326 435€ 666 477 654€ 1 667 864 755€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
258 160 322€ 269 020 574€ 224 552 917€ 201 819 528€ 215 857 051€ 226 537 194€ 271 857 582€ 255 560 868€ 211 019 299€ 180 822 849€ 163 401 580€ 62 578 256€ 91 499 117€ 94 572 223€ 123 548 756€
103
663
Kurzové zisky
149 045 482€ 159 915 816€ 160 199 313€ 68 674 583€ 118 163 528€ 312 936 962€ 128 101 991€ 380 708 519€ 178 423 564€ 181 952 275€ 88 644 616€ 12 903 124€ 26 990 480€ 17 661 595€ 853 331 096€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
155 686 032€ 475 104 691€ 424 739 548€ 498 712 578€ 431 965 946€ 593 391 849€ 464 708 792€ 464 748 949€ 787 045 343€ 535 386 509€ 552 368 821€ 666 322 840€ 627 084 533€ 3 901 136€ 6 638 784€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 617 407€
108
668
Ostatné finančné výnosy
10 864 614€ 3 022 467€ 191 862 526€ 158 068 689€ 137 569 002€ 150 458 292€ 123 771 167€ 113 318 015€ 159 182 781€ 207 914 117€ 280 392 952€ 19 027 962€ 5 752 305€ 550 342 701€ 683 728 713€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
89 695€ 6 549€ 11 958€ 722 313€ 8 013€ 5 231€ 278 002€ 9 702€ 4 527€ 28 782€ 49 475 366€ 543 049€ 20 014 375€ 3 956€ 209 465€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
89 695€ 6 549€ 11 958€ 722 313€ 8 013€ 5 231€ 278 002€ 9 702€ 4 527€ 28 782€ 49 475 366€ 543 049€ 20 014 375€ 3 956€ 209 465€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
4 591 375 284€ 21 086 649 055€ 4 006 244 366€ 3 534 446 702€ 3 814 476 311€ 2 494 541 894€ 2 885 581 452€ 4 553 334 594€ 3 429 210 987€ 2 917 995 414€ 14 821 744 834€ 17 215 264 449€ 14 861 756 149€ 16 533 570 721€ 16 015 566 170€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 2 420 354 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 985 861 813€ 1 661 796 400€ 1 539 027 403€ 1 478 874 775€ 1 519 510 080€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 27 774 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 651 552€ 22 685 753€ 15 776 818€ 16 800 340€ 16 608 646€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
167 185€ 160 783€ 102 161€ 149 657€ 0€ 76 953€ 71 772€ 78 957€ 76 552€ 76 552€ 83 266€ 455 663€ 85 017€ 85 017€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
1 926 321 910€ 1 850 744 602€ 1 349 280 576€ 1 221 867 379€ 1 458 253 368€ 742 482 103€ 594 125 592€ 247 260 912€ 171 638 727€ 165 149 085€ 148 475 420€ 84 853 961€ 80 222 510€ 37 864 872€ 53 708 578€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 385€ 669€ 122 196€ 0€ 5 863€ 59 366€ 8 017€ 75 794€ 0€ 0€ 6 613€ 10 196€ 48 868€ 1 529€ 36 794€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 584€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
2 664 878 804€ 16 787 614 160€ 2 656 739 433€ 2 312 429 665€ 2 356 217 081€ 1 751 923 472€ 2 291 376 071€ 4 305 918 931€ 3 257 495 708€ 2 752 769 778€ 12 663 666 171€ 15 445 462 476€ 13 226 595 533€ 14 999 905 604€ 14 425 702 072€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
24 030 810 389€ 38 188 905 241€ 21 097 980 650€ 19 625 806 021€ 19 642 959 254€ 17 470 488 461€ 17 504 142 546€ 18 080 134 397€ 15 779 015 227€ 14 599 098 510€ 25 554 474 841€ 28 004 061 158€ 26 292 298 709€ 28 105 203 725€ 29 462 951 076€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 987 366 770€ -9 453 801 889€ -6 254 204 175€ -6 942 771 572€ -4 063 943 261€ -2 399 926 560€ -1 741 876 500€ -2 414 246 817€ -1 377 917 309€ -1 572 110 487€ -4 890 475 931€ -3 568 144 190€ -5 923 785 531€ -1 405 862 499€ 1 460 101 400€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 13 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 832€ 64 320€ 90 763€ 192 825€ 694 008€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 987 366 770€ -9 453 815 615€ -6 254 204 175€ -6 942 771 572€ -4 063 943 261€ -2 399 926 560€ -1 741 876 500€ -2 414 246 817€ -1 377 917 309€ -1 572 110 487€ -4 890 499 763€ -3 568 208 510€ -5 923 876 294€ -1 406 055 323€ 1 459 407 391€