Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum vedecko-technických informácií SR

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 095 727€ 2 016 360€ 2 152 907€ 684 477€ 696 432€ 1 772 228€ 6 197 002€ 626 507€ 426 740€ 418 123€ 415 541€ 367 750€ 681 277€
02
501
Spotreba materiálu
582 486€ 1 581 325€ 1 710 370€ 243 837€ 326 287€ 1 367 587€ 5 762 963€ 336 959€ 190 546€ 219 226€ 220 253€ 206 680€ 518 654€
03
502
Spotreba energie
513 240€ 435 034€ 442 537€ 440 640€ 370 145€ 404 641€ 434 039€ 289 548€ 236 194€ 198 897€ 195 288€ 161 070€ 162 624€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
7 591 851€ 8 904 827€ 8 762 095€ 13 272 288€ 3 054 666€ 15 196 550€ 10 483 744€ 6 274 335€ 4 520 532€ 4 779 650€ 3 968 528€ 2 926 151€ 734 828€
07
511
Opravy a udržiavanie
131 490€ 292 203€ 308 871€ 207 819€ 1 217 379€ 235 887€ 135 419€ 140 864€ 365 408€ 180 350€ 61 024€ 15 312€ 111 675€
08
512
Cestovné
111 292€ 263 231€ 208 149€ 257 769€ 261 669€ 398 695€ 271 056€ 27 078€ 35 735€ 26 876€ 23 072€ 18 049€ 8 646€
09
513
Náklady na reprezentáciu
519€ 740€ 1 113€ 1 057€ 487€ 1 211€ 3 751€ 1 216€ 1 132€ 1 085€ 794€ 1 129€ 3 956€
10
518
Ostatné služby
7 348 550€ 8 348 653€ 8 243 962€ 12 805 644€ 1 575 130€ 14 560 757€ 10 073 519€ 6 105 177€ 4 118 257€ 4 571 339€ 3 883 639€ 2 891 661€ 610 552€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 684 448€ 8 781 953€ 7 046 820€ 5 411 277€ 5 079 355€ 13 610 907€ 13 226 064€ 2 357 995€ 1 839 287€ 1 611 295€ 1 545 522€ 1 285 508€ 1 096 090€
12
521
Mzdové náklady
6 879 553€ 6 305 137€ 5 067 073€ 3 861 030€ 3 635 112€ 9 902 337€ 9 572 982€ 1 690 974€ 1 362 459€ 1 169 556€ 1 087 711€ 928 929€ 797 943€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 378 541€ 2 160 015€ 1 726 117€ 1 316 815€ 1 229 777€ 3 367 112€ 3 311 974€ 574 735€ 410 975€ 373 741€ 360 921€ 305 200€ 247 676€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
52 040€ 39 000€ 36 495€ 27 920€ 25 340€ 27 280€ 18 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
374 315€ 277 802€ 217 134€ 205 512€ 189 127€ 314 178€ 322 155€ 92 286€ 65 853€ 67 998€ 96 890€ 51 379€ 50 471€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
77 543€ 80 879€ 60 893€ 60 830€ 49 088€ 58 377€ 114 349€ 560 009€ 952 098€ 199 699€ 569 982€ 664 662€ 11 840€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
38 354€ 28 109€ 26 142€ 26 142€ 20 354€ 24 147€ 25 361€ 12 289€ 12 289€ 8 604€ 6 805€ 10 712€ 2 902€
20
538
Ostatné dane a poplatky
39 189€ 52 770€ 34 751€ 34 687€ 28 733€ 34 230€ 88 988€ 547 720€ 939 808€ 191 095€ 563 178€ 653 950€ 8 937€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 618 433€ 2 828 244€ 3 165 927€ 6 774 122€ 3 722 495€ 4 153 833€ 5 783 221€ 115 434€ 49 444€ 35 784€ 47 454€ 31€ 171€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 639€ 109 843€ 0€ 0€ 5 085€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 175€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 174€ 130€ 122 085€ 90€ 8 296€ 19 943€ 18 308€ 3 840€ 3 620€ 5 074€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
76 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 504 075€ 2 827 847€ 3 043 534€ 6 774 032€ 3 712 560€ 4 023 872€ 5 764 892€ 111 594€ 45 824€ 30 710€ 42 363€ 10€ 170€
28
549
Manká a škody
36 842€ 268€ 108€ 0€ 0€ 6€ 21€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
6 239 283€ 14 068 214€ 15 147 893€ 14 257 070€ 12 667 653€ 5 359 520€ 7 830 398€ 6 626 490€ 5 879 417€ 5 556 068€ 2 490 832€ 1 434 874€ 924 984€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 239 283€ 14 068 214€ 15 147 893€ 14 257 070€ 12 667 653€ 5 359 520€ 7 830 398€ 6 569 236€ 5 834 090€ 5 521 225€ 2 458 738€ 1 369 092€ 889 439€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
57 255€ 45 327€ 34 843€ 32 094€ 65 782€ 35 545€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
57 255€ 45 327€ 34 843€ 32 094€ 65 782€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 35 545€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
60 617€ 64 346€ 64 795€ 50 202€ 70 675€ 17 362€ 47 912€ 36 611€ 28 430€ 23 360€ 54 051€ 4 745€ 6 359€
43
563
Kurzové straty
39€ 48€ 23€ 32€ 189€ 2 130€ 2 347€ 17 170€ 13 942€ 3 095€ 38 484€ 102€ 1 902€
47
568
Ostatné finančné náklady
60 578€ 64 298€ 64 773€ 50 171€ 70 485€ 15 232€ 45 564€ 19 441€ 14 488€ 20 265€ 15 568€ 4 643€ 4 458€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
27 367 903€ 36 744 824€ 36 401 331€ 40 510 267€ 25 340 364€ 40 168 777€ 43 682 690€ 16 597 380€ 13 695 948€ 12 623 979€ 9 091 911€ 6 683 723€ 3 455 549€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
83 064€ 95 236€ 189 982€ 168 553€ 149 789€ 127 584€ 161 121€ 212 327€ 126 293€ 103 862€ 145 933€ 104 712€ 125 278€
67
602
Tržby z predaja služieb
83 064€ 95 236€ 189 982€ 168 553€ 149 789€ 127 584€ 161 121€ 212 327€ 126 293€ 103 862€ 145 933€ 104 712€ 125 278€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
10 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
10 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
75 197€ 4 784€ 332 658€ 857 897€ 26 909€ 10 596€ 359 716€ 71 868€ 9 918€ 98 331€ 94 679€ 354€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 583€ 1 238€ 1 564€ 0€ 89 685€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
64 233€ 0€ 0€ 181€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 964€ 3 201€ 332 658€ 857 897€ 25 671€ 10 596€ 359 716€ 71 868€ 8 354€ 98 331€ 4 813€ 354€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
198 090€ 45 327€ 34 843€ 32 094€ 34 223€ 35 545€ 30 210€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
198 090€ 45 327€ 34 843€ 32 094€ 34 223€ 35 545€ 30 210€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 327€ 34 843€ 32 094€ 34 223€ 35 545€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
198 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 210€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6€ 1€ 5€ 77€ 1€ 286€ 303€ 2 956€ 6 909€ 16 545€ 172€ 1 043€ 73€
103
663
Kurzové zisky
6€ 1€ 5€ 77€ 1€ 286€ 303€ 2 956€ 6 909€ 16 545€ 7€ 1 043€ 73€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 165€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
29 119 439€ 29 302 855€ 38 359 354€ 41 302 877€ 25 596 365€ 40 358 850€ 43 264 797€ 15 539 448€ 13 990 361€ 12 446 079€ 8 774 437€ 7 900 786€ 3 295 983€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
22 495 983€ 15 063 314€ 22 898 190€ 26 519 266€ 12 888 127€ 34 999 652€ 35 416 908€ 8 989 186€ 8 208 854€ 7 998 253€ 6 665 977€ 6 503 327€ 2 562 301€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
6 070 876€ 13 954 985€ 15 047 920€ 14 092 373€ 12 479 103€ 5 276 008€ 7 750 643€ 6 508 119€ 5 624 777€ 4 282 457€ 1 950 901€ 1 250 328€ 717 550€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
19 539€ 19 059€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
518 404€ 234 390€ 397 418€ 661 116€ 218 082€ 60 089€ 42 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 11 424€ 6 000€ 1 125€ 3 390€ 13 088€ 19 226€ 10 621€ 9 100€ 0€ 12 337€ 4 683€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 638€ 19 683€ 9 825€ 30 122€ 9 928€ 19 710€ 42 052€ 22 917€ 146 109€ 156 269€ 157 559€ 134 794€ 11 449€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
29 288 366€ 29 402 876€ 38 881 999€ 42 329 403€ 25 773 065€ 40 497 316€ 43 984 027€ 15 871 926€ 14 168 324€ 12 696 910€ 9 049 444€ 8 042 440€ 3 451 544€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 920 463€ -7 341 948€ 2 480 668€ 1 819 136€ 432 701€ 328 539€ 301 337€ -725 454€ 472 376€ 72 931€ -42 467€ 1 358 717€ -4 005€
136
591
Splatná daň z príjmov
365€ 704€ 1 711€ 1 295€ 2 307€ 2 164€ 796€ 1 939€ 1 491€ 1 408€ 19 753€ 66€ 410€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
406€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 919 691€ -7 342 652€ 2 478 957€ 1 817 753€ 430 394€ 326 375€ 300 541€ -727 393€ 470 885€ 71 523€ -62 220€ 1 358 650€ -4 415€