Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze

Údaje z Obchodného registra spoločnosti CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze

 • Názov CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze
 • IČO 00152650
 • DIČ 2020382353
 • Sídlo nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
 • Dátum vzniku 1. januára 1991, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 41/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 34 329 151 €
 • Historický názov CHIRANA-PREMA a.s.
  (platné do 20. augusta 2009 )
  Chirana Stará Turá, a.s.
  (platné do 20. apríla 1993 )
 • Historické sídlo , 916 01 Stará Turá
  (platné do 20. apríla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 23. novembra 1998
Predmety podnikania
Názov Vznik
Výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj najmä: - zdravotníckej techniky - meracej techniky - vedeckých prístrojov a prostriedkov automatizácie pre vedecký biologicko-lekársky výskum a klinickú prax - výpočtovej techniky Servisná činnosť v oblasti tuzemských a dovážaných výrobkov a obchodnotechnické služby pre odberateľov zdravotníckej a meracej techniky. Výskum, vývoj, zavádzanie a realizácia progresívnych technológií. Zahranično-obchodná činnosť Výkon vyšších dodávateľských funkcií. Projektová činnosť na základe udeleného oprávnenia. Maloobchodný predaj výrobkov. 1.1.1991
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov 20.4.1993
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 16.11.1995
vedenie účtovníctva 6.9.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6.9.1996
technik požiarnej ochrany 6.9.1996
ochrana majetku osôb 6.9.1996
cestná nákladná doprava 6.9.1996
neverejná cestná osobná doprava 6.9.1996
zámočníctvo 18.3.1998
výroba nástrojov 18.3.1998
brúsenie a leštenie kovov 18.3.1998
kovoobrábanie 18.3.1998
galvanizácia kovov 18.3.1998
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR zo dňa 16.11.1990 číslo 542 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 42/1990 zo dňa 30.11.1990 a zakladateľským plánom podľa § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3 a 4 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 194
2. Doplňujú sa stanovy dodatkom č. 1 o bod 6/a a hod 12/a Stary spis: Sa 194
3. Ing. Juraj Borovský na funkciu generálneho riaditeľstva a.s., na základe poverenia ministra hospodárstva SR v súlade s ust. zákona FZ ČSFR 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 194
4. Ing. Stanislav Maďar, Hurbanova 154, Stará Turá je finančno-ekonomický námestník generálneho riaditeľa Ing. Vladimír Kobetič, Hurbanova 139, Stará Turá je obchodný námestník generálneho riaditeľa Stary spis: Sa 194
5. Ing. Peter Magvaši, CSc., bytom 036 01
Martin, Stavbárska 6/56 je finančno-ekonomický námestník generálneho riaditeľa. Valné zhromaždenie konané dňa 15.6.1993
zrušilo stanovy spoločnosti zo dňa 11.2.1993 a chválilo zmenené stanovy spoločnosti CHIRANA - PREMA a.s. Stary spis: Sa 194
6. Zápisnica z valného zhromaženia konaného dňa 07.06.1994. Stary spis: Sa 194
7. Valné zhromaždenie konané dňa 28.06.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 161/95, Nz 123/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 194
8. Zmena stanov schválená VZ dňa 26. 06. 1996. Stary spis: Sa 194
9. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 84/97, NZ 72/97 zo dňa 25.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov /úplné znenie/.
10. Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 1K 188/98 zo dňa 23.11.1998 bol na majetok CHIRANA-PREMA, a.s., Nám.Dr.Alberta Schweitzera 94, Stará Turá vyhlásený konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ján Havlát. Gorkého 6, 811 01 Bratislava.