Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
351 184€ 352 460€ 312 003€ 331 740€ 396 328€ 395 757€ 398 930€ 495 712€ 465 092€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
930 136 € 853 343 € 832 265 € 876 887 € 983 022 € 1 038 994 € 1 024 617 € 1 054 923 € 948 042 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
341 507€ 263 349€ 302 784€ 321 901€ 384 899€ 383 954€ 379 443€ 485 168€ 443 250€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 327€ 9 773€ 9 219€ 9 839€ 11 429€ 11 803€ 19 487€ 10 544€ 21 842€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
25 547€ 15 499€ -24 676€ -5 417€ 34 215€ -5 652€ -386€ 11 945€ -12 374€
07
V.
Aktivácia
30 035€ 53 300€ 54 016€ 32 144€ 22 497€ 64 155€ 27 125€ 61 772€ 52 853€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 897€ 7 221€ 48 416€ 21 720€ 29 713€ 36 856€ 26 924€ 15 032€ 8 480€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
505 823€ 504 201€ 442 506€ 496 700€ 500 269€ 547 878€ 572 024€ 470 462€ 433 991€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
956 472 € 950 692 € 953 240 € 965 863 € 981 577 € 960 442 € 949 027 € 985 110 € 925 017 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
320 132€ 288 120€ 262 925€ 250 066€ 238 361€ 269 720€ 269 410€ 346 816€ 303 181€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
434 995€ 406 261€ 443 119€ 490 395€ 491 655€ 449 025€ 436 185€ 394 955€ 393 872€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 628 € 37 382 € 35 704 € 37 135 € 40 260 € 33 061 € 31 658 € 34 935 € 32 838 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 883€ 29 180€ 26 788€ 27 805€ 29 942€ 24 611€ 23 281€ 26 507€ 24 468€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 688€ 8 096€ 8 795€ 9 194€ 10 182€ 8 332€ 8 269€ 8 304€ 8 264€
19
E.4.
Sociálne náklady
57€ 106€ 121€ 136€ 136€ 118€ 108€ 124€ 106€
20
F.
Dane a poplatky
3 946€ 7 606€ 6 845€ 7 147€ 7 142€ 11 418€ 11 954€ 11 630€ 5 464€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
156 531€ 197 960€ 183 398€ 175 155€ 174 086€ 173 262€ 184 370€ 186 224€ 185 181€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 531€ 197 960€ 183 398€ 175 155€ 174 086€ 173 262€ 184 370€ 186 224€ 185 181€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 660€ 3 916€ 4 347€ 5 925€ 10 377€ 11 975€ 11 222€ 8 904€ 2 973€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 070€ 19 005€ 11 713€ 4 228€ 1 459€ 1 233€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 510€ 9 447€ 16 902€ 40€ 691€ 268€ 0€ 187€ 275€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-26 336 € -97 349 € -120 975 € -88 976 € 1 445 € 78 552 € 75 590 € 69 813 € 23 025 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-347 711 € -352 460 € -364 701 € -381 994 € -276 976 € -279 926 € -172 342 € -191 482 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 4 € 103 € 21 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 € 4 € 103 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€ 4€ 103€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 746 € 9 304 € 10 875 € 11 318 € 11 107 € 12 641 € 10 738 € 20 358 € 18 238 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 551 € 7 595 € 2 457 € 3 149 € 2 564 € 3 045 € 846 € 8 601 € 9 387 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 551€ 7 595€ 2 457€ 3 149€ 2 564€ 3 045€ 846€ 8 601€ 9 387€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 195€ 1 709€ 8 418€ 8 169€ 8 543€ 9 596€ 9 892€ 11 757€ 8 851€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 746 € -9 304 € -10 875 € -11 318 € -11 107 € -12 640 € -10 734 € -20 255 € -18 217 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-39 082 € -106 653 € -131 850 € -100 294 € -9 662 € 65 912 € 64 856 € 49 558 € 4 808 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 557 € 3 043 € -8 159 € -1 647 € 5 469 € 5 718 € 18 059 € 5 920 € 22 890 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 8 640€ 10€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 557€ 3 043€ -8 159€ -1 647€ 5 469€ 2 838€ 9 419€ 5 910€ 22 886€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-37 525 € -109 696 € -123 691 € -98 647 € -15 131 € 60 194 € 46 797 € 43 638 € -18 082 €