Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pozemné stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Pozemné stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

 • Názov Pozemné stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii [zrušená]
 • IČO 00153869
 • DIČ 2020656902
 • Sídlo Levočská 866, 058 01 Poprad
 • Dátum vzniku 1. apríla 1989, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Pš, vložka č. 41/P
 • Historický názov Pozemné stavby Poprad, štátny podnik
  (platné do 25. augusta 1995 )
 • Historické sídlo Červenej armády 866, 058 01 Poprad
  (platné do 29. júla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 26.júna 2012
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 19. januára 2010
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Likvidácia
Predmety podnikania
Názov Vznik
ubytovacie zariadenia 29.7.1993
verejné stravovanie 29.7.1993
vykonávanie stavieb a rekonštrukcií 29.7.1993
modernizácia a opravy objektov pozemného staviteľstva 29.7.1993
inžinierska činnosť 29.7.1993
výskumno-vývojová činnosť v stavebníctve 29.7.1993
geodetické a kartografické práce, okrem prác zodpovedného geodeta 29.7.1993
nákup a predaj nehnuteľností 29.7.1993
prenájom stavebných strojov a zariadení 29.7.1993
prenájom motorových vozidiel 29.7.1993
nákup a predaj stavebného materiálu 29.7.1993
nákup a predaj potravín 29.7.1993
výroba drobnej prefabrikácie, polotovarov pre stavebnú činnosť 29.7.1993
Iné právne skutočnosti
1. Dodatok č. 1 MH SR č. 110/6818/210/94 zo dňa 14.10.1994 k zakladacej listine š.p.. Stary spis: Pš 113
2. Rozhodnutie MV a VP č. 21-10 zo dňa 24.7. 1995 o zrušení š.p. likvidáciou. Vstup š.p. do likvidácie dňa 1.8.1995. Zápis vstupu š.p. do likvidácie v obchodnom registri dňa 25.8.1995. Stary spis: Pš 113
3. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3.11.1999 č. 1K 258/97-8 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Pozemné stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii so sídlom v Poprade, Levočská 866, IČO: 00 153 869, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení neskorších predpisov.

Správca podstaty: JUDr. Oľga Lišková, komerčná právnička, Poprad, nám. sv. Egídia 95.
História zmien a podania
 • 2012
 • 16.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R347062
  • uznesenie KS Košice 1 K 258/1997
 • 28.6. 2012
  Výmaz číslo R287942

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • ubytovacie zariadenia
  • verejné stravovanie
  • vykonávanie stavieb a rekonštrukcií
  • modernizácia a opravy objektov pozemného staviteľstva
  • inžinierska činnosť
  • výskumno-vývojová činnosť v stavebníctve
  • geodetické a kartografické práce, okrem prác zodpovedného geodeta
  • nákup a predaj nehnuteľností
  • prenájom stavebných strojov a zariadení
  • prenájom motorových vozidiel
  • nákup a predaj stavebného materiálu
  • nákup a predaj potravín
  • výroba drobnej prefabrikácie, polotovarov pre stavebnú činnosť

 • 2000
 • 25.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena likvidácie:
   s likvidátorom Ing. Emanuel Olšavský a konaním:
   Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
   pôvodne
   s likvidátorom Ing. Vladimír Hanisko a konaním:
   Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
 • 1999
 • 6.9. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena likvidácie:
   s likvidátorom Ing. Vladimír Hanisko a konaním:
   Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
   pôvodne
   s likvidátorom Ing. Pavol Liptaj a konaním:
   Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3.11.1999 č. 1K 258/97-8 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Pozemné stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii so sídlom v Poprade, Levočská 866, IČO: 00 153 869, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení neskorších predpisov. Správca podstaty: JUDr. Oľga Lišková, komerčná právnička, Poprad, nám. sv. Egídia 95.
 • 1995
 • 25.8. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 18.11. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • projektová činnosť elektrických zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č. 1 MH SR č. 110/6818/210/94 zo dňa 14.10.1994 k zakladacej listine š.p.. Stary spis: Pš 113
 • 1993
 • 29.7. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Levočská 866, 058 01 Poprad z Červenej armády 866, 058 01 Poprad
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • ubytovacie zariadenia
   • projektová činnosť elektrických zariadení
   • verejné stravovanie
   • vykonávanie stavieb a rekonštrukcií
   • modernizácia a opravy objektov pozemného staviteľstva
   • inžinierska činnosť
   • výskumno-vývojová činnosť v stavebníctve
   • geodetické a kartografické práce, okrem prác zodpovedného geodeta
   • nákup a predaj nehnuteľností
   • prenájom stavebných strojov a zariadení
   • prenájom motorových vozidiel
   • nákup a predaj stavebného materiálu
   • nákup a predaj potravín
   • výroba drobnej prefabrikácie, polotovarov pre stavebnú činnosť
   Zrušené predmety
   • Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti dodávkami stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch pozemného a priemyslového staviteľstva, najmä pre komplexnú bytovú výstavbu. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov.
 • 1992
 • 14.7. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1989
 • 1.4. 1989
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Pozemné stavby Poprad, štátny podnik
  • novú adresu firmy Červenej armády 866, 058 01 Poprad
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ Ing. Jozef Maslo.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti dodávkami stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch pozemného a priemyslového staviteľstva, najmä pre komplexnú bytovú výstavbu. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov.