Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 093 992 € 4 260 214 € 3 855 753 € 4 648 020 € 4 666 087 € 3 247 570 € 3 752 913 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 703 034 € 1 753 248 € 1 678 507 € 1 603 252 € 1 332 532 € 1 423 997 € 1 533 979 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 359 715 € 1 410 735 € 1 338 386 € 1 266 267 € 1 322 159 € 1 413 624 € 1 523 606 €
012
A.II.1
Pozemky
151 079€ 151 079€ 151 079€ 152 437€ 152 437€ 152 437€ 152 437€
013
A.II.2
Stavby
1 074 373€ 1 146 392€ 1 128 868€ 1 054 251€ 1 122 357€ 1 190 730€ 1 271 234€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
134 263€ 113 264€ 58 289€ 58 309€ 47 215€ 70 307€ 99 935€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150€ 1 270€ 150€ 150€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
343 319 € 342 513 € 340 121 € 336 985 € 10 373 € 10 373 € 10 373 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
339 585€ 338 779€ 336 387€ 333 251€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
415€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€ 415€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 384 285 € 2 493 266 € 2 172 174 € 3 038 613 € 3 328 293 € 1 820 044 € 2 218 246 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
191 097 € 342 106 € 689 184 € 1 646 449 € 282 975 € 247 225 € 290 442 €
032
B.I.1
Materiál
32 863€ 79 383€ 59 090€ 65 394€ 77 376€ 106 521€ 120 006€
036
B.I.5
Tovar
158 234€ 262 723€ 630 094€ 1 580 205€ 204 749€ 140 704€ 141 431€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
850€ 850€ 29 005€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 873 476 € 1 499 476 € 1 214 175 € 1 289 682 € 1 187 500 € 1 178 718 € 1 715 673 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 437 476€ 995 598€ 689 432€ 1 002 633€ 1 037 537€ 1 114 186€ 1 458 495€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
436 000€ 496 484€ 520 132€ 229 614€ 71 056€ 63 185€ 225 465€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 24 062€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 362€ 4 611€ 57 435€ 54 845€ 1 347€ 31 713€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
32€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 319 712 € 651 684 € 268 815 € 102 482 € 1 857 818 € 394 101 € 212 131 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 188€ 9 307€ 27 577€ 101 879€ 96 257€ 106 238€ 109 710€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 306 524€ 642 377€ 241 238€ 603€ 1 761 561€ 287 863€ 102 421€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 673 € 13 700 € 5 072 € 6 155 € 5 262 € 3 529 € 688 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 3 529€ 688€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 673€ 4 414€ 5 072€ 5 259€ 5 262€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 286€ 896€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 093 992 € 4 260 214 € 3 855 753 € 4 648 020 € 4 666 087 € 3 247 570 € 3 752 913 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 866 052 € 2 777 740 € 2 747 627 € 2 733 830 € 2 355 968 € 1 932 057 € 1 841 475 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
619 531 € 619 531 € 619 531 € 619 531 € 619 531 € 619 531 € 619 531 €
069
A.I.1
Základné imanie
619 531€ 619 531€ 619 531€ 619 531€ 619 531€ 619 531€ 619 531€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
329 627 € 328 821 € 326 429 € 323 293 € -3 320 € -3 320 € -3 319 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
326 308€ 325 502€ 323 110€ 319 974€ -6 639€ -6 639€ -6 638€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
133 224 € 133 224 € 133 224 € 133 224 € 133 224 € 133 224 € 133 224 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
8 224€ 8 224€ 8 224€ 8 224€ 8 224€ 8 224€ 8 224€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 685 773 € 1 668 430 € 1 657 730 € 1 603 130 € 1 180 349 € 1 087 350 € 1 070 631 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 685 773€ 1 668 430€ 1 657 730€ 1 603 130€ 1 180 349€ 1 087 350€ 1 070 631€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
97 897 € 27 734 € 10 713 € 54 652 € 426 184 € 95 272 € 21 408 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 227 940 € 1 482 474 € 1 108 126 € 1 911 777 € 2 297 410 € 1 304 380 € 1 897 048 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
39 844 € 42 549 € 37 687 € 34 751 € 50 068 € 40 305 € 259 249 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
38 044€ 40 749€ 35 987€ 33 151€ 50 068€ 40 305€ 259 249€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
104 063 € 110 383 € 131 006 € 124 030 € 124 230 € 121 215 € 118 925 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
95 514€ 99 608€ 104 660€ 113 114€ 111 415€ 107 964€ 101 515€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 549€ 10 775€ 26 346€ 10 916€ 12 815€ 13 251€ 17 410€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 084 033 € 1 329 542 € 939 433 € 1 603 326 € 2 123 112 € 1 142 860 € 1 418 374 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 641 279€ 991 121€ 499 532€ 1 237 321€ 1 739 482€ 859 880€ 1 120 918€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
229 846€ 241 846€ 281 316€ 263 316€ 163 808€ 181 470€ 181 470€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
51 573€ 48 639€ 51 311€ 63 711€ 71 712€ 56 132€ 58 790€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 068€ 28 042€ 31 247€ 34 178€ 35 963€ 29 847€ 30 080€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
130 015€ 19 894€ 76 027€ 4 800€ 112 147€ 15 531€ 27 116€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
252€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
149 670 € 100 500 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
149 670€ 100 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 413 € 12 709 € 11 133 € 14 390 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
11 133€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 413€ 12 709€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 390€