Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 071 186 080€ 1 151 392 629€ 1 190 086 574€ 1 205 471 574€ 1 190 153 112€ 1 391 202 216€ 1 196 125 484€ 1 085 855 733€ 1 036 498 067€ 154 796 212€ 141 841 725€ 98 945 305€ 72 199 779€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
841 970 706€ 847 905 179€ 852 867 085€ 860 863 391€ 867 483 803€ 879 728 841€ 886 228 823€ 897 979 332€ 902 434 610€ 21 461 452€ 26 194 420€ 20 334 786€ 11 761 209€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
852 365€ 1 301 141€ 1 643 954€ 3 113 542€ 4 348 139€ 6 149 720€ 1 759 201€ 4 074 974€ 7 976 366€ 9 567 268€ 13 088 382€ 12 216 677€ 5 323 458€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
787 542€ 1 188 391€ 1 579 016€ 3 113 542€ 4 348 139€ 6 149 720€ 1 759 201€ 4 074 974€ 7 952 095€ 9 516 519€ 13 011 121€ 10 004 976€ 5 322 479€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
33 045€ 64 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 507€ 979€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
31 778€ 48 358€ 64 938€ 0€ 24 271€ 50 749€ 77 226€ 103 704€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 107 490€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 376 909€ 9 522 068€ 9 083 587€ 8 867 263€ 6 319 070€ 6 100 778€ 7 340 151€ 9 050 117€ 9 604 003€ 11 034 553€ 12 246 407€ 7 258 478€ 5 577 998€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
289 940€ 289 940€ 289 840€ 240 017€ 240 017€ 234 747€ 254 876€ 277 913€ 286 090€ 286 090€ 243 723€ 267 308€ 267 308€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 230 327€ 7 891 102€ 7 121 034€ 6 883 913€ 5 278 304€ 4 848 997€ 4 828 680€ 5 686 779€ 5 341 981€ 5 540 006€ 5 786 545€ 5 789 587€ 3 797 702€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
467 282€ 747 430€ 1 112 291€ 1 231 002€ 335 966€ 561 025€ 2 002 442€ 2 852 306€ 3 825 006€ 4 996 821€ 5 792 778€ 836 670€ 999 310€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
276 715€ 419 281€ 376 709€ 383 593€ 385 386€ 418 853€ 246 481€ 211 549€ 112 702€ 136 480€ 304 916€ 188 516€ 189 446€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 316€ 1 724€ 11€ 136€ 1 616€ 37 155€ 7 672€ 21 570€ 38 224€ 75 158€ 118 444€ 170 319€ 220 880€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
111 330€ 172 591€ 183 702€ 128 602€ 77 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 078€ 103 352€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
831 741 431€ 837 081 969€ 842 139 544€ 848 882 586€ 856 816 594€ 867 478 343€ 877 129 471€ 884 854 241€ 884 854 241€ 859 631€ 859 631€ 859 631€ 859 753€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
831 741 431€ 837 081 969€ 842 139 544€ 848 882 586€ 856 816 594€ 867 478 343€ 877 129 471€ 884 854 241€ 884 854 241€ 859 631€ 859 631€ 859 631€ 859 753€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
229 066 560€ 303 436 333€ 337 090 522€ 344 564 329€ 322 627 396€ 511 464 742€ 309 175 004€ 186 951 858€ 133 034 697€ 132 722 877€ 115 533 844€ 78 508 928€ 60 438 570€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
28 984€ 54 098€ 65 252€ 58 047€ 61 405€ 135 804€ 30 479€ 84 020€ 70 025€ 59 648€ 129 852€ 126 503€ 60 800€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
28 984€ 54 098€ 65 252€ 58 047€ 61 405€ 135 804€ 30 479€ 84 020€ 66 135€ 53 452€ 123 983€ 119 025€ 60 800€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 3 890€ 6 196€ 5 869€ 7 478€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
44 862 779€ 53 990 796€ 40 502 791€ 34 469 953€ 28 112 362€ 36 666 449€ 27 764 318€ 27 561 415€ 29 071 731€ 31 376 759€ 58 096 111€ 56 039 576€ 45 021 701€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
44 862 779€ 53 990 796€ 40 493 017€ 34 422 415€ 28 074 598€ 36 179 513€ 27 280 696€ 27 561 415€ 29 071 003€ 31 371 867€ 58 096 111€ 56 039 576€ 45 021 701€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 9 775€ 47 539€ 37 764€ 486 935€ 483 622€ 729€ 4 892€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
18 139€ 333 014€ 85 427€ 51 644€ 39 630€ 12 955€ 12 955€ 12 955€ 12 955€ 12 955€ 12 955€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
18 139€ 333 014€ 85 427€ 51 644€ 39 630€ 12 955€ 12 955€ 12 955€ 12 955€ 12 955€ 12 955€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
21 445€ 62 159 718€ 59 035 955€ 63 720 364€ 60 353 777€ 338 293 603€ 101 616 781€ 6 888 140€ 1 054 890€ 17 740 478€ 21 366 459€ 6 558 977€ 7 385 949€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 797 074€ 1 019 605€ 1 169 310€ 1 169 310€ 26 045 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
38 171€ 0€ 1 500 000€ 329 441€ 694 062€ 6 508 681€ 655 352€ 3 984 636€ 4 573 297€ 6 557 095€ 7 384 449€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
21 445€ 22 106€ 12 163€ 8 446€ 3 004€ 0€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 5 539€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
58 302 367€ 58 004 187€ 62 537 069€ 57 681 462€ 311 918 936€ 100 922 719€ 377 960€ 398 038€ 13 754 342€ 16 791 662€ 383€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
184 153 353€ 187 213 581€ 236 503 309€ 245 170 337€ 232 468 009€ 135 719 257€ 179 153 426€ 151 795 328€ 102 015 095€ 83 253 036€ 35 648 467€ 15 770 917€ 7 957 165€
087
2.
Ceniny (213)
301 500€ 65 740€ 30 374€ 2 063€ 1 448€ 6 468€ 46 531€ 23€ 29 637€ 25 182€ 19 638€ 2 488€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
183 851 853€ 187 147 841€ 236 472 935€ 245 168 274€ 232 466 561€ 135 712 789€ 179 106 895€ 151 795 305€ 101 985 458€ 83 227 854€ 35 628 828€ 15 768 429€ 7 957 165€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 650 200€ 1 060 200€ 1 580 200€ 610 000€ 610 000€ 610 000€ 810 000€ 280 000€ 280 000€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 650 200€ 1 060 200€ 1 580 200€ 610 000€ 610 000€ 610 000€ 810 000€ 280 000€ 280 000€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
148 815€ 51 117€ 128 967€ 43 855€ 41 913€ 8 633€ 721 656€ 924 543€ 1 028 759€ 611 884€ 113 462€ 101 591€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
148 815€ 51 117€ 128 967€ 43 855€ 41 913€ 8 633€ 721 656€ 924 543€ 1 028 759€ 611 884€ 113 462€ 101 591€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 071 186 080€ 1 151 392 629€ 1 190 086 574€ 1 205 471 574€ 1 190 153 112€ 1 391 202 216€ 1 196 125 484€ 1 085 855 733€ 1 036 498 067€ 154 796 212€ 141 841 725€ 98 945 305€ 72 199 779€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
798 937 360€ 756 138 104€ 759 738 678€ 765 965 928€ 772 339 226€ 819 762 427€ 868 290 074€ 849 721 691€ 842 724 453€ -45 510 228€ -8 011 071€ 2 963 863€ 1 211 296€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
831 741 431€ 837 081 969€ 842 139 544€ 848 882 586€ 856 816 594€ 867 478 343€ 877 129 471€ 883 994 610€ 883 994 610€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
831 741 431€ 837 081 969€ 842 139 544€ 848 882 586€ 856 816 594€ 867 478 343€ 877 129 471€ 883 994 610€ 883 994 610€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-32 804 072€ -80 943 866€ -82 400 867€ -82 916 658€ -84 477 368€ -47 715 916€ -8 839 397€ -34 272 919€ -41 270 157€ -45 510 228€ -8 011 071€ 2 963 863€ 1 211 296€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-25 739 722€ -97 007 995€ -82 916 658€ -84 477 368€ -48 847 664€ -6 031 432€ -66 411 419€ -41 270 957€ -44 301 105€ -7 966 758€ 1 859 087€ 7 349 809€ 109 010 593€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-7 064 350€ 16 064 129€ 515 791€ 1 560 710€ -35 629 703€ -41 684 484€ 57 572 022€ 6 998 038€ 3 030 947€ -37 543 470€ -9 870 157€ -4 385 946€ -107 799 297€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
257 951 535€ 381 261 769€ 419 193 070€ 430 296 497€ 407 094 191€ 550 044 089€ 317 025 369€ 229 593 126€ 186 955 127€ 188 701 063€ 140 923 189€ 85 997 639€ 70 988 483€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
32 982 040€ 33 342 329€ 34 427 386€ 34 482 598€ 37 331 733€ 4 000 000€ 4 000 000€ 36 826 266€ 36 806 890€ 36 470 714€ 2 792 139€ 725 564€ 502 657€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
36 040 000€ 36 035 000€ 36 030 000€ 2 414 000€ 725 564€ 502 657€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
32 982 040€ 33 342 329€ 34 427 386€ 34 482 598€ 37 331 733€ 4 000 000€ 4 000 000€ 786 266€ 771 890€ 440 714€ 378 139€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
55 069 775€ 126 965 965€ 110 618 610€ 110 236 273€ 99 144 223€ 386 763 244€ 140 741 390€ 44 756 137€ 50 939 826€ 69 834 711€ 104 808 734€ 79 620 755€ 63 217 210€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
17 549€ 57 694 662€ 57 721 313€ 62 006 609€ 58 575 972€ 312 195 133€ 104 361 400€ 4 040 114€ 4 293 630€ 18 004 569€ 21 378 342€ 6 570 433€ 7 397 404€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
55 052 226€ 69 271 303€ 52 897 296€ 48 229 664€ 40 568 251€ 74 568 112€ 36 379 990€ 40 716 023€ 46 646 196€ 51 830 142€ 83 430 392€ 73 050 322€ 55 819 805€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
113 577€ 47 191 532€ 47 828 639€ 48 045 963€ 46 601 409€ 45 321 104€ 2 458 374€ 518 292€ 31 224€ 63 292€ 54 151€ 24 579€ 14 307€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
50 565€ 87 517€ 35 041€ 6 461€ 19 090€ 24 919€ 27 999€ 38 972€ 31 224€ 63 292€ 54 151€ 24 579€ 14 307€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
63 012€ 47 104 016€ 47 793 598€ 48 039 502€ 46 582 319€ 45 296 186€ 2 430 375€ 479 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
169 786 143€ 173 761 943€ 226 318 436€ 237 531 663€ 224 016 826€ 113 959 741€ 169 825 605€ 147 492 431€ 99 177 186€ 82 332 347€ 33 268 165€ 5 626 740€ 7 254 310€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
146 405€ 643 362€ 372 838€ 401 038€ 497 996€ 180 957€ 2 012 756€ 2 698 691€ 4 279 152€ 5 554 873€ 3 834 977€ 4 610 199€ 7 052 437€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
147 422€ 147 422€ 147 422€ 147 422€ 147 422€ 147 422€ 147 422€ 180 633€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
117 856€ 220 206€ 9 995€ 1 422€ 18 256€ 2 368€ 16 571€ 12 998€ 277 467€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
199 807€ 328 479€ 301 556€ 5 880€ 38 294€ 88 901€ 34 391€ 68 317€ 144 371€ 74 181€ 1 942€ 4 452€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
975 636€ 824 356€ 739 024€ 584 144€ 711 284€ 598 252€ 587 779€ 527 442€ 525 884€ 305 056€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
146 836€ 66 114€ 25 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
682 777€ 598 499€ 540 506€ 404 620€ 491 728€ 406 445€ 365 563€ 327 479€ 311 131€ 189 809€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
221 305€ 157 084€ 141 435€ 106 278€ 131 125€ 104 310€ 103 615€ 90 375€ 83 732€ 45 594€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
431€ 431€ 1 609€ 1 908€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
167 413 377€ 171 144 048€ 224 197 326€ 237 006 889€ 222 165 288€ 112 197 896€ 167 629 182€ 143 449 128€ 93 545 008€ 75 594 003€ 28 350 078€ 46 740€ 21 240€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 297 185€ 13 992 756€ 11 154 826€ 9 209 150€ 10 719 695€ 21 395 699€ 10 810 040€ 6 540 916€ 6 818 487€ 11 605 377€ 8 929 607€ 9 983 803€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 297 185€ 13 992 756€ 11 154 826€ 9 209 150€ 10 719 695€ 21 395 699€ 10 810 040€ 6 540 916€ 6 818 487€ 11 605 377€ 8 929 607€ 9 983 803€ 0€