Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
641 439€ 670 531€ 1 188 332€ 893 968€ 804 879€ 1 124 983€ 1 124 318€ 890 402€ 1 015 849€ 1 238 625€ 1 923 141€ 1 400 529€ 1 439 755€ 1 545 982€
02
501
Spotreba materiálu
361 422€ 415 814€ 715 177€ 655 296€ 550 551€ 813 960€ 748 833€ 562 188€ 468 540€ 713 893€ 1 412 984€ 1 040 984€ 822 219€ 663 474€
03
502
Spotreba energie
280 018€ 254 716€ 473 155€ 238 673€ 254 328€ 311 022€ 375 485€ 328 214€ 547 309€ 524 732€ 510 157€ 359 545€ 617 536€ 882 508€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
14 446 360€ 12 256 203€ 18 187 183€ 36 297 445€ 18 459 720€ 49 045 973€ 46 458 947€ 22 406 280€ 21 757 910€ 40 732 626€ 28 923 299€ 37 260 092€ 80 451 246€ 33 520 514€
07
511
Opravy a udržiavanie
267 174€ 212 497€ 260 481€ 173 997€ 232 148€ 115 110€ 150 046€ 184 797€ 225 824€ 185 087€ 264 013€ 549 081€ 256 220€ 246 008€
08
512
Cestovné
62 147€ 118 318€ 513 557€ 466 108€ 396 429€ 733 615€ 408 168€ 356 316€ 424 087€ 362 902€ 301 614€ 439 937€ 395 629€ 476 625€
09
513
Náklady na reprezentáciu
35 540€ 22 569€ 23 607€ 22 162€ 27 486€ 16 117€ 15 664€ 15 617€ 45 488€ 19 060€ 29 715€ 60 315€ 75 557€ 53 286€
10
518
Ostatné služby
14 081 499€ 11 902 820€ 17 389 538€ 35 635 178€ 17 803 658€ 48 181 131€ 45 885 069€ 21 849 551€ 21 062 510€ 40 165 577€ 28 327 958€ 36 210 758€ 79 723 840€ 32 744 596€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
15 229 743€ 20 467 243€ 20 181 425€ 17 013 158€ 14 980 097€ 14 713 541€ 14 716 269€ 14 997 356€ 14 065 006€ 13 218 290€ 12 063 941€ 13 894 496€ 7 446 697€ 7 409 696€
12
521
Mzdové náklady
10 633 927€ 14 219 513€ 14 196 915€ 11 995 545€ 10 532 121€ 10 215 593€ 10 406 901€ 10 572 154€ 9 949 093€ 9 466 520€ 8 715 934€ 10 017 605€ 5 405 941€ 5 443 147€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 645 798€ 4 966 823€ 4 869 205€ 4 150 376€ 3 686 310€ 3 558 859€ 3 605 309€ 3 657 812€ 3 473 073€ 3 184 757€ 2 937 026€ 3 199 360€ 1 816 515€ 1 770 906€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
207 168€ 290 611€ 269 459€ 216 629€ 167 312€ 156 981€ 140 604€ 109 643€ 102 406€ 99 133€ 88 559€ 67 858€ 31 825€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
682 751€ 975 434€ 824 594€ 638 962€ 587 755€ 757 660€ 550 457€ 657 748€ 540 435€ 467 881€ 322 423€ 600 632€ 175 315€ 76 962€
16
528
Ostatné sociálne náklady
60 099€ 14 862€ 21 252€ 11 645€ 6 599€ 24 449€ 12 999€ 0€ 0€ 9 041€ 17 102€ 118 681€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
103 488€ 1 026 534€ 250 352€ 88 010€ 95 423€ 171 707€ 5 033 239€ 844 089€ 95 284€ 410 662€ 301 875€ 1 011 065€ 1 972 873€ 3 114 247€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
61 164€ 62 307€ 38 455€ 50 035€ 52 230€ 43 271€ 42 868€ 52 975€ 56 156€ 49 842€ 23 710€ 4 455€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
42 324€ 964 227€ 211 898€ 37 975€ 43 193€ 128 436€ 4 990 371€ 791 114€ 39 128€ 360 819€ 278 166€ 1 006 610€ 1 972 873€ 3 114 247€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 139 751€ 11 047 082€ 3 379 711€ 1 294 387€ 4 999 621€ 4 153 521€ 45 532 184€ 3 334 908€ 3 760 262€ 8 310 764€ 3 095 354€ 1 198 516€ 4 192 351€ 1 451 518€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
436 540€ 0€ 0€ 5 045€ 2 543€ 24 097€ 47 916€ 114 032€ 298 410€ 44 065€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 310€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
471 471€ 8 644 917€ 1 174 856€ 31 703€ 3 716 364€ 2 153 502€ 43 473 440€ 1 951 152€ 479 320€ 217 730€ 802 254€ 0€ 700€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
415 200€ 499 630€ 1 036 225€ 114€ 11 833€ 4 841€ 1 500€ 6 540€ 0€ 0€ 0€ 1 972 070€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
252 155€ 1 465 695€ 1 168 630€ 1 262 570€ 1 271 424€ 2 000 019€ 2 048 858€ 1 379 712€ 3 250 305€ 8 045 118€ 2 178 936€ 898 838€ 2 171 488€ 1 451 451€
28
549
Manká a škody
925€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 1 268€ 718€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
6 149 939€ 1 038 854€ 2 424 806€ 2 361 671€ 2 500 489€ 38 931 809€ 3 367 958€ 3 940 652€ 42 593 170€ 47 375 103€ 43 589 464€ 9 222 336€ 3 714 906€ 17 248 728€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 364 635€ 866 798€ 2 424 806€ 2 346 698€ 2 068 416€ 2 537 211€ 3 367 958€ 3 848 007€ 5 766 904€ 7 091 998€ 7 118 750€ 5 995 992€ 3 283 757€ 2 067 245€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 785 304€ 172 056€ 0€ 14 973€ 432 073€ 36 394 598€ 0€ 92 645€ 36 826 266€ 40 283 105€ 36 470 714€ 3 226 344€ 431 149€ 15 181 483€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 754 082€ 0€ 0€ 33 331 733€ 0€ 36 826 266€ 36 806 890€ 36 470 714€ 2 792 139€ 393 625€ 502 657€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 64 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
31 222€ 172 056€ 0€ 14 973€ 432 073€ 3 062 864€ 0€ 27 685€ 3 476 215€ 0€ 434 205€ 37 524€ 14 678 827€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 928€ 55 530€ 86 662€ 58 290€ 54 202€ 27 217€ 48 989€ 967 710€ 183 271€ 126 900€ 105 692€ 374 628€ 193 939€ 265 610€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1 188€ 2 298€ 1 783€ 1 116€ 1 299€ 916€ 782€ 376€ 513€ 825€ 13 871€ 2 001€ 29 435€ 5 131€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 740€ 53 232€ 84 879€ 57 174€ 52 903€ 26 301€ 48 207€ 967 335€ 182 758€ 126 075€ 91 821€ 372 628€ 164 504€ 260 479€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 475€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 475€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
528 743€ 90 627 103€ 186 518 373€ 140 381 686€ 59 470 724€ 124 186 677€ 306 580 571€ 121 648 607€ 210 867 223€ 329 520 182€ 316 763 706€ 142 478 760€ 11 479 901€ 113 165 812€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
99 416€ 148 816€ 148 816€ 357 922€ 237 343€ 101 928€ 295 027€ 284 747€ 258 169€ 154 371€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
419 678€ 90 996 504€ 186 011 679€ 140 162 619€ 55 531 536€ 72 315 272€ 40 627 206€ 20 672 498€ 210 423 608€ 335 781 988€ 317 475 654€ 143 430 332€ 11 479 901€ 113 053 136€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
109 065€ -468 816€ 357 878€ 70 251€ 3 581 266€ 51 634 062€ 265 851 437€ 100 681 083€ 158 868€ -6 519 974€ -866 319€ -951 572€ 0€ 112 677€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
38 250 392€ 137 189 080€ 232 216 845€ 198 388 615€ 101 365 155€ 232 355 427€ 422 862 477€ 169 030 004€ 294 337 974€ 440 933 150€ 406 766 471€ 206 840 422€ 110 896 143€ 177 722 107€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
30 747€ 40 984€ 44 791€ 42 246€ 41 026€ 41 422€ 39 705€ 33 262€ 79 774€ 213 177€ 242 291€ 301 705€ 751 505€ 7 676 104€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
30 747€ 40 984€ 44 791€ 42 246€ 41 026€ 41 422€ 39 705€ 33 262€ 51 016€ 81 639€ 97 572€ 110 975€ 587 866€ 7 676 100€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 28 758€ 131 538€ 144 719€ 190 730€ 163 639€ 3€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 658€ 2 105€ 3 886€ 55 517€ 2 570€ 10 852€ 22 670€ 9 410€ 2 509 505€ 20 117 252€ 12 057€ 17 631€ 54 458€ 87 560€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
3 658€ 2 105€ 3 886€ 55 517€ 2 570€ 10 852€ 22 670€ 9 410€ 2 509 505€ 20 117 252€ 12 057€ 17 631€ 54 458€ 87 560€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
420 219€ 91 241 946€ 197 544 074€ 135 281 469€ 53 921 964€ 40 128 231€ 8 893 443€ 2 407 391€ 10 151 758€ 2 042 569€ 950 029€ 2 087 584€ 2 866 656€ 3 288 805€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
476 463€ 167 600€ 23 355€ 227 689€ 1 123 668€ 124 689€ 9 380€ 31 942€ 1 048 395€ 1 580 272€ 33€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 675€ 0€ 0€ 5€ 0€ 110 246€ 222 310€ 248 509€ 242 736€ 392 154€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
250 645€ 260 345€ 130 859€ 189 214€ 551 111€ 2 063 197€ 358 471€ 10 309€ 9 768€ 396 254€ 92 030€ 111 797€ 8 034€ 19 307€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
164 899€ 90 505 138€ 197 245 615€ 135 068 900€ 53 370 853€ 38 065 029€ 8 307 283€ 1 163 168€ 9 794 991€ 1 388 427€ 583 321€ 535 238€ 1 278 350€ 3 269 465€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 057 698€ 936 063€ 2 220 306€ 210 131€ 3 903 796€ 71 069€ 51 755€ 59 691 920€ 36 819 976€ 41 341 019€ 2 792 139€ 774 056€ 2 142 961€ 294 569€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 057 698€ 936 063€ 2 220 306€ 210 131€ 3 903 796€ 71 069€ 51 755€ 59 691 920€ 36 819 976€ 41 341 019€ 2 792 139€ 774 056€ 2 142 961€ 294 569€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
569 399€ 360 289€ 1 085 057€ 55 212€ 2 849 136€ 0€ 32 468 252€ 36 806 890€ 36 470 714€ 2 792 139€ 774 056€ 170 717€ 294 569€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
488 299€ 575 774€ 1 135 249€ 154 919€ 1 054 660€ 71 069€ 51 755€ 27 223 668€ 13 085€ 4 870 305€ 0€ 0€ 1 972 243€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 162€ 2 116€ 5 000 702€ 5 014 241€ 5 000 443€ 5 320 404€ 5 320 078€ 5 320 940€ 2 504 650€ 64 983€ 34 150€ 47 113€ 49 101€ 9 281 544€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 13 850€ 0€ 932€ 4 587€ 64 979€ 20 782€ 44 993€ 19 206€ 9 281 280€
103
663
Kurzové zisky
1 162€ 2 116€ 702€ 391€ 443€ 404€ 78€ 8€ 62€ 4€ 13 368€ 2 119€ 29 895€ 230€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 320 000€ 5 320 000€ 5 320 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 2 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 870 548€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 870 548€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
32 770 494€ 37 910 378€ 43 476 186€ 58 310 042€ 40 065 329€ 151 161 753€ 366 859 727€ 159 156 038€ 249 286 878€ 380 202 642€ 365 206 368€ 193 752 270€ 100 645 515€ 46 423 680€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
31 405 184€ 36 607 715€ 41 051 381€ 55 963 343€ 37 996 913€ 66 855 071€ 71 080 586€ 40 977 725€ 39 568 454€ 58 507 642€ 43 453 778€ 52 669 269€ 97 325 791€ 38 860 325€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 365 310€ 1 302 663€ 2 424 806€ 2 346 698€ 2 068 416€ 1 289 000€ 3 183 339€ 3 863 617€ 5 762 518€ 7 003 979€ 7 385 465€ 6 295 275€ 3 319 698€ 2 067 245€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 496 110€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 1 038 046€ 3 789€ 4 511€ 1 155 757€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 81 769 951€ 292 406 139€ 113 276 598€ 203 951 518€ 314 679 315€ 313 207 786€ 134 787 619€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 1 247 731€ 189 663€ 53€ 599€ 7 195€ 3 582€ 107€ 27€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
34 283 979€ 130 133 591€ 248 289 945€ 198 913 646€ 102 935 129€ 196 733 732€ 381 187 378€ 226 618 961€ 301 352 540€ 443 981 642€ 369 237 033€ 196 980 358€ 106 510 197€ 69 922 810€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 966 413€ -7 055 489€ 16 073 101€ 525 031€ 1 569 973€ -35 621 695€ -41 675 098€ 57 588 958€ 7 014 566€ 3 048 492€ -37 529 439€ -9 860 065€ -4 385 946€ -107 799 297€
136
591
Splatná daň z príjmov
8 928€ 8 861€ 8 972€ 9 240€ 9 263€ 8 008€ 9 386€ 16 936€ 16 528€ 17 545€ 14 031€ 10 092€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 975 341€ -7 064 350€ 16 064 129€ 515 791€ 1 560 710€ -35 629 703€ -41 684 484€ 57 572 022€ 6 998 038€ 3 030 947€ -37 543 470€ -9 870 157€ -4 385 946€ -107 799 297€