Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 074 845€ 1 658 001€ 1 524 937€ 1 656 702€ 1 619 549€ 1 209 128€ 1 214 668€ 1 835 668€ 1 441 181€ 1 905 394€ 1 546 330€
02
502
Spotreba energie
1 131 014€ 636 276€ 630 544€ 687 410€ 685 246€ 716 866€ 710 362€ 924 663€ 920 424€ 1 074 624€ 1 035 851€
03
504
Predaný tovar
0€ 16€ 21 076€ 54 356€ 58 555€ 59 256€ 71 053€ 83 140€ 98 472€ 112 230€ 129 683€
04
511
Opravy a udržiavanie
166 331€ 158 467€ 233 846€ 263 245€ 287 130€ 198 608€ 109 662€ 141 108€ 198 398€ 233 044€ 204 606€
05
512
Cestovné
590 340€ 177 186€ 83 839€ 615 288€ 517 465€ 453 526€ 409 276€ 364 708€ 297 181€ 298 128€ 305 764€
06
513
Náklady na reprezentáciu
14 668€ 10 243€ 19 287€ 36 215€ 32 776€ 21 420€ 22 495€ 24 242€ 21 945€ 23 790€ 47 287€
07
518
Ostatné služby
905 056€ 835 686€ 712 911€ 970 724€ 832 002€ 835 156€ 781 265€ 727 062€ 759 558€ 933 710€ 921 409€
08
521
Mzdové náklady
14 614 380€ 14 933 523€ 15 076 232€ 14 977 607€ 13 846 764€ 13 708 851€ 12 852 812€ 12 317 760€ 13 178 833€ 12 874 620€ 12 499 697€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 098 165€ 5 220 932€ 4 952 181€ 5 187 630€ 4 785 045€ 4 740 608€ 4 402 956€ 4 229 644€ 4 490 712€ 4 423 112€ 3 978 292€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
156 145€ 153 298€ 153 894€ 151 901€ 118 056€ 110 668€ 107 418€ 100 874€ 119 254€ 122 639€ 123 969€
11
527
Zákonné sociálne náklady
861 616€ 922 995€ 663 573€ 662 406€ 373 771€ 379 327€ 350 665€ 341 898€ 325 390€ 318 412€ 293 234€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
259€ 358€ 350€ 347€ 345€ 498€ 458€ 323€ 460€ 460€ 319€
14
532
Daň z nehnuteľností
51 505€ 51 630€ 52 565€ 38 708€ 39 262€ 40 381€ 34 145€ 34 676€ 34 635€ 34 635€ 24 772€
15
538
Ostatné dane a poplatky
53 370€ 44 035€ 36 686€ 57 540€ 61 246€ 59 580€ 45 570€ 49 457€ 53 440€ 50 758€ 40 144€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 615€ 3 066€ 120€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
769€ 0€ 0€ 0€ 765€ 0€ 1 605€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1 471€ 1 435€ 1 246€ 1 097€ 944€ 842€ 947€ 836€ 979€ 832€ 924€
21
546
Dary
2 733€ 770€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
439 062€ 151 546€ 250 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
1 446€ 0€ 2€ 665€ 744€ 145€ 0€ 104€ 0€ 0€ 1 352€
24
549
Iné ostatné náklady
1 525 734€ 1 365 441€ 1 573 819€ 1 512 806€ 1 564 221€ 1 566 350€ 1 683 896€ 1 479 983€ 1 481 085€ 1 524 425€ 1 784 141€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 790 921€ 1 645 890€ 1 577 406€ 1 664 982€ 2 190 096€ 2 590 631€ 2 654 895€ 2 617 559€ 2 078 321€ 2 126 661€ 2 059 609€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 176€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 269 249€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 010 210€ 774 260€ 1 229 249€ 1 264 162€ 1 291 310€ 1 208 995€ 1 694 006€ 1 958 698€ 1 988 888€ 2 128 642€ 2 925 917€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 841€ 841€ 0€ 0€ -2 842€ -67€ 0€ 0€ 1 455€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
311 553€ 354 737€ 276 934€ 295 399€ 322 965€ 272 903€ 271 587€ 267 098€ 236 391€ 238 274€ 227 737€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
29 842 767€ 29 096 959€ 29 072 352€ 30 100 031€ 28 628 256€ 28 173 739€ 27 416 898€ 27 500 049€ 27 728 615€ 28 424 582€ 28 421 742€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
10 113€ 7 926€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 260 506€ 690 057€ 675 389€ 1 198 801€ 1 151 416€ 1 208 756€ 1 191 912€ 1 207 510€ 1 246 427€ 1 233 803€ 1 256 169€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 33€ 29 626€ 78 773€ 84 095€ 84 531€ 102 747€ 121 996€ 140 316€ 164 624€ 183 023€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-4 429€ 10 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
15 639€ 12 776€ 69 933€ 148 749€ 123 247€ 129 182€ 160 350€ 137 120€ 138 622€ 157 800€ 119 397€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 950€ 1 913€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
33 113€ 10 365€ 8 215€ 7 098€ 6 991€ 14 843€ 7 861€ 2 875€ 4 407€ 2 693€ 3 797€
51
642
Ostatné pokuty a penále
25€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 1 070€ 904€ 1 074€ 1 447€ 1 355€ 1 175€ 1 181€ 2 192€ 1 929€ 3 565€
54
645
Kurzové zisky
435€ 56€ 159€ 13€ 47€ 7€ 132€ 49€ 0€ 143€ 111€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 2 832€ 0€ 9 943€ 1 848€ 5 942€ 1 677€ 13 837€ 812€ 2 108€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 500 581€ 1 950 526€ 1 429 136€ 1 409 985€ 1 547 088€ 1 754 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 702 345€ 1 431 873€ 789 797€ 876 503€ 648 290€ 574 438€ 2 771 476€ 3 472 729€ 2 674 533€ 3 591 870€ 3 266 674€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 196€ 0€ 3 210€ 0€ 5 850€ 0€ 0€ 4 750€ 0€ 700€ 972 867€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
153 887€ 76 123€ 63 829€ 50 551€ 73 945€ 88 608€ 77 458€ 82 798€ 93 393€ 102 657€ 112 113€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
73 027€ 64 207€ 66 088€ 78 560€ 86 071€ 75 027€ 69 899€ 79 651€ 84 358€ 73 227€ 79 063€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
664€ 2 388€ 2 888€ 888€ 222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 433€ 3 037€ 455€ 2 296€ 5 184€ 3 364€ 4 032€ 8 111€ 1 955€ 459€ 3 637€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
25 745 315€ 25 639 012€ 26 704 190€ 26 915 312€ 25 840 477€ 25 174 185€ 23 904 453€ 23 210 828€ 24 139 034€ 23 885 292€ 23 236 295€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
30 553 851€ 29 901 630€ 29 848 563€ 30 768 603€ 29 584 311€ 29 110 642€ 28 297 437€ 28 331 274€ 28 539 073€ 29 216 010€ 29 238 831€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
711 085€ 804 671€ 776 211€ 668 572€ 956 055€ 936 903€ 880 539€ 831 225€ 810 459€ 791 428€ 817 089€
76
591
Daň z príjmov
6 790€ 9 329€ 15 833€ 13 981€ 15 919€ 10 236€ 21 206€ 17 981€ 22 224€ 20 623€ 138 891€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
704 295€ 795 342€ 760 378€ 654 591€ 940 136€ 926 666€ 859 333€ 813 245€ 788 235€ 770 804€ 678 198€