Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Školské hospodárstvo, Búšlak č. 224, Dunajská Streda [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
28.02.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
4€ 41€ 9 509€ 12 710€ 14 274€ 10 074€ 7 950€ 6 355€
02
501
Spotreba materiálu
4€ 41€ 151€ 251€ 50€ 164€ 209€ 270€
03
502
Spotreba energie
0€ 9 357€ 12 458€ 14 224€ 9 910€ 7 742€ 6 085€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
158€ 442€ 1 905€ 113€ 2 309€ 3 223€ 2 288€ 11 252€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 051€
08
512
Cestovné
45€ 193€ 44€ 92€ 81€ 1 005€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
114€ 249€ 1 861€ 21€ 2 228€ 2 218€ 2 288€ 2 201€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
14 177€ 30 002€ 32 297€ 31 604€ 26 359€ 25 652€ 24 918€ 23 060€
12
521
Mzdové náklady
11 870€ 23 310€ 25 122€ 24 759€ 20 470€ 19 021€ 18 514€ 17 373€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 250€ 6 475€ 6 942€ 6 610€ 5 532€ 6 525€ 6 302€ 5 597€
15
527
Zákonné sociálne náklady
57€ 217€ 232€ 236€ 357€ 106€ 102€ 90€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
218€ 469€ 1 180€ 1 306€ 3 241€ 1 190€ 2 249€ 1 987€
18
531
Daň z motorových vozidiel
218€ 469€ 1 180€ 1 306€ 3 090€ 1 044€ 2 087€ 1 987€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 146€ 146€ 163€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 45€ 18€ 4€ 143€ 0€ 49€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 45€ 4€ 143€ 0€ 49€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
9 758€ 62 459€ 11 677€ 548€ 424€ 1 145€ 12 348€ 342€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 758€ 62 459€ 11 677€ 52€ 424€ 1 145€ 12 348€ 342€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 496€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 378€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3€ 78€ 182€ 248€ 124€ 183€ 179€ 95€
47
568
Ostatné finančné náklady
3€ 78€ 182€ 248€ 124€ 183€ 179€ 95€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
379€ 10 494€ 20 709€ 22 128€ 24 439€ 33 956€ 29 211€ 36 185€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
379€ 10 494€ 20 709€ 21 632€ 22 504€ 22 626€ 28 339€ 34 193€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 496€ 1 935€ 11 330€ 871€ 1 992€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
24 698€ 104 029€ 77 476€ 68 661€ 71 313€ 75 423€ 79 192€ 79 275€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 23 295€ 29 265€ 29 664€ 36 159€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 23 295€ 29 265€ 29 664€ 36 159€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
379€ 10 494€ 20 709€ 22 131€ 1 142€ 1 167€ 871€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
379€ 10 494€ 20 709€ 22 131€ 1 142€ 1 167€ 871€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 3€ 2€ 37€ 31€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 3€ 2€ 37€ 31€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
24 720€ 96 423€ 54 875€ 43 048€ 46 928€ 41 439€ 50 221€ 50 936€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
14 962€ 33 965€ 42 616€ 42 996€ 46 504€ 40 294€ 37 873€ 50 594€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 758€ 62 459€ 11 677€ 52€ 424€ 1 145€ 12 348€ 342€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 582€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
25 099€ 106 917€ 76 080€ 65 179€ 71 368€ 71 873€ 80 793€ 87 125€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
401€ 2 888€ -1 396€ -3 481€ 55€ -3 550€ 1 601€ 7 850€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 5€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
401€ 2 888€ -1 396€ -3 481€ 54€ -3 550€ 1 594€ 7 845€