Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
164 881€ 180 909€ 154 194€ 180 885€ 154 287€ 154 093€ 170 272€
02
501
Spotreba materiálu
114 405€ 126 512€ 102 710€ 130 893€ 92 073€ 99 941€ 85 048€
03
502
Spotreba energie
37 206€ 38 227€ 38 101€ 29 850€ 47 000€ 39 964€ 70 942€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
13 270€ 16 170€ 13 384€ 20 142€ 15 214€ 14 189€ 14 282€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
143 191€ 86 967€ 72 603€ 64 971€ 54 849€ 43 670€ 82 912€
07
511
Opravy a udržiavanie
48 981€ 23 505€ 29 144€ 14 409€ 25 669€ 15 042€ 26 486€
08
512
Cestovné
16 192€ 8 993€ 2 574€ 1 707€ 1 808€ 1 681€ 2 340€
10
518
Ostatné služby
78 018€ 54 469€ 40 885€ 48 854€ 27 371€ 26 947€ 54 085€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 369 730€ 1 296 879€ 1 233 479€ 1 176 615€ 1 089 883€ 1 046 926€ 1 077 825€
12
521
Mzdové náklady
986 769€ 920 060€ 885 961€ 834 548€ 787 983€ 751 964€ 773 295€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
342 900€ 322 724€ 305 521€ 287 237€ 267 078€ 258 615€ 265 899€
15
527
Zákonné sociálne náklady
40 061€ 54 095€ 41 996€ 54 830€ 34 821€ 36 346€ 38 631€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
4 389€ 4 716€ 5 968€ 6 122€ 6 025€ 5 968€ 7 431€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 389€ 4 716€ 5 968€ 6 122€ 6 025€ 5 968€ 7 431€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
37€ 121€ 24 888€ 434€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
37€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 121€ 24 888€ 434€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
77 399€ 74 171€ 72 282€ 76 792€ 76 128€ 79 796€ 102 293€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
75 521€ 72 836€ 70 788€ 75 715€ 75 102€ 77 855€ 56 738€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 878€ 1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€ 45 555€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 555€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 878€ 1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
38€ 47€ 32€ 33€ 37€ 577€ 311€
47
568
Ostatné finančné náklady
38€ 47€ 32€ 33€ 37€ 577€ 311€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
802€ 722€ 2 736€ 3 738€ 1 308€ 1 286€ 3 014€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
802€ 722€ 2 736€ 3 473€ 1 158€ 1 286€ 2 804€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
265€ 150€ 210€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 760 468€ 1 644 412€ 1 541 294€ 1 509 276€ 1 407 404€ 1 332 316€ 1 444 491€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
172 958€ 154 363€ 129 892€ 162 489€ 120 507€ 118 686€ 129 900€
67
602
Tržby z predaja služieb
146 815€ 125 719€ 105 727€ 132 406€ 94 953€ 96 092€ 105 065€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
26 143€ 28 645€ 24 165€ 30 083€ 25 554€ 22 593€ 24 835€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 099€ 2 182€ 2 736€ 3 738€ 1 308€ 1 305€ 3 001€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 099€ 2 182€ 2 736€ 3 738€ 1 308€ 1 305€ 3 001€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€ 45 555€ 48 176€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€ 45 555€ 48 176€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 335€ 1 494€ 1 077€ 1 025€ 1 940€ 45 555€ 48 176€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
4€ 13€
102
662
Úroky
4€ 13€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 584 134€ 1 488 251€ 1 406 202€ 1 342 211€ 1 282 592€ 1 214 573€ 1 263 762€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
44 078€ 24 988€ 16 896€ 17 511€ 8 956€ 6 880€ 65 315€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59 821€ 57 136€ 55 088€ 60 015€ 76 963€ 62 156€ 40 976€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 426 246€ 1 382 339€ 1 318 358€ 1 245 807€ 1 170 498€ 1 127 580€ 1 132 172€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 700€ 15 700€ 15 700€ 15 700€ 15 700€ 15 700€ 15 700€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
35 727€ 7 054€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 562€ 1 033€ 160€ 3 178€ 3 147€ 2 257€ 9 537€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 327€ 62€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 760 525€ 1 646 290€ 1 539 908€ 1 509 463€ 1 406 347€ 1 380 122€ 1 444 852€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
58€ 1 878€ -1 386€ 188€ -1 057€ 47 807€ 361€
136
591
Splatná daň z príjmov
239€ 18€ 150€ 64€ 24€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
58€ 1 638€ -1 405€ 38€ -1 121€ 47 783€ 361€