Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metodicko-pedagogické centrum

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
1 985 074€ 423 724€ 9 586 378€ 162 398€ 9 674 034€ 4 137 446€ 2 048 792€ 5 957 416€ 3 893 273€ 7 270 377€ 981 505€ 799 525€
02
501
Spotreba materiálu
1 914 340€ 351 722€ 9 516 595€ 70 151€ 9 584 979€ 4 070 960€ 1 929 540€ 5 893 911€ 3 762 289€ 7 152 748€ 832 875€ 678 988€
03
502
Spotreba energie
70 734€ 72 002€ 69 783€ 92 248€ 89 056€ 66 486€ 119 252€ 63 505€ 130 984€ 117 629€ 148 630€ 120 537€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
567 932€ 374 588€ 841 618€ 701 610€ 7 611 839€ 5 553 050€ 4 731 147€ 1 894 316€ 2 038 670€ 1 414 770€ 722 083€ 1 701 195€
07
511
Opravy a udržiavanie
32 011€ 23 733€ 347 767€ 35 616€ 30 573€ 44 047€ 68 448€ 218 447€ 90 305€ 285 612€ 60 456€ 134 794€
08
512
Cestovné
54 771€ 65 614€ 53 398€ 31 217€ 519 774€ 225 620€ 250 409€ 138 061€ 113 807€ 43 895€ 40 259€ 526 925€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 895€ 3 449€ 4 098€ 4 947€ 4 781€ 5 739€ 2 450€ 353€ 2 244€ 764€ 163€ 104€
10
518
Ostatné služby
474 255€ 281 792€ 436 356€ 629 830€ 7 056 710€ 5 277 644€ 4 409 841€ 1 537 455€ 1 832 315€ 1 084 499€ 621 205€ 1 039 372€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
5 942 884€ 6 491 703€ 6 228 343€ 4 519 665€ 17 298 499€ 14 352 681€ 10 156 357€ 6 072 541€ 3 974 160€ 3 110 749€ 2 506 914€ 3 393 248€
12
521
Mzdové náklady
4 247 029€ 4 657 160€ 4 433 418€ 3 221 378€ 12 695 376€ 10 534 548€ 7 499 696€ 4 703 849€ 3 022 869€ 2 337 399€ 1 939 752€ 2 876 261€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 456 733€ 1 602 094€ 1 535 781€ 1 101 601€ 4 366 118€ 3 616 987€ 2 533 263€ 1 247 387€ 895 855€ 711 635€ 512 718€ 483 107€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
34 594€ 30 451€ 29 740€ 28 036€ 44 422€ 42 947€ 38 196€ 28 305€ 17 516€ 19 906€ 19 121€ 11 699€
15
527
Zákonné sociálne náklady
204 529€ 201 999€ 229 405€ 168 650€ 192 583€ 158 198€ 85 202€ 93 001€ 37 921€ 41 809€ 35 323€ 19 366€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 2 815€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
16 462€ 17 498€ 20 927€ 12 476€ 14 244€ 12 281€ 15 896€ 11 584€ 16 068€ 9 457€ 12 104€ 7 052€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
8 314€ 7 563€ 11 951€ 6 586€ 6 840€ 5 175€ 6 134€ 6 173€ 6 660€ 2 649€ 5 679€ 6 252€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 148€ 9 935€ 8 976€ 5 890€ 7 404€ 7 106€ 9 762€ 5 411€ 9 408€ 6 808€ 6 425€ 799€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 659€ 5 052€ 243 738€ 1 799 547€ 1 923 550€ 1 430 724€ 88 114€ 82 157€ 513 148€ 211 404€ 374 951€ 30 065€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
49€ 17€ 49€ 9€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
70€ 238€ 51€ 1 609€ 2 916€ 6 489€ 40 508€ 16 782€ 93€ 0€ 15€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
4 676€ 5 268€ 0€ 0€ 0€ 21 390€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 343€ 4 814€ 239 012€ 1 797 888€ 1 920 617€ 1 418 850€ 47 597€ 65 366€ 513 055€ 211 264€ 352 897€ 30 065€
28
549
Manká a škody
247€ 67€ 4€ 0€ 141€ 648€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
92 062€ 92 565€ 240 974€ 346 286€ 229 607€ 1 514 294€ 4 664 835€ 491 932€ 435 084€ 320 276€ 358 565€ 270 727€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 062€ 92 565€ 240 974€ 108 558€ 111 629€ 193 331€ 385 388€ 200 293€ 307 375€ 233 580€ 242 515€ 225 055€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
237 728€ 117 977€ 1 320 962€ 4 279 447€ 291 640€ 127 708€ 86 696€ 116 050€ 45 672€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
237 218€ 59 526€ 1 307 962€ 4 269 199€ 286 399€ 125 249€ 86 696€ 116 050€ 45 672€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
510€ 58 451€ 13 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 248€ 5 241€ 2 459€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
6 088€ 6 920€ 8 327€ 8 728€ 10 674€ 11 809€ 8 419€ 470€ 149€ 70€ 17 964€ 1 376€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 10€ 5€ 2€ 0€ 0€ 6€ 43€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 088€ 6 920€ 8 327€ 8 726€ 10 664€ 11 805€ 8 419€ 468€ 149€ 69€ 17 959€ 1 333€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
60 000€ 142 000€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
60 000€ 142 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
29 496€ 23 048€ 29 716€ 485 680€ 13 808€ 17 583€ 10 826€ 16 032€ 13 733€ 46 913€ 40 235€ 164 601€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 28 497€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
29 496€ 23 048€ 29 716€ 470 973€ 13 808€ 17 583€ 10 826€ 16 032€ 13 733€ 46 913€ 40 235€ 136 104€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
14 707€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
8 643 657€ 7 435 099€ 17 260 022€ 8 178 389€ 36 776 255€ 27 029 868€ 21 724 435€ 14 526 448€ 10 884 285€ 12 384 016€ 5 014 321€ 6 367 788€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
895€ 1 073€ 1 617€ 348€ 1 555€ 3 440€ 9 150€ 17 591€ 10 769€ 19 163€ 9 593€ 8 751€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 051€
67
602
Tržby z predaja služieb
895€ 1 073€ 1 617€ 348€ 1 555€ 3 440€ 9 150€ 17 591€ 10 769€ 19 163€ 9 593€ 7 700€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
29 888€ 9 800€ 17 529€ 15 835€ 11 006€ 28 025€ 474€ 8 054€ 5 151€ 30 635€ 126 823€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 673€ 9 144€ 5 666€ 0€ 4 950€ 0€ 0€ 763€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
26 215€ 656€ 11 863€ 15 835€ 11 006€ 28 025€ 474€ 3 104€ 5 151€ 30 635€ 126 060€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 946€ 77 000€ 241 316€ 117 977€ 1 334 765€ 4 468 919€ 271 792€ 141 691€ 87 319€ 116 050€ 45 672€ 64 451€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 946€ 77 000€ 241 316€ 117 977€ 1 334 765€ 4 468 919€ 271 792€ 141 691€ 87 319€ 116 050€ 45 672€ 64 451€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
82 767€ 42 059€ 4 462 260€ 271 792€ 139 232€ 87 319€ 116 050€ 45 672€ 64 451€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 946€ 77 000€ 237 728€ 35 210€ 1 292 706€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 588€ 6 660€ 2 459€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
35 967€ 1 767€ 4€ 0€ 0€ 0€ 7€ 3€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
108
668
Ostatné finančné výnosy
35 967€ 1 767€ 4€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
834€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 31€
111
674
Zúčtovanie rezerv
834€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
8 600 883€ 7 402 288€ 16 889 212€ 11 072 100€ 37 110 298€ 26 036 512€ 16 855 955€ 16 743 980€ 8 434 150€ 11 581 477€ 4 779 136€ 6 554 176€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
8 496 915€ 7 294 757€ 16 639 344€ 10 962 283€ 36 991 231€ 21 283 070€ 16 329 736€ 16 526 634€ 8 143 546€ 11 312 397€ 4 532 086€ 6 177 751€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
92 062€ 92 565€ 240 974€ 108 558€ 111 629€ 193 331€ 385 388€ 201 449€ 220 093€ 233 580€ 247 050€ 253 552€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
4 546 957€ 140 831€ 0€ 70 511€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
7 438€ 13 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 905€ 14 966€ 8 894€ 1 260€ 15 897€ 0€ 35 500€ 0€ 122 872€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
8 669 579€ 7 490 161€ 17 152 276€ 11 206 261€ 38 446 622€ 30 519 871€ 17 164 921€ 16 903 736€ 8 540 293€ 11 721 841€ 4 865 042€ 6 754 234€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
25 922€ 55 062€ -107 746€ 3 027 871€ 1 670 366€ 3 490 003€ -4 559 514€ 2 377 288€ -2 343 992€ -662 175€ -149 279€ 386 445€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
25 922€ 55 062€ -107 746€ 3 027 871€ 1 670 366€ 3 490 003€ -4 559 514€ 2 377 288€ -2 343 992€ -662 175€ -149 279€ 386 445€