Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
991 854€ 901 555€ 1 224 733€ 10 858 652€ 9 224 706€ 6 744 390€ 4 937 334€ 6 477 720€ 21 603 061€ 9 858 745€ 11 322 083€ 10 778 332€ 12 838 913€ 12 229 691€ 10 182 290€
02
501
Spotreba materiálu
381 931€ 684 278€ 980 230€ 10 601 311€ 8 947 264€ 6 435 467€ 4 687 728€ 6 184 192€ 21 298 922€ 9 513 843€ 10 966 402€ 10 400 692€ 12 485 585€ 11 737 844€ 9 934 486€
03
502
Spotreba energie
609 922€ 217 278€ 244 503€ 257 341€ 277 442€ 308 922€ 249 606€ 293 527€ 304 139€ 344 902€ 355 681€ 377 640€ 353 328€ 491 847€ 247 805€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
24 738 137€ 28 967 196€ 26 589 011€ 23 154 285€ 24 583 802€ 20 014 617€ 25 683 760€ 23 882 252€ 17 099 813€ 17 848 092€ 19 270 006€ 19 652 039€ 14 172 891€ 12 324 282€ 18 335 831€
07
511
Opravy a udržiavanie
434 368€ 362 054€ 209 620€ 440 753€ 275 261€ 355 112€ 466 236€ 416 131€ 506 531€ 328 463€ 557 472€ 653 770€ 726 039€ 485 974€ 1 469 395€
08
512
Cestovné
301 852€ 185 135€ 146 827€ 530 424€ 517 653€ 675 811€ 798 376€ 616 013€ 641 484€ 495 994€ 513 249€ 536 489€ 818 796€ 839 636€ 918 928€
09
513
Náklady na reprezentáciu
94 341€ 122 817€ 66 000€ 59 787€ 61 525€ 109 498€ 69 650€ 68 078€ 61 715€ 94 869€ 96 285€ 135 425€ 82 445€ 157 144€ 201 392€
10
518
Ostatné služby
23 907 575€ 28 297 191€ 26 166 564€ 22 123 320€ 23 729 362€ 18 874 195€ 24 349 498€ 22 782 029€ 15 890 083€ 16 928 766€ 18 103 000€ 18 326 355€ 12 545 611€ 10 841 528€ 15 746 115€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
25 412 137€ 23 230 637€ 22 165 643€ 21 124 803€ 19 359 217€ 18 642 667€ 17 162 443€ 15 830 896€ 13 386 789€ 12 550 842€ 11 130 323€ 12 007 334€ 12 845 757€ 12 031 222€ 11 193 758€
12
521
Mzdové náklady
17 776 366€ 16 228 968€ 15 443 964€ 15 037 047€ 13 452 860€ 13 149 716€ 12 139 160€ 11 249 370€ 9 633 451€ 9 032 886€ 8 211 242€ 8 813 833€ 9 343 625€ 9 137 641€ 8 419 531€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
6 230 330€ 5 727 386€ 5 478 470€ 5 225 441€ 4 748 288€ 4 644 409€ 4 216 327€ 3 915 383€ 3 320 867€ 3 112 013€ 2 522 218€ 2 714 536€ 2 502 463€ 2 416 547€ 2 193 850€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
363 532€ 270 111€ 458 750€ 499 276€ 690 474€ 574 272€ 519 151€ 397 371€ 172 354€ 163 585€ 191 848€ 297 903€ 545 099€ 334 761€ 427 493€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 041 908€ 1 004 172€ 784 460€ 363 038€ 467 594€ 274 271€ 287 805€ 268 772€ 260 117€ 242 359€ 205 014€ 181 062€ 454 570€ 142 273€ 152 884€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
73 012€ 97 112€ 51 680€ 59 404€ 60 480€ 65 037€ 250 431€ 39 824€ 83 275€ 279 690€ 46 948€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
45 241€ 47 403€ 45 156€ 30 924€ 29 675€ 32 189€ 31 316€ 16 603€ 16 603€ 16 603€ 16 603€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
27 771€ 49 709€ 6 524€ 28 480€ 30 805€ 32 848€ 219 115€ 23 221€ 66 672€ 263 087€ 30 345€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 332 086€ 21 034 674€ 20 099 402€ 18 527 295€ 19 202 198€ 16 071 873€ 29 858 095€ 39 527 958€ 14 443 740€ 16 300 680€ 2 396 339€ 3 031 133€ 2 249 644€ 2 847 191€ 8 260 947€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 34 752€ 0€ 429 772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
280 779€ 2 593 629€ 1 578 980€ 1 986 299€ 7 144 288€ 3 457 743€ 16 289 003€ 27 535 353€ 3 290 062€ 5 833 662€ 2 175€ 2 118€ 148 070€ 3 824€ 172 098€
26
546
Odpis pohľadávky
86 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 965 211€ 18 441 044€ 18 519 743€ 16 540 997€ 12 022 746€ 12 614 130€ 13 139 319€ 11 992 605€ 11 153 678€ 10 467 018€ 2 394 164€ 3 029 014€ 2 101 574€ 2 843 366€ 8 088 849€
28
549
Manká a škody
0€ 679€ 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
6 119 816€ 6 667 931€ 12 849 785€ 11 573 778€ 16 862 433€ 24 387 271€ 15 287 614€ 11 116 188€ 20 373 419€ 5 117 174€ 4 598 910€ 4 421 903€ 7 618 237€ 3 080 392€ 1 750 402€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 516 924€ 5 371 702€ 6 186 380€ 9 291 895€ 13 844 128€ 16 381 950€ 15 271 916€ 11 094 310€ 6 954 319€ 4 631 570€ 4 228 505€ 3 555 725€ 3 381 944€ 2 694 589€ 1 360 658€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
602 892€ 1 296 229€ 6 663 406€ 2 281 883€ 3 018 304€ 8 005 320€ 15 698€ 21 878€ 13 419 100€ 485 604€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 371 372€ 389 744€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
112 863€ 0€ 485 604€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 369 405€ 359 872€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
172 000€ 799 561€ 358 131€ 931 152€ 353 906€ 1 053 464€ 3 253€ 21 878€ 13 419 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
430 892€ 383 805€ 6 305 275€ 1 350 731€ 2 664 398€ 6 951 856€ 12 445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 967€ 29 872€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 505 773€ 3 926 903€ 14 431€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 232 157€ 112 806€ 213 524€ 138 690€ 115 333€ 117 860€ 43 236€ 111 652€ 82 632€ 73 095€ 77 046€ 4 548€ 3 700€ 36€ 14 542€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
106 963€ 90 050€ 193 068€ 116 003€ 92 506€ 93 489€ 39 293€ 107 310€ 78 670€ 69 304€ 73 465€ 0€ 16€ 36€ 14 542€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 125 193€ 22 756€ 20 456€ 22 687€ 22 827€ 24 371€ 3 944€ 4 342€ 3 963€ 3 790€ 3 581€ 4 548€ 3 684€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
188 959 958€ 184 679 592€ 115 046 810€ 41 590 641€ 38 442 059€ 43 529 798€ 170 564 200€ 577 736 176€ 328 784 566€ 243 245 640€ 207 791 876€ 157 080 485€ 138 101 788€ 56 586 931€ 24 116 334€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
8 580 000€ 44 418 459€ 197 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 760 808€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
179 822 647€ 133 634 424€ 114 862 576€ 42 644 525€ 38 170 658€ 47 552 717€ 106 276 525€ 530 651 889€ 141 555 776€ 240 577 913€ 208 218 346€ 156 979 096€ 132 779 167€ 55 548 138€ 22 355 526€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
557 311€ 6 626 709€ -12 993€ -1 053 884€ 271 401€ -4 022 919€ 64 287 675€ 47 084 287€ 187 228 790€ 2 667 727€ -426 470€ 101 390€ 5 322 621€ 1 038 793€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
267 859 156€ 265 691 504€ 198 240 588€ 127 027 549€ 127 850 227€ 129 573 513€ 263 787 112€ 674 722 666€ 415 857 295€ 305 273 958€ 256 633 529€ 206 975 774€ 187 830 930€ 99 099 744€ 73 854 104€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
177 441 214€ 127 589 186€ 175 215 617€ 42 685 432€ 39 289 507€ 50 072 554€ 13 492 073€ 8 284 565€ 2 882 898€ 4 650 822€ 3 342 292€ 3 690 509€ 6 158 304€ 1 991 316€ 754 859€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 599€ 4 251€ 2 812€ 41 850€ 1 978 209€ 1 039€ 3 350€ 0€ 0€ 705€ 0€ 5 335€ 6 572€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
11 477€ 27 668€ 358€ 103€ 101 241€ 6 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 872€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
177 405 138€ 127 556 817€ 175 215 259€ 42 682 620€ 39 289 507€ 50 030 601€ 11 412 623€ 8 283 526€ 2 873 398€ 4 650 822€ 3 342 292€ 3 689 804€ 6 158 304€ 1 985 981€ 718 414€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
546 958€ 7 378 856€ 5 171 306€ 98 974€ 1 035 282€ 3 500€ 1 536€ 13 419 100€ 401 800€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 369 405€ 361 839€ 340 945€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
546 958€ 7 378 856€ 5 171 306€ 98 974€ 1 035 282€ 3 500€ 1 536€ 13 419 100€ 401 800€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 369 405€ 361 839€ 340 945€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 401 800€ 370 405€ 360 405€ 309 391€ 369 405€ 359 872€ 340 945€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
350 361€ 103 461€ 11 200€ 85 606€ 1 035 282€ 3 500€ 1 536€ 13 419 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
196 598€ 7 275 396€ 5 160 106€ 13 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 967€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4 183€ 4 337€ 5 016€ 2 541€ 1 486€ 946€ 46 131€ 1 177€ 939€ 53€ 0€ 0€ 0€ 4€ 8 168€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
91€ 42€ 596€ 0€ 448€ 0€ 45 073€ 13€ 0€ 53€ 0€ 0€ 0€ 4€ 8 168€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
4 092€ 4 296€ 4 420€ 2 541€ 1 038€ 945€ 1 058€ 1 164€ 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
85 874 495€ 130 198 942€ 76 892 191€ 81 822 311€ 79 258 311€ 75 970 058€ 233 871 147€ 638 728 020€ 397 612 932€ 292 529 499€ 251 434 728€ 204 486 231€ 177 956 213€ 100 328 896€ 72 990 760€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
71 714 433€ 80 306 991€ 69 277 036€ 72 413 364€ 65 297 914€ 58 531 073€ 64 468 925€ 61 275 119€ 70 294 404€ 51 661 510€ 43 026 441€ 47 059 615€ 43 442 964€ 46 234 594€ 50 209 229€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
5 516 924€ 5 371 642€ 7 309 517€ 9 291 895€ 13 898 890€ 16 381 950€ 15 701 687€ 11 094 310€ 6 954 319€ 4 631 570€ 4 228 505€ 3 555 725€ 3 381 944€ 2 694 589€ 1 360 658€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
8 580 000€ 44 417 724€ 197 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
63 138€ 62 586€ 108 412€ 98 552€ 61 507€ 978 629€ 152 969 732€ 565 975 480€ 320 279 129€ 236 170 560€ 204 111 227€ 153 670 758€ 131 008 087€ 51 338 234€ 21 319 178€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
40 000€ 18 500€ 78 405€ 730 803€ 383 111€ 85 079€ 65 859€ 68 555€ 200 134€ 123 218€ 61 479€ 101 695€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
263 866 850€ 265 171 322€ 257 284 131€ 124 609 258€ 119 584 587€ 126 047 058€ 247 410 888€ 660 432 862€ 400 898 569€ 297 550 779€ 255 137 425€ 208 486 131€ 184 483 922€ 102 682 056€ 74 094 732€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 992 306€ -520 182€ 59 043 543€ -2 418 290€ -8 265 639€ -3 526 455€ -16 376 224€ -14 289 804€ -14 958 727€ -7 723 179€ -1 496 104€ 1 510 358€ -3 347 008€ 3 582 311€ 240 628€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 992 306€ -520 182€ 59 043 543€ -2 418 290€ -8 265 639€ -3 526 455€ -16 376 224€ -14 289 804€ -14 958 727€ -7 723 179€ -1 496 104€ 1 510 358€ -3 347 008€ 3 582 311€ 240 628€