Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 157 839€ 5 265 120€ 9 823 291€ 14 367 322€ 20 107 545€ 13 534 953€ 9 531 407€ 8 152 120€ 3 433 396€ 3 720 926€ 1 566 657€ 1 577 951€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 977 861€ 4 334 219€ 8 864 832€ 13 783 651€ 19 633 286€ 13 056 278€ 8 747 443€ 7 503 196€ 3 122 707€ 3 331 996€ 1 157 328€ 1 212 112€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
5 337 512€ 3 692 575€ 8 172 348€ 12 587 051€ 17 064 654€ 9 900 484€ 2 541 917€ 8 013€ 14 553€ 21 297€ 30 345€ 30 789€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
3 876 137€ 2 939 954€ 6 553 628€ 10 175 097€ 13 796 566€ 366 233€ 3 816€ 8 013€ 13 387€ 18 835€ 27 883€ 26 545€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
1 461 375€ 752 621€ 1 618 720€ 2 411 954€ 3 268 087€ 0€ 1 166€ 2 462€ 2 462€ 2 462€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
9 534 251€ 2 538 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 782€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
640 349€ 641 644€ 692 484€ 1 196 600€ 2 568 632€ 3 155 794€ 6 205 526€ 7 495 183€ 3 108 154€ 3 310 698€ 1 126 983€ 1 181 322€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
7 454€ 7 454€ 7 454€ 7 454€ 7 454€ 7 454€ 147 665€ 147 665€ 147 665€ 147 665€ 7 454€ 7 454€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€ 8 545€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
532 935€ 578 052€ 623 205€ 668 370€ 713 535€ 758 700€ 2 418 502€ 2 606 090€ 2 617 030€ 2 612 412€ 817 727€ 896 541€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
70 972€ 18 968€ 39 573€ 494 193€ 1 816 729€ 2 381 096€ 3 630 543€ 4 731 906€ 332 268€ 396 033€ 243 566€ 233 419€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
15 398€ 19 249€ 0€ 0€ 8 465€ 8 465€ 5 607€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 132 870€ 41 226€ 22 389€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
5 046€ 9 377€ 13 708€ 18 039€ 22 370€ 272€ 977€ 2 645€ 4 709€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 7 368€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 176 242€ 930 545€ 957 922€ 583 135€ 473 267€ 476 636€ 782 592€ 647 661€ 308 104€ 376 014€ 396 441€ 352 950€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
59 987€ 60 140€ 66 501€ 67 292€ 72 034€ 68 192€ 99 576€ 102 033€ 110 082€ 125 886€ 124 689€ 122 775€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
30 316€ 30 418€ 39 201€ 38 587€ 36 026€ 30 443€ 60 845€ 62 799€ 69 478€ 70 424€ 69 227€ 67 313€
037
3.
Výrobky
(123) -
(194))
29 671€ 29 721€ 27 301€ 28 705€ 36 009€ 37 749€ 38 731€ 39 234€ 40 603€ 55 462€ 55 462€ 55 462€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
154 814€ 150 361€ 148 675€ 145 458€ 228 050€ 236 450€ 263 907€ 273 524€ 196 909€ 243 800€ 193 452€ 149 505€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
32 633€ 16 344€ 19 294€ 12 365€ 105 374€ 107 615€ 119 240€ 144 240€ 74 278€ 18 862€ 24 213€ 26 603€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
500€ 298€ 84€ 78€ 172€ 7 929€ 54€ 28€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 101€ 3 517€ 637€ 10 932€ 6 853€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 288€ 4 004€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
8 818€ 7 251€ 7 473€ 643€ 6 050€ 0€ 0€ 130 874€ 75 176€ 28 714€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
121 070€ 121 146€ 121 374€ 121 670€ 121 670€ 121 765€ 121 803€ 122 203€ 122 603€ 93 348€ 93 348€ 93 348€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
612€ 653€ 673€ 356€ 190€ 95€ 0€ 0€ 716€ 716€ 840€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
961 442€ 720 044€ 742 746€ 370 385€ 173 183€ 171 994€ 419 108€ 272 104€ 1 113€ 6 327€ 78 300€ 80 670€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
3 141€ 3 493€ 1 428€ 1 446€ 333€ 234€ 243€ 303€ 1 533€ 1 477€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
961 442€ 720 044€ 739 604€ 366 892€ 171 755€ 170 549€ 418 776€ 271 869€ 870€ 6 024€ 76 767€ 79 193€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 736€ 357€ 536€ 536€ 992€ 2 039€ 1 373€ 1 263€ 2 585€ 12 916€ 12 889€ 12 889€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 736€ 357€ 536€ 536€ 992€ 2 039€ 1 373€ 1 263€ 2 585€ 3 279€ 3 252€ 3 252€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 9 637€ 9 637€ 9 637€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 157 839€ 5 265 120€ 9 823 291€ 14 367 322€ 20 107 545€ 13 534 953€ 9 531 407€ 8 152 120€ 3 433 396€ 3 720 926€ 1 566 657€ 1 577 951€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-274 580€ -92 126€ 100 058€ 79 380€ 240 101€ 212 384€ 128 240€ 1 255 169€ 1 187 286€ 1 431 398€ 1 428 131€ 1 393 798€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
48 396€ 27 718€ 27 718€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
48 396€ 27 718€ 27 718€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-274 580€ -140 521€ 72 340€ 51 662€ 240 101€ 212 384€ 128 240€ 1 255 169€ 1 187 286€ 1 431 398€ 1 428 131€ 1 393 798€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-89 450€ 51 318€ 51 662€ 212 384€ 212 384€ 82 603€ 124 901€ 1 169 159€ 1 185 027€ 1 428 131€ 1 414 133€ 1 375 395€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-185 130€ -191 839€ 20 678€ -160 722€ 27 718€ 129 780€ 3 339€ 86 010€ 2 259€ 3 267€ 13 998€ 18 403€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 423 374€ 5 347 869€ 9 700 855€ 14 269 449€ 19 844 948€ 13 322 499€ 9 403 167€ 6 896 943€ 2 245 791€ 2 289 408€ 80 671€ 126 297€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
8 000€ 3 310€ 11 000€ 18 000€ 36 971€ 27 571€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
8 000€ 3 310€ 11 000€ 18 000€ 36 971€ 27 571€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
7 136 699€ 4 985 507€ 9 513 784€ 14 093 159€ 19 643 656€ 13 109 197€ 8 774 624€ 6 692 633€ 2 001 932€ 2 235 749€ 5 081€ 30 742€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
7 136 699€ 4 985 507€ 9 513 784€ 14 093 159€ 19 643 656€ 13 109 197€ 8 774 624€ 6 692 633€ 2 001 932€ 2 235 749€ 0€ 25 660€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 5 081€ 5 081€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
28 160€ 25 936€ 97 300€ 72 174€ 88 474€ 81 746€ 75 798€ 63 681€ 32 773€ 4 083€ 15 824€ 9 071€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
28 160€ 25 936€ 19 508€ 15 989€ 14 160€ 11 454€ 9 309€ 7 488€ 1 757€ 1 985€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
77 792€ 56 185€ 74 314€ 70 292€ 66 489€ 56 193€ 31 016€ 2 099€ 15 824€ 9 071€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
258 515€ 328 427€ 89 772€ 100 805€ 101 817€ 113 557€ 515 775€ 113 058€ 211 085€ 49 575€ 59 765€ 86 485€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
107 050€ 86 576€ 25 631€ 53 940€ 28 393€ 55 576€ 461 341€ 62 665€ 63 664€ 3 564€ 3 817€ 15 604€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 9 958€ 9 958€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
5 986€ 9 107€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
79 976€ 129 851€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 0€ 6 176€ 2 143€ 7 575€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
54€ 50€ 1 368€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
52 413€ 84 880€ 50 057€ 34 626€ 46 815€ 45 006€ 42 214€ 32 062€ 91 076€ 30 197€ 3 769€ 14 208€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
265€ 245€ 225€ 150€ 519€ 1 315€ 41€ 764€ 74€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
13 653€ 26 820€ 13 858€ 12 040€ 12 091€ 11 660€ 11 807€ 10 076€ 36 705€ 9 638€ 1 320€ 381€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
5 156€ 372€ 137€ 6 975€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 3 485€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
14 000€ 0€ 0€ 0€ 38 758€ 38 758€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
9 046€ 9 377€ 22 378€ 18 494€ 22 496€ 70€ 8€ 320€ 120€ 57 855€ 57 855€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 120€ 120€ 120€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
9 046€ 9 377€ 22 378€ 18 494€ 22 496€ 70€ 8€ 320€ 0€ 57 736€ 57 736€