Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
41 267€ 79 680€ 78 018€ 30 914€ 63 867€ 66 108€ 39 932€ 68 662€ 66 770€ 76 076€ 68 182€ 64 912€ 58 860€ 50 435€
02
501
Spotreba materiálu
27 131€ 67 767€ 67 143€ 18 996€ 51 746€ 47 159€ 22 641€ 51 472€ 49 234€ 59 207€ 53 576€ 49 272€ 40 765€ 34 863€
03
502
Spotreba energie
14 136€ 11 913€ 10 875€ 11 918€ 12 121€ 18 949€ 17 291€ 17 189€ 17 536€ 16 869€ 14 606€ 15 639€ 18 096€ 15 572€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
563 318€ 531 088€ 809 566€ 650 984€ 706 822€ 828 530€ 689 255€ 652 010€ 848 498€ 653 259€ 629 052€ 554 825€ 694 821€ 720 353€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 454€ 63 032€ 47 017€ 7 584€ 64 835€ 28 785€ 7 695€ 28 814€ 18 700€ 14 260€ 13 766€ 31 903€ 28 509€ 9 361€
08
512
Cestovné
4 744€ 2 758€ 8 892€ 8 579€ 6 774€ 24 657€ 19 881€ 14 970€ 18 005€ 15 173€ 11 223€ 15 355€ 14 479€ 40 216€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 248€ 419€ 5 485€ 2 598€ 6 350€ 3 933€ 9 823€ 3 833€ 8 436€ 5 763€ 8 789€ 2 852€ 6 741€ 3 823€
10
518
Ostatné služby
538 873€ 464 878€ 748 171€ 632 223€ 628 863€ 771 154€ 651 856€ 604 394€ 803 356€ 618 062€ 595 275€ 504 715€ 645 091€ 666 953€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
845 574€ 853 267€ 790 659€ 730 533€ 683 817€ 639 230€ 638 696€ 627 495€ 626 974€ 566 529€ 538 125€ 487 851€ 502 378€ 478 331€
12
521
Mzdové náklady
594 685€ 593 339€ 562 654€ 502 129€ 472 224€ 445 776€ 445 920€ 444 966€ 440 600€ 417 047€ 394 527€ 352 342€ 361 212€ 344 715€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
203 814€ 205 768€ 188 743€ 174 842€ 165 094€ 153 986€ 155 636€ 153 756€ 153 038€ 121 727€ 115 601€ 108 654€ 108 666€ 106 334€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 424€ 14 806€ 11 464€ 12 312€ 12 210€ 8 795€ 8 990€ 8 074€ 8 146€ 7 340€ 7 561€ 7 638€ 7 286€ 6 866€
15
527
Zákonné sociálne náklady
30 051€ 36 148€ 27 176€ 34 056€ 30 207€ 27 597€ 23 349€ 20 652€ 23 245€ 20 396€ 19 896€ 19 207€ 21 364€ 18 461€
16
528
Ostatné sociálne náklady
600€ 3 206€ 622€ 7 195€ 4 082€ 3 075€ 4 801€ 47€ 1 946€ 18€ 540€ 10€ 3 850€ 1 955€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 089€ 7 248€ 6 397€ 6 733€ 8 373€ 9 033€ 8 376€ 12 304€ 11 988€ 12 198€ 10 907€ 11 010€ 10 865€ 8 809€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 161€ 5 161€ 4 233€ 4 233€ 4 233€ 3 385€ 3 385€ 3 385€ 3 385€ 3 488€ 2 761€ 2 761€ 2 373€ 2 376€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 928€ 2 087€ 2 165€ 2 500€ 4 141€ 5 647€ 4 991€ 8 919€ 8 602€ 8 710€ 8 146€ 8 249€ 8 492€ 6 433€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 016€ 19 160€ 17 437€ 6 828€ 6 732€ 10 836€ 8 852€ 31 552€ 10 960€ 9 259€ 5 912€ 8 852€ 3 663€ 3 918€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 197€ 137€ 0€ 8€ 120€ 1 312€ 951€ 930€ 905€ 877€ 849€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 350€ 0€ 26€ 76€ 404€ 941€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 016€ 17 962€ 17 300€ 6 828€ 6 725€ 10 716€ 7 541€ 29 251€ 10 030€ 8 354€ 5 009€ 7 895€ 3 259€ 2 976€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 32€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
11 241€ 8 237€ 7 334€ 21 535€ 13 968€ 31 963€ 42 354€ 32 700€ 104 443€ 44 172€ 83 037€ 84 550€ 84 289€ 85 869€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 296€ 7 652€ 2 346€ 5 520€ 5 622€ 22 454€ 27 483€ 23 478€ 22 143€ 24 446€ 36 741€ 41 950€ 59 877€ 58 987€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
945€ 585€ 4 988€ 16 015€ 8 346€ 9 509€ 14 871€ 9 222€ 82 300€ 19 726€ 46 296€ 42 601€ 24 412€ 26 882€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
83€ 16 356€ 16 237€ 12 100€ 14 415€ 18 139€ 16 051€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
319€ 585€ 4 988€ 16 015€ 8 346€ 9 509€ 8 900€ 9 115€ 5 097€ 1 938€ 494€ 610€ 385€ 226€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
627€ 23€ 60 847€ 1 550€ 33 703€ 27 575€ 5 888€ 10 605€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 262€ 1 464€ 1 549€ 1 384€ 1 625€ 2 216€ 2 686€ 2 988€ 2 862€ 2 919€ 3 282€ 2 953€ 3 467€ 9 081€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
3€ 142€ 7€ 6€ 53€ 8€ 7€ 6€ 11€ 34€ 55€ 193€ 3 150€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 259€ 1 464€ 1 406€ 1 377€ 1 618€ 2 163€ 2 678€ 2 980€ 2 856€ 2 909€ 3 248€ 2 898€ 3 274€ 5 931€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 485 768€ 1 500 143€ 1 710 959€ 1 448 910€ 1 485 204€ 1 587 915€ 1 430 151€ 1 427 711€ 1 672 495€ 1 364 412€ 1 338 497€ 1 214 954€ 1 358 343€ 1 356 794€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
117 652€ 127 415€ 168 303€ 179 773€ 161 043€ 136 281€ 136 797€ 143 818€ 149 609€ 131 482€ 153 045€ 156 625€ 166 779€ 160 779€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
23 832€ 28 579€ 20 334€ 17 199€ 19 272€ 15 202€ 13 146€ 13 070€ 15 406€ 13 824€ 16 735€ 15 380€ 16 705€ 15 709€
67
602
Tržby z predaja služieb
93 820€ 98 836€ 147 969€ 162 575€ 141 771€ 121 079€ 123 651€ 130 748€ 134 203€ 117 658€ 136 309€ 141 245€ 150 074€ 145 070€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
31 726€ 31 397€ 14 987€ 25 971€ -12 035€ 4 365€ 3 837€ 3 347€ 16 452€ 26 275€ 8 287€ 10 008€ 1 703€ 78 059€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
31 726€ 31 397€ 14 987€ 25 971€ -12 035€ 4 365€ 3 837€ 3 347€ 16 452€ 26 275€ 8 287€ 10 008€ 1 703€ 78 059€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
15 259€ 14 152€ 18 777€ 10 231€ 30 850€ 9 046€ 2 101€ 15 534€ 13 505€ 3 157€ 2 472€ 9 096€ 264€ 10 430€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 5 145€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
320€ 11 811€ 9 556€ 1 707€ 1 240€ 7 695€ 85€ 31€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
15 259€ 14 152€ 18 777€ 9 910€ 30 850€ 9 046€ 2 101€ 3 723€ 3 949€ 1 450€ 1 232€ 1 401€ 179€ 5 254€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 050€ 28 097€ 21 795€ 15 987€ 28 769€ 22 030€ 37 935€ 16 160€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 050€ 28 097€ 21 795€ 15 987€ 28 769€ 22 030€ 37 935€ 16 160€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 356€ 16 237€ 12 100€ 15 142€ 18 696€ 14 767€ 15 219€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 324€ 750€ 1 370€ 400€ 1 048€ 8 961€ 941€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 417€ 4 808€ 2 517€ 13 227€ 2 286€ 14 207€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 8€ 0€ 2€ 24€ 0€ 3€ 30€ 498€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
2€ 8€ 0€ 2€ 24€ 0€ 3€ 30€ 498€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 460 857€ 1 464 424€ 1 526 598€ 1 291 778€ 1 328 955€ 1 475 030€ 1 221 766€ 1 238 122€ 1 472 422€ 1 178 742€ 1 145 987€ 1 017 218€ 1 185 013€ 1 133 203€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 441 558€ 1 460 524€ 1 490 357€ 1 283 749€ 1 283 520€ 1 432 909€ 1 181 328€ 1 214 478€ 1 408 201€ 1 126 016€ 1 088 846€ 955 767€ 1 090 823€ 1 026 588€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 900€ 3 900€ 1 601€ 5 129€ 5 285€ 22 118€ 27 147€ 23 394€ 22 143€ 24 446€ 36 741€ 41 950€ 59 803€ 58 929€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
15 399€ 33 800€ 2 800€ 33 400€ 3 100€ 1 500€ 1 500€ 6 900€ 3 500€ 6 800€ 3 490€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
840€ 100€ 6 750€ 20 003€ 10 191€ 250€ 40 578€ 26 780€ 13 500€ 16 001€ 27 586€ 44 196€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 625 494€ 1 637 390€ 1 728 682€ 1 507 753€ 1 508 814€ 1 624 722€ 1 367 550€ 1 428 918€ 1 673 785€ 1 355 666€ 1 338 560€ 1 214 979€ 1 391 723€ 1 399 129€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
139 727€ 137 247€ 17 723€ 58 843€ 23 610€ 36 807€ -62 601€ 1 207€ 1 290€ -8 746€ 64€ 26€ 33 379€ 42 335€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 924€ 1 711€ 594€ 1 678€ 697€ 784€ 505€ 577€ 0€ 0€ 0€ 1 001€ 1 349€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
137 803€ 135 536€ 17 129€ 57 165€ 22 913€ 36 022€ -62 601€ 701€ 713€ -8 746€ 64€ 26€ 32 378€ 40 986€