Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavské bábkové divadlo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 424 120€ 1 406 814€ 1 202 850€ 1 072 413€ 1 103 736€ 1 092 493€ 1 065 658€ 1 101 014€ 1 097 022€ 1 122 162€ 1 151 312€ 1 187 315€ 1 200 371€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 169 890€ 1 193 524€ 1 097 528€ 1 014 600€ 978 116€ 989 906€ 969 722€ 990 269€ 965 599€ 973 067€ 1 012 038€ 1 050 413€ 1 089 527€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 169 890€ 1 193 524€ 1 097 528€ 1 014 600€ 978 116€ 989 906€ 969 722€ 990 269€ 965 599€ 973 067€ 1 012 038€ 1 050 413€ 1 089 527€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€ 376 751€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
485 005€ 496 336€ 507 667€ 518 998€ 530 330€ 541 661€ 552 992€ 564 323€ 575 655€ 586 986€ 598 317€ 609 648€ 620 980€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
11 629€ 16 536€ 21 443€ 27 365€ 2 725€ 4 435€ 6 144€ 7 854€ 9 564€ 3 516€ 24 283€ 50 432€ 80 699€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
9 653€ 17 049€ 26 970€ 36 891€ 46 812€ 56 733€ 33 835€ 41 341€ 3 630€ 5 814€ 7 999€ 10 183€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 399€ 11 097€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
286 853€ 286 853€ 164 697€ 54 595€ 21 499€ 10 327€ 0€ 0€ 4 688€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
252 907€ 213 233€ 104 573€ 57 217€ 125 427€ 102 557€ 95 936€ 110 744€ 131 423€ 149 095€ 139 275€ 136 902€ 110 260€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 755€ 6 755€ 6 045€ 6 045€ 6 045€ 5 576€ 5 608€ 5 608€ 5 608€ 5 608€ 5 637€ 5 730€ 5 730€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 178€ 1 178€ 468€ 468€ 468€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
5 576€ 5 576€ 5 576€ 5 576€ 5 576€ 5 576€ 5 608€ 5 608€ 5 608€ 5 608€ 5 637€ 5 730€ 5 730€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 337€ 3 819€ 9 356€ 4 900€ 4 263€ 3 161€ 2 921€ 5 087€ 3 563€ 6 143€ 21 602€ 4 238€ 4 291€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
315€ 1 905€ 7 302€ 2 000€ 2 361€ 2 302€ 2 000€ 4 198€ 3 353€ 5 347€ 21 274€ 3 972€ 2 782€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 058€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 022€ 1 914€ 2 054€ 2 900€ 1 902€ 859€ 921€ 889€ 210€ 796€ 328€ 267€ 450€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
244 815€ 202 659€ 89 173€ 46 271€ 115 119€ 93 820€ 87 406€ 100 049€ 122 251€ 137 344€ 112 036€ 126 933€ 100 239€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 332€
087
2.
Ceniny (213)
3 228€ 4 112€ 468€ 1 744€ 1 012€ 956€ 372€ 2 696€ 383€ 614€ 2 046€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
244 815€ 199 431€ 85 061€ 45 803€ 113 375€ 92 808€ 86 450€ 99 677€ 119 555€ 136 961€ 111 422€ 124 887€ 99 907€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 323€ 57€ 749€ 597€ 193€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 323€ 57€ 749€ 597€ 193€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 424 120€ 1 406 814€ 1 202 850€ 1 072 413€ 1 103 736€ 1 092 493€ 1 065 658€ 1 101 014€ 1 097 022€ 1 122 162€ 1 151 312€ 1 187 315€ 1 200 371€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
167 719€ 138 245€ 34 204€ -14 247€ 8 269€ 57 414€ 56 775€ 47 677€ 84 525€ 101 389€ 92 383€ 92 052€ 70 382€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
9 097€ 9 097€ 9 097€ 9 097€ 9 097€ 9 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
9 097€ 9 097€ 9 097€ 9 097€ 9 097€ 9 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
158 621€ 129 148€ 25 107€ -23 344€ -829€ 48 316€ 56 775€ 47 677€ 84 525€ 101 389€ 92 383€ 92 052€ 70 382€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
129 148€ 25 107€ -23 344€ -829€ 48 316€ 47 677€ 47 677€ 84 525€ 101 389€ 92 383€ 92 052€ 76 655€ 35 288€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
29 473€ 104 042€ 48 451€ -22 516€ -49 145€ 639€ 9 097€ -36 848€ -16 864€ 9 007€ 331€ 15 396€ 35 094€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 256 401€ 1 268 568€ 1 168 646€ 1 086 660€ 1 088 358€ 1 035 079€ 1 008 884€ 1 053 336€ 1 012 497€ 1 020 685€ 1 003 207€ 1 038 681€ 1 066 081€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 426€ 2 043€ 2 043€ 2 043€ 8 644€ 8 086€ 7 074€ 5 802€ 8 409€ 6 274€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
7 426€ 2 043€ 2 043€ 2 043€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 274€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
8 644€ 8 086€ 7 074€ 5 802€ 8 409€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 190 558€ 1 210 928€ 1 116 843€ 1 023 852€ 978 116€ 989 906€ 969 722€ 990 269€ 965 599€ 973 067€ 956 353€ 989 702€ 1 017 494€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 167 619€ 1 190 428€ 1 093 606€ 1 009 852€ 978 116€ 989 906€ 969 722€ 990 269€ 965 599€ 973 067€ 956 353€ 989 702€ 1 017 494€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
22 939€ 20 500€ 23 237€ 14 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
646€ 902€ 511€ 290€ 519€ 518€ 582€ 566€ 678€ 1 562€ 943€ 1 111€ 1 165€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
646€ 902€ 511€ 290€ 519€ 518€ 582€ 566€ 678€ 1 562€ 943€ 1 111€ 1 165€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
57 771€ 54 696€ 49 249€ 60 475€ 109 724€ 44 655€ 38 580€ 53 857€ 38 134€ 38 982€ 40 107€ 39 459€ 41 148€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
895€ 3 109€ 277€ 2 100€ 1 784€ 4 614€ 3 889€ 3 365€ 1 735€ 2 033€ 121€ 885€ 526€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 391€ 1 638€ 2 282€ 1 678€ 66 836€ 1 735€ 1 521€ 1 708€ 1 611€ 1 487€ 1 344€ 1 662€ 1 200€
163
12.
Zamestnanci (331)
21 553€ 27 682€ 26 682€ 22 973€ 24 007€ 22 143€ 18 767€ 26 412€ 19 952€ 19 523€ 22 203€ 17 004€ 17 355€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
24 175€ 17 127€ 15 993€ 26 033€ 13 968€ 13 163€ 11 726€ 17 585€ 11 980€ 12 494€ 12 926€ 16 038€ 17 226€
166
15.
Daň z príjmov (341)
94€ 724€ 244€ 30€ 19€ 124€ 159€ 37€ 225€ 502€ 351€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 662€ 4 416€ 3 770€ 7 661€ 3 108€ 2 876€ 2 517€ 4 751€ 2 631€ 2 944€ 3 163€ 3 871€ 4 842€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 109€ 0€ 89€ 55 723€ 56 583€ 63 909€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 109€ 0€ 89€ 55 723€ 56 583€ 63 909€