Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
560 598€ 512 631€ 607 589€ 647 870€ 419 147€ 655 103€ 460 949€ 986 359€ 558 012€ 493 167€ 549 015€ 434 202€ 315 213€ 364 713€ 511 300€
02
501
Spotreba materiálu
223 539€ 240 069€ 264 981€ 389 285€ 213 706€ 447 357€ 229 119€ 702 667€ 230 094€ 186 371€ 173 236€ 151 918€ 132 549€ 175 315€ 315 860€
03
502
Spotreba energie
337 058€ 272 562€ 342 607€ 258 585€ 205 441€ 207 745€ 231 830€ 283 692€ 327 917€ 306 797€ 375 780€ 282 285€ 182 664€ 189 398€ 195 440€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 359 325€ 4 061 972€ 4 824 163€ 10 626 678€ 5 380 285€ 4 882 380€ 4 266 009€ 6 536 423€ 4 907 679€ 2 954 828€ 2 609 130€ 2 691 040€ 2 700 192€ 4 394 300€ 5 136 568€
07
511
Opravy a udržiavanie
137 218€ 140 096€ 411 689€ 574 022€ 159 177€ 208 026€ 125 197€ 2 866 143€ 1 678 489€ 109 407€ 118 536€ 53 708€ 52 189€ 77 198€ 47 262€
08
512
Cestovné
121 265€ 43 967€ 26 594€ 184 534€ 176 180€ 178 562€ 214 837€ 159 280€ 122 167€ 157 178€ 108 342€ 108 884€ 119 685€ 123 287€ 162 021€
09
513
Náklady na reprezentáciu
40 959€ 55 305€ 22 672€ 248 096€ 50 614€ 32 692€ 74 313€ 74 178€ 28 295€ 27 277€ 36 837€ 75 382€ 47 492€ 47 514€ 69 411€
10
518
Ostatné služby
3 059 883€ 3 822 604€ 4 363 207€ 9 620 026€ 4 994 314€ 4 463 100€ 3 851 662€ 3 436 821€ 3 078 729€ 2 660 967€ 2 345 414€ 2 453 065€ 2 480 826€ 4 146 301€ 4 857 875€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
8 813 977€ 8 451 757€ 8 388 741€ 7 986 390€ 6 655 953€ 5 790 512€ 4 826 265€ 4 574 762€ 4 371 712€ 4 360 792€ 4 260 500€ 3 820 232€ 4 049 622€ 3 321 027€ 3 143 525€
12
521
Mzdové náklady
5 997 844€ 5 418 193€ 5 625 020€ 5 426 994€ 4 530 964€ 3 984 591€ 3 314 325€ 3 194 021€ 3 086 441€ 3 018 593€ 2 977 018€ 2 749 250€ 2 845 440€ 2 433 139€ 2 310 145€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 056 927€ 1 890 947€ 1 935 839€ 1 866 259€ 1 542 479€ 1 357 153€ 1 129 687€ 1 087 578€ 1 046 695€ 1 048 656€ 955 869€ 875 404€ 891 598€ 770 117€ 721 168€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
80 091€ 69 188€ 69 729€ 59 091€ 50 543€ 38 822€ 21 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
679 115€ 868 049€ 758 153€ 634 047€ 531 967€ 409 945€ 361 024€ 293 163€ 238 576€ 240 758€ 327 613€ 195 578€ 312 584€ 117 771€ 112 213€
16
528
Ostatné sociálne náklady
205 380€ 52 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
109 184€ 324 132€ 107 649€ 117 168€ 65 376€ 67 718€ 48 773€ 60 829€ 63 568€ 66 724€ 71 731€ 27 048€ 15 754€ 19 002€ 33 803€
18
531
Daň z motorových vozidiel
18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
91 005€ 91 005€ 91 005€ 70 849€ 55 169€ 54 236€ 38 819€ 52 134€ 55 018€ 57 111€ 62 593€ 20 125€ 10 648€ 11 258€ 33 783€
20
538
Ostatné dane a poplatky
18 178€ 233 127€ 16 644€ 46 320€ 10 189€ 13 482€ 9 954€ 8 695€ 8 550€ 9 613€ 9 138€ 6 923€ 5 105€ 7 744€ 20€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
431 996€ 559 098€ 249 495€ 249 095€ 208 309€ 46 347€ 200 954€ 2 451 177€ 2 190 378€ 35 038€ 7 008€ 8 556€ 332€ 350€ 4 387 986€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 094€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 334 609€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 48€ 166€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
115 543€ 50 695€ 2 152€ 30€ 60€ 351€ 1 695 327€ 1 330 489€ 5 071€ 6 100€ 8 531€ 0€ 350€ 51 214€
26
546
Odpis pohľadávky
755 721€ 104 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 163€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
316 453€ 508 403€ 247 343€ 249 065€ 208 249€ 46 247€ 200 603€ 81€ 755 660€ 49€ 742€ 0€ 332€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
5 825€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
356 208€ 479 685€ 384 637€ 2 424 842€ 1 862 617€ 1 852 878€ 1 986 650€ 845 243€ 651 541€ 1 390 831€ 2 140 245€ 2 441 583€ 2 133 837€ 1 691 203€ 2 723 530€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
356 208€ 353 917€ 334 226€ 1 436 018€ 1 740 789€ 1 852 878€ 1 951 650€ 845 243€ 633 588€ 1 186 026€ 1 978 327€ 2 317 278€ 2 027 931€ 1 468 342€ 2 608 191€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
125 767€ 50 411€ 988 825€ 121 828€ 35 000€ 17 953€ 204 805€ 161 918€ 124 305€ 105 906€ 222 861€ 115 339€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
187 269€ 146 936€ 123 067€ 105 883€ 126 930€ 115 339€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
125 767€ 24 900€ 550 316€ 121 828€ 35 000€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 536€ 14 982€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25 511€ 438 509€ 15 553€ 0€ 1 239€ 23€ 95 930€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 995€ 1 207 563€ 1 210 450€ 800 419€ 755 392€ 754 479€ 754 095€ 752 596€ 898€ 752 845€ 446 345€ 467 367€ 507 565€ 505 587€ 436€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
204€ 11€ 54€ 405€ 45€ 238€ 264€ 1€ 0€ 28€ 19€ 1€ 0€ 25€ 22€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 791€ 1 207 552€ 1 210 396€ 800 014€ 755 346€ 754 241€ 753 831€ 752 596€ 898€ 752 817€ 446 326€ 467 366€ 507 565€ 505 562€ 414€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
358 748€ 365 540€ 192 439€ 174 854€ 452 232€ 1 446 456€ 401 643€ 587 851€ 259 171€ 2 304 190€ 826 345€ 8 619 156€ 159 479€ 376 488€ 11 354 210€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
184 939€ 49 616€ 1 000 000€ 300 000€ 7 000 000€ 46 969€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
358 748€ 193 090€ 138 205€ 237 869€ 359 608€ 445 789€ 401 643€ 574 843€ 242 606€ 2 280 363€ 506 579€ 1 539 780€ 109 860€ 373 651€ 11 354 210€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-12 488€ 4 618€ -63 015€ 92 624€ 667€ 13 008€ 16 564€ 23 827€ 19 766€ 79 376€ 2 649€ 2 836€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
13 998 032€ 15 962 379€ 15 965 163€ 23 027 316€ 15 799 310€ 15 495 873€ 12 945 338€ 16 795 273€ 13 002 960€ 12 358 416€ 10 910 320€ 18 509 185€ 9 881 994€ 10 672 669€ 27 291 358€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
87 395€ 16 553€ 4 900€ 8 929€ 10 040€ 11 647€ 10 287€ 8 693€ 8 989€ 7 322€ 7 118€ 11 506€ 10 116€ 1 608€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
87 395€ 16 553€ 4 900€ 8 929€ 10 040€ 11 647€ 10 287€ 8 693€ 8 989€ 7 322€ 7 118€ 11 506€ 10 116€ 1 608€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 374€ 341€ 218€ 230€ 1 217€ 1 682€ 987€ 1 151€ 139€ 124€ 295€ 10€ 238€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 374€ 341€ 218€ 230€ 1 217€ 1 682€ 987€ 1 151€ 139€ 124€ 295€ 10€ 238€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
280 137€ 176 237€ 115 142€ 180 664€ 368 733€ 2 103 178€ 1 751 595€ 485 787€ 186 773€ 2 220 494€ 462 387€ 1 483 006€ 91 625€ 332 910€ 11 244 547€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
182 400€ 218 130€ 150€ 2 020 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 149 970€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 001€ 51 659€ 9 721€ 7 450€ 16 636€ 12 217€ 13 394€ 3 500€ 540€ 320€ 1 782€ 2 218€ 200€ 41€ 8€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 503€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
96 736€ 124 578€ 105 421€ 173 215€ 352 097€ 2 090 961€ 1 738 201€ 264 157€ 186 083€ 199 674€ 460 606€ 1 480 787€ 91 425€ 332 869€ 94 066€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
42 095€ 413 505€ 112 828€ 92€ 759 927€ 273 911€ 159 120€ 123 067€ 106 796€ 126 930€ 125 302€ 105 702€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
42 095€ 413 505€ 112 828€ 92€ 759 927€ 273 911€ 159 120€ 123 067€ 106 796€ 126 930€ 125 302€ 105 702€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
165 281€ 151 435€ 123 067€ 105 883€ 126 930€ 115 339€ 105 681€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
19 095€ 364 972€ 112 828€ 92€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
23 000€ 48 533€ 757 527€ 108 631€ 7 684€ 0€ 913€ 0€ 9 963€ 22€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
71€ 551€ 3 179€ 877€ 3 753€ 3 041€ 8 148€ 1 131€ 3 034€ 3 109€ 5 304€ 6 944€ 10 394€ 38 393€ 110 215€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
69€ 541€ 2 646€ 601€ 3 733€ 3 034€ 8 108€ 1 102€ 3 034€ 2 884€ 5 264€ 6 934€ 10 372€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
2€ 101€ 20€ 7€ 40€ 29€ 23€ 0€ 10€ 23€ 0€ 49€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
10€ 534€ 174€ 202€ 40€ 0€ 0€ 38 393€ 110 166€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
14 775 721€ 16 304 629€ 16 037 688€ 21 939 480€ 16 214 052€ 14 604 481€ 12 928 874€ 12 692 500€ 10 800 007€ 10 042 736€ 10 342 402€ 16 619 575€ 9 863 217€ 10 455 348€ 15 465 217€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
14 348 266€ 15 699 942€ 15 588 747€ 20 459 336€ 14 434 770€ 11 751 602€ 10 934 120€ 11 828 054€ 10 146 419€ 8 812 592€ 8 060 305€ 7 269 379€ 7 507 566€ 8 947 654€ 8 500 667€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
356 208€ 353 917€ 334 226€ 1 434 634€ 1 737 837€ 1 848 016€ 1 925 947€ 778 388€ 513 294€ 1 055 400€ 1 811 917€ 2 195 616€ 2 027 931€ 1 468 342€ 6 942 800€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
35 002€ 184 939€ 49 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 384€ 2 952€ 4 862€ 40 873€ 68 927€ 69 681€ 87 184€ 74 484€ 37 242€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
36 244€ 65 831€ 65 098€ 44 127€ 38 493€ 8 136€ 15 763€ 322 031€ 18 518€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
50 613€ 67 536€ 67 536€ 84 420€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000 000€ 27 934€ 17 132€ 20 000€ 20 024€ 320 024€ 17 156€ 5 688€ 20 835€ 21 751€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 7 000 000€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
15 144 697€ 16 540 406€ 16 574 632€ 22 243 008€ 16 597 887€ 16 724 029€ 14 699 891€ 13 949 188€ 11 272 853€ 12 432 904€ 10 940 573€ 18 227 837€ 10 102 519€ 10 953 562€ 26 925 682€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 146 665€ 578 027€ 609 470€ -784 309€ 798 577€ 1 228 156€ 1 754 553€ -2 846 085€ -1 730 107€ 74 488€ 30 253€ -281 347€ 220 526€ 280 892€ -365 677€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 146 665€ 578 027€ 609 470€ -784 309€ 798 577€ 1 228 156€ 1 754 553€ -2 846 085€ -1 730 107€ 74 488€ 30 253€ -281 347€ 220 526€ 280 892€ -365 677€