Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný onkologický ústav v Bratislave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
46 318 063€ 45 135 781€ 40 964 532€ 36 089 500€ 28 808 107€ 24 491 055€ 20 066 642€ 19 021 369€ 17 128 909€ 20 145 592€ 21 368 376€ 22 802 398€ 15 496 757€ 14 316 985€ 15 112 325€
02
501
Spotreba materiálu
33 260 105€ 32 203 344€ 30 181 861€ 24 739 309€ 18 484 398€ 14 897 528€ 18 224 287€ 18 099 357€ 16 146 757€ 19 048 497€ 20 224 067€ 21 695 956€ 14 443 249€ 13 199 790€ 13 917 477€
03
502
Spotreba energie
1 821 835€ 874 555€ 883 297€ 1 067 528€ 915 377€ 869 662€ 876 507€ 922 012€ 982 151€ 1 097 094€ 1 144 309€ 1 106 442€ 1 053 508€ 1 117 195€ 1 194 649€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 199€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
11 236 123€ 12 057 882€ 9 899 374€ 10 282 664€ 9 408 333€ 8 723 865€ 965 848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 997 118€ 3 039 520€ 3 230 714€ 3 260 334€ 2 804 453€ 2 439 871€ 3 074 700€ 3 358 019€ 3 157 570€ 2 472 221€ 2 474 029€ 2 212 137€ 2 020 382€ 2 199 516€ 1 665 783€
07
511
Opravy a udržiavanie
762 630€ 585 008€ 774 638€ 881 844€ 657 600€ 540 605€ 1 199 866€ 1 486 760€ 1 376 316€ 1 168 816€ 1 434 670€ 1 075 459€ 965 812€ 1 171 043€ 671 315€
08
512
Cestovné
16 743€ 2 991€ 3 828€ 4 497€ 1 976€ 1 063€ 18 384€ 14 695€ 20 204€ 18 877€ 22 262€ 16 746€ 20 355€ 13 721€ 19 782€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 881€ 2 543€ 2 257€ 2 021€ 2 926€ 3 347€ 4 474€ 2 903€ 2 490€ 2 270€ 1 668€ 1 414€ 3 045€ 1 034€ 534€
10
518
Ostatné služby
2 212 865€ 2 448 977€ 2 449 990€ 2 371 972€ 2 141 952€ 1 894 856€ 1 851 975€ 1 853 660€ 1 758 561€ 1 282 258€ 1 015 430€ 1 118 519€ 1 031 169€ 1 013 719€ 974 152€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
37 293 256€ 33 430 937€ 29 642 435€ 25 898 382€ 21 916 602€ 20 353 529€ 20 850 053€ 18 952 316€ 18 854 689€ 17 684 038€ 16 401 192€ 15 305 801€ 14 164 869€ 13 018 926€ 12 333 363€
12
521
Mzdové náklady
27 183 983€ 23 812 694€ 21 095 166€ 18 417 494€ 15 606 538€ 14 454 627€ 14 805 848€ 13 581 028€ 13 483 633€ 12 650 385€ 11 873 290€ 11 055 449€ 10 260 904€ 9 431 929€ 8 932 650€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 649 615€ 8 331 010€ 7 357 092€ 6 416 183€ 5 426 699€ 5 043 983€ 5 162 224€ 4 714 228€ 4 688 346€ 4 419 003€ 4 010 148€ 3 762 446€ 3 448 272€ 3 162 210€ 3 001 563€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
430 856€ 401 138€ 345 145€ 304 169€ 249 810€ 232 658€ 243 339€ 224 752€ 210 459€ 193 037€ 176 685€ 160 420€ 145 502€ 125 422€ 116 849€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 028 803€ 886 095€ 845 032€ 760 537€ 633 555€ 622 261€ 638 642€ 432 307€ 466 487€ 421 614€ 341 069€ 327 486€ 310 191€ 299 365€ 282 301€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
194 825€ 195 642€ 194 908€ 170 175€ 159 994€ 152 274€ 152 298€ 134 738€ 127 179€ 129 856€ 119 645€ 103 671€ 107 882€ 106 293€ 45 450€
18
531
Daň z motorových vozidiel
64€ 124€ 60€ 60€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
99 838€ 99 838€ 99 838€ 65 913€ 65 997€ 65 985€ 49 342€ 49 452€ 49 445€ 49 445€ 49 445€ 35 847€ 35 727€ 35 710€ 35 736€
20
538
Ostatné dane a poplatky
94 924€ 95 680€ 95 010€ 104 262€ 93 938€ 86 284€ 102 956€ 85 285€ 77 733€ 80 411€ 70 200€ 67 824€ 72 155€ 70 583€ 9 714€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
544 461€ 401 982€ 440 451€ 480 367€ 441 094€ 475 044€ 347 781€ 462 940€ 553 393€ 473 901€ 534 275€ 516 147€ 759 807€ 842 072€ 671 567€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 815€ 8 604€ 0€ 0€ 0€ 8 450€ 0€
23
542
Predaný materiál
2 943€ 3 851€ 467€ 2 975€ 2 040€ 2 190€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
96€ 4€ 574€ 170€ 20€ 18 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
116€ 337€ 673€ 304€ 45€ 323€ 1 666€ 583€ 25€ 451€ 1 245€ 420€ 7 001€ 382€ 10 505€
26
546
Odpis pohľadávky
573€ 87€ 27 098€ 437€ 0€ 4 027€ 4 751€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
542 980€ 399 791€ 439 489€ 479 377€ 423 318€ 473 618€ 338 984€ 431 340€ 524 703€ 469 872€ 530 978€ 508 401€ 747 981€ 833 232€ 661 062€
28
549
Manká a škody
1 269€ 1 278€ 288€ 112€ 17 644€ 933€ 1 353€ 104€ 1 100€ 166€ 11€ 1 110€ 75€ 8€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 793 461€ 3 555 448€ 2 736 181€ 1 885 067€ 2 052 109€ 1 907 730€ 1 774 707€ 2 514 646€ 2 250 980€ 2 718 723€ 3 914 740€ 4 374 181€ 4 844 677€ 4 660 476€ 4 148 984€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 791 634€ 3 554 924€ 2 735 205€ 1 884 493€ 1 732 729€ 1 537 105€ 1 715 905€ 1 797 579€ 2 240 665€ 2 199 765€ 3 422 735€ 3 386 818€ 3 582 237€ 3 905 800€ 3 409 587€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 827€ 523€ 976€ 574€ 319 380€ 370 626€ 58 803€ 717 066€ 10 315€ 518 958€ 492 006€ 987 362€ 1 262 440€ 754 676€ 739 397€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
55 809€ 507 642€ 486 046€ 963 526€ 1 040 049€ 601 395€ 579 463€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
317 724€ 369 840€ 716 337€ 10 209€ 11 292€ 5 820€ 10 179€ 213 118€ 139 896€ 116 179€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 827€ 523€ 976€ 574€ 1 656€ 786€ 2 484€ 570€ 0€ 13 658€ 9 273€ 13 385€ 43 755€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
509€ 159€ 106€ 24€ 139€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 310€ 8 419€ 7 680€ 5 410€ 5 310€ 4 097€ 1 958€ 62 128€ 66 770€ 73 050€ 43 719€ 77 149€ 73 373€ 76 279€ 122 176€
42
562
Úroky
13€ 11€ 1€ 37€ 1€ 6€ 1€ 6€ 7€ 0€ 0€ 0€ 13 367€ 53 437€
43
563
Kurzové straty
174€ 146€ 75€ 45€ 33€ 7€ 122€ 77€ 63€ 349€ 536€ 920€ 1 599€ 1 707€ 1 891€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 123€ 8 262€ 7 604€ 5 327€ 5 276€ 4 083€ 1 835€ 62 028€ 66 701€ 72 694€ 43 174€ 76 229€ 71 774€ 61 205€ 66 848€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
22€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
95 642€ 161 286€ 0€ 0€ 0€ 71€ 10 363€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 10 329€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
95 642€ 161 286€ 0€ 0€ 0€ 71€ 33€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
55€ 181€ 190€ 396€ 665€ 627€ 869€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
55€ 181€ 190€ 396€ 665€ 627€ 869€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
91 150 495€ 85 767 728€ 77 216 900€ 67 789 235€ 56 187 669€ 49 919 244€ 46 429 424€ 44 506 209€ 42 139 669€ 43 697 571€ 44 856 373€ 45 392 148€ 37 468 374€ 35 221 488€ 34 110 010€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
79 805 364€ 79 758 753€ 76 416 796€ 66 298 883€ 55 900 798€ 50 622 951€ 42 795 460€ 43 568 137€ 40 283 552€ 42 060 148€ 42 655 289€ 41 233 039€ 35 519 106€ 32 112 131€ 32 429 123€
67
602
Tržby z predaja služieb
67 836 028€ 66 814 218€ 66 037 360€ 55 359 050€ 45 810 505€ 41 335 111€ 41 790 511€ 43 567 995€ 40 283 552€ 42 060 148€ 42 655 289€ 41 233 039€ 35 519 106€ 32 112 131€ 32 429 123€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
11 969 337€ 12 944 535€ 10 379 436€ 10 939 833€ 10 090 293€ 9 287 840€ 1 004 949€ 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
36€ 58€ 125 914€ 153 158€ 161 261€ 156 857€ 154 366€ 157 647€ 148 110€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
36€ 58€ 18€ 36€ 36€ 0€ 0€ 0€ 64€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
125 896€ 153 122€ 161 225€ 156 857€ 154 366€ 157 647€ 148 046€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
97 951€ 56 463€ 35 919€ 59 857€ 32 331€ 42 680€ 308 291€ 365 180€ 252 810€ 13 138€ 38 052€ 60 023€ 15 776€ 689 588€ 495 181€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1€ 28 000€ 341 067€ 3€ 0€ 0€ 0€ 227 000€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
21 874€ 14 650€ 21 324€ 15 274€ 3 383€ 6 174€ 5 005€ 5 043€ 5 187€ 10 428€ 5 076€ 5 519€ 5 553€ 5 661€ 3 935€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3€ 203€ 113€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
160€ 97€ 15€ 0€ 0€ 0€ 93€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
76 077€ 41 813€ 14 595€ 44 584€ 28 788€ 36 506€ 275 286€ 19 070€ 247 620€ 2 613€ 32 960€ 54 501€ 10 020€ 456 814€ 491 153€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
317 724€ 369 840€ 60 789€ 707 265€ 10 209€ 546 056€ 494 781€ 876 590€ 1 363 297€ 742 219€ 153 331€ 487 235€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
317 724€ 369 840€ 60 789€ 707 265€ 10 209€ 546 056€ 494 781€ 876 590€ 1 363 297€ 742 219€ 153 331€ 487 235€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 209€ 488 118€ 865 941€ 1 134 967€ 601 395€ 896€ 487 235€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
317 724€ 369 840€ 60 789€ 706 695€ 518 934€ 6 416€ 10 179€ 213 118€ 139 896€ 116 179€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
570€ 27 122€ 247€ 470€ 15 212€ 927€ 36 256€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
79€ 601€ 751€ 821€ 505€ 294€ 738€ 319€ 4 049€ 9 211€ 3 089€ 4 041€ 4 485€ 6 298€ 13 190€
102
662
Úroky
590€ 695€ 616€ 505€ 274€ 249€ 315€ 1 141€ 1 442€ 2 858€ 3 418€ 3 066€ 4 001€ 5 425€
103
663
Kurzové zisky
79€ 11€ 56€ 202€ 90€ 4€ 8€ 154€ 231€ 623€ 1 418€ 1 353€ 383€
108
668
Ostatné finančné výnosy
3€ 20€ 398€ 0€ 2 900€ 7 615€ 0€ 0€ 0€ 945€ 7 382€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
532 400€ 17€ 1€ 0€ 5 800€ 1€ 606 278€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 589 394€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
532 400€ 17€ 1€ 0€ 5 800€ 1€ 16 884€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 233 357€ 4 252 362€ 2 481 726€ 1 167 469€ 1 017 935€ 437 910€ 502 218€ 599 178€ 953 728€ 1 076 758€ 1 369 880€ 3 553 251€ 1 608 828€ 1 846 097€ 878 463€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 257 383€ 2 110 531€ 874 792€ 267 890€ 75 312€ 132 741€ 134 475€ 230 464€ 323 528€ 103 035€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 459 547€ 1 554 146€ 1 234 443€ 506 743€ 682 658€ 49 518€ 88 544€ 192 712€ 677 501€ 678 469€ 914 467€ 910 649€ 967 816€ 1 154 192€ 447 775€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
148 565€ 146 870€ 0€ 2 205 857€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
235 980€ 211 270€ 150 093€ 171 821€ 124 893€ 193 790€ 214 416€ 214 062€ 200 004€ 268 068€ 225 525€ 128 411€ 133 339€ 72 062€ 327 652€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
131 883€ 229 545€ 222 399€ 221 015€ 210 385€ 194 603€ 199 259€ 192 404€ 76 223€ 54 908€ 97 148€ 173 859€ 277 208€ 296 314€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
87 136 751€ 84 068 178€ 78 935 192€ 67 844 755€ 57 321 408€ 51 164 624€ 44 846 408€ 44 543 097€ 42 166 109€ 43 807 194€ 45 104 159€ 46 376 308€ 38 044 780€ 35 571 369€ 34 451 301€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 013 744€ -1 699 550€ 1 718 292€ 55 520€ 1 133 739€ 1 245 381€ -1 583 016€ 36 889€ 26 440€ 109 623€ 247 787€ 984 160€ 576 405€ 349 881€ 341 292€
136
591
Splatná daň z príjmov
8 427€ 16 549€ 83 014€ 53 585€ 83 527€ 79 604€ 34 356€ 29 032€ 1 618€ 2 202€ 2 873€ 0€ 0€ 0€ 90€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
1 211€ -144 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 023 381€ -1 571 125€ 1 635 278€ 1 935€ 1 050 213€ 1 165 777€ -1 617 372€ 7 857€ 24 822€ 107 421€ 244 913€ 984 160€ 576 405€ 349 881€ 341 202€