Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.

Spoločnosť SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. v roku 2019 zvýšila stratu o   5 % na -157 918 € a tržby jej narástli o   9 % na 3,606 mil. €.

 • IČO 00165506
 • DIČ 2020295442
 • IČ DPH SK2020295442
  podľa §4
 • Sídlo SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
  Kúpeľná 107 962 71 Dudince
 • Historický názov SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š.p. (platné do: 5.8.2008)
 • Právna forma Štátny podnik
 • Predmety podnikania V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ďalšími súvisiacimi zákonmi poskytovať ústavnú a ambulantnú kúpeľnú zdravotnú starostlivosť osobám so slovenským občianstvom a zahraničným osobám v zdravotníckom zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti Kúpeľná liečebňa Diamant, Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, a to: Kúpeľnú starostlivosť poskytovať v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť, vydaným ako príloha č. 6 k zákonu č. 661/2007 Z.z.: pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečebné zdroje vhodné na liečenie v zmysle Povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne vydaným podľa zákona č. 538/2005 Z.z o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatria, balnelógia a liečebná rehabilitácia a príslušnými lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych liečebných prostriedkovokrem kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním Kúpeľnej liečebne Diamant v Dudinciach ústavné aj ambulantné preventívne a rehabilitačné pobyty, osobitne platenú zdravotnú starostlivosť a i vyšetrenia nadštandartného charakteru osobám zo SR a zo zahraničia pri zohľadnení medicinskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klientaspolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotnej starostlivostiprevádzkovať zdravotnícke zariadenie: druh: ambulancia miesto prevádzkovania: Kúpeľná liečebňa Diamant, Kúpeľná 107, 962 71 Dudince špecializačný odbor: kardiológiaVšetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 712/S
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 669 494 €
  Podľa účtovnej závierky:
  5 669 494 €
 • Druh vlastníctva Štátne
 • Historické sídlaRajská 4, 811 08 Bratislava 1(platné do 5.8.2008) , 811 01 Bratislava(platné do 9.3.2004)