Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 792 074 984€ 1 258 587 706€ 1 169 332 693€ 948 085 228€ 815 344 182€ 757 288 922€ 699 574 150€ 694 727 453€ 702 982 964€ 698 721 763€ 685 729 907€ 660 798 982€ 706 387 169€ 651 468 008€ 204 030 051€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 066 350 393€ 650 759 629€ 636 203 876€ 416 480 302€ 399 405 239€ 404 001 637€ 382 393 881€ 393 215 594€ 387 531 621€ 385 798 006€ 382 052 215€ 358 563 720€ 346 593 036€ 314 022 714€ 6 727 404€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
195 730€ 157 682€ 170 086€ 150 378€ 243 760€ 403 248€ 23 569 169€ 34 278 489€ 31 360 884€ 30 552 362€ 29 086 624€ 11 915 116€ 2 952 931€ 506 717€ 79 833€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
132 678€ 67 318€ 143 542€ 119 298€ 187 322€ 223 014€ 23 212 170€ 1 211€ 86 950€ 198 645€ 162 931€ 213 302€ 28 759€ 43 615€ 62 325€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
63 052€ 90 364€ 26 544€ 56 438€ 180 234€ 356 998€ 588 818€ 552 925€ 518 067€ 627 766€ 735 572€ 789 907€ 463 102€ 17 509€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 31 080€ 0€ 33 688 461€ 30 721 009€ 29 835 649€ 28 295 927€ 10 966 242€ 2 134 265€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
63 473 602€ 115 924 552€ 101 356 395€ 79 652 528€ 62 511 584€ 60 695 569€ 15 924 759€ 16 037 151€ 13 270 783€ 12 345 691€ 10 090 638€ 10 032 469€ 7 023 969€ 9 763 280€ 6 647 570€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
27 669 892€ 27 354 703€ 27 341 892€ 27 341 892€ 527 063€ 527 063€ 527 063€ 512 961€ 863 961€ 863 961€ 863 961€ 863 961€ 863 961€ 866 609€ 853 727€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€ 15 949€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 206 994€ 3 033 385€ 2 952 617€ 3 078 185€ 2 850 819€ 2 064 956€ 2 192 539€ 2 350 662€ 2 413 962€ 2 724 157€ 3 035 869€ 3 347 581€ 3 659 293€ 4 303 332€ 4 561 472€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
228 785€ 250 236€ 406 958€ 203 901€ 357 508€ 493 805€ 9 269 001€ 365 922€ 300 201€ 253 064€ 819 540€ 1 519 455€ 2 240 998€ 4 323 682€ 876 292€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
59 704€ 104 084€ 64 972€ 118 166€ 180 835€ 63 586€ 95 971€ 63 345€ 37 594€ 671€ 16 184€ 57 371€ 138 194€ 234 266€ 322 916€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
35 131€ 87 511€ 145 867€ 153 783€ 91 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 472€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
4 886€ 8 101€ 11 320€ 14 536€ 17 752€ 1 563€ 1 791€ 256€ 574€ 1 191€ 2 069€ 3 114€ 4 305€ 6 697€ 15 741€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
32 252 261€ 85 070 585€ 70 416 821€ 48 726 117€ 58 470 435€ 57 528 647€ 3 822 445€ 12 728 056€ 9 638 542€ 8 486 697€ 5 337 065€ 4 225 038€ 101 269€ 12 744€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 002 681 061€ 534 677 395€ 534 677 395€ 336 677 395€ 336 649 895€ 342 902 820€ 342 899 954€ 342 899 954€ 342 899 954€ 342 899 954€ 342 874 954€ 336 616 135€ 336 616 135€ 303 752 718€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
996 422 242€ 528 418 577€ 430 418 577€ 330 418 577€ 330 391 077€ 336 644 001€ 336 641 135€ 336 641 135€ 336 641 135€ 336 641 135€ 336 616 135€ 336 616 135€ 336 616 135€ 303 752 718€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
98 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
725 709 939€ 607 819 817€ 533 110 337€ 531 582 102€ 415 919 954€ 353 232 983€ 317 168 704€ 301 502 039€ 315 441 605€ 312 920 642€ 303 674 577€ 302 231 906€ 359 790 126€ 337 429 009€ 197 270 493€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
146 442 702€ 26 363 913€ 58 541€ 58 257€ 665 587€ 3 466 982€ 42 246€ 49 912€ 64 902€ 15 820€ 12 266€ 16 039€ 20 681€ 33 513€ 23 012€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
146 442 702€ 26 363 913€ 58 541€ 58 257€ 665 587€ 3 466 982€ 42 246€ 49 912€ 64 902€ 15 820€ 12 266€ 16 039€ 20 681€ 33 513€ 23 012€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
532 420 382€ 530 022 880€ 473 178 781€ 425 323 879€ 310 021 243€ 271 188 474€ 233 814 515€ 233 247 942€ 240 062 582€ 253 873 277€ 245 212 935€ 242 884 586€ 228 597 940€ 197 277 679€ 195 219 267€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
532 420 382€ 530 022 880€ 473 178 781€ 425 323 879€ 310 021 243€ 271 188 474€ 233 814 515€ 233 247 942€ 240 062 582€ 253 873 277€ 245 212 935€ 242 884 586€ 228 597 940€ 197 277 679€ 195 219 267€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 753 422€ 3 534 699€ 3 262 489€ 3 578 440€ 3 519 246€ 4 309 196€ 8 561 094€ 9 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 753 422€ 3 534 699€ 3 262 489€ 3 578 440€ 3 519 246€ 4 309 196€ 8 561 094€ 9 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
9 306 226€ 11 506 819€ 9 169 115€ 19 184 530€ 18 854 671€ 18 846 965€ 19 752 867€ 12 959 234€ 16 674 188€ 87 002€ 1 135€ 979€ 0€ 4 172 372€ 27 040€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 176 184€ 2 861 558€ 0€ 58€ 0€ 10 521 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 172 372€ 27 040€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 014€ 35 137€ 9 696€ 3 270€ 1 731€ 1 086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
514 512€ 385 764€ 24 074€ 50 441€ 55 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
29 969€ 11 606€ 616€ 2 089€ 5 028€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 581 547€ 8 212 755€ 9 134 728€ 19 128 672€ 18 791 994€ 18 845 751€ 19 752 867€ 2 438 009€ 16 674 188€ 87 002€ 1 135€ 979€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 127 714€ 7 123 139€ 18 173 045€ 54 133 376€ 53 510 781€ 53 975 102€ 52 831 610€ 52 151 520€ 52 977 764€ 53 282 374€ 52 786 071€ 53 634 256€ 2 698 721€ 6 182 731€ 2 001 173€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
883€ 635€ 765€ 886€ 582€ 860€ 944€ 668€ 747€ 944€ 846€ 740€ 723€ 566€ 720€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 126 831€ 7 122 504€ 18 172 280€ 54 132 491€ 53 510 199€ 53 974 242€ 52 830 666€ 52 150 852€ 52 929 832€ 53 234 245€ 52 738 040€ 53 586 331€ 2 650 813€ 6 134 980€ 1 953 268€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
28 659 493€ 29 268 367€ 29 268 367€ 29 303 619€ 29 348 426€ 1 446 264€ 2 166 371€ 3 084 242€ 5 662 169€ 5 662 169€ 5 662 169€ 5 696 045€ 128 472 784€ 129 762 713€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
28 646 670€ 29 255 543€ 29 255 543€ 29 255 543€ 29 285 625€ 1 357 819€ 1 874 163€ 2 746 775€ 5 190 253€ 5 190 253€ 5 190 253€ 5 193 028€ 112 646 384€ 113 925 368€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 23 582€ 31 307€ 56 951€ 260 714€ 305 974€ 421 355€ 421 355€ 421 355€ 447 976€ 13 511 504€ 13 522 449€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
12 823€ 12 823€ 12 823€ 24 494€ 31 494€ 31 494€ 31 494€ 31 494€ 50 561€ 50 561€ 50 561€ 55 042€ 2 314 896€ 2 314 896€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
14 652€ 8 261€ 18 481€ 22 824€ 18 988€ 54 301€ 11 565€ 9 819€ 9 737€ 3 115€ 3 115€ 3 355€ 4 008€ 16 285€ 32 154€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
14 652€ 8 261€ 18 481€ 22 824€ 18 988€ 54 301€ 11 565€ 9 819€ 9 737€ 3 115€ 3 115€ 3 355€ 4 008€ 16 285€ 32 154€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 792 074 984€ 1 258 587 706€ 1 169 332 693€ 948 085 228€ 815 344 182€ 757 288 922€ 699 574 150€ 694 727 453€ 702 982 964€ 698 721 763€ 685 729 907€ 660 798 982€ 706 387 169€ 651 468 008€ 204 030 051€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 105 817 579€ 533 179 123€ 522 219 106€ 297 358 707€ 278 335 186€ 299 603 232€ 296 312 302€ 152 586 368€ 310 160 776€ 336 851 452€ 325 603 231€ 333 556 714€ 335 897 816€ 303 046 224€ -116 246€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 6 258 819€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 099 558 760€ 526 920 304€ 515 960 287€ 291 099 888€ 272 076 367€ 293 344 414€ 290 053 483€ 146 327 550€ 303 901 958€ 330 592 634€ 319 344 413€ 333 556 714€ 335 897 816€ 303 046 224€ -116 246€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
637 050 791€ 516 535 512€ 292 588 474€ 272 755 231€ 295 021 922€ 295 211 329€ 291 348 462€ 303 901 958€ 330 385 090€ 319 344 413€ 333 556 714€ 335 897 816€ 303 046 224€ -116 246€ 1 201 703€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
462 507 969€ 10 384 792€ 223 371 813€ 18 344 658€ -22 945 555€ -1 866 915€ -1 294 979€ -157 574 408€ -26 483 132€ 11 248 221€ -14 212 301€ -2 341 102€ 32 851 592€ 303 162 471€ -1 317 949€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
678 310 217€ 719 026 152€ 643 283 617€ 646 853 303€ 536 694 390€ 457 506 198€ 403 059 976€ 541 914 807€ 392 493 291€ 361 550 098€ 360 089 910€ 327 242 268€ 370 489 353€ 348 421 784€ 204 146 297€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
35 400 852€ 19 625 588€ 13 736 494€ 13 520 509€ 34 002 114€ 20 185 174€ 20 910 767€ 161 563 391€ 10 656 052€ 6 527 354€ 12 298 582€ 3 054 356€ 700 591€ 704 221€ 145 675€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
35 400 852€ 19 625 588€ 13 736 494€ 13 520 509€ 34 002 114€ 20 185 174€ 20 910 767€ 161 563 391€ 10 583 052€ 6 291 365€ 12 100 603€ 2 885 901€ 553 279€ 553 279€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 73 000€ 235 989€ 197 979€ 168 454€ 147 312€ 150 941€ 145 675€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
628 926 815€ 677 350 623€ 603 348 768€ 600 832 130€ 471 468 145€ 404 069 803€ 350 936 842€ 350 144 560€ 357 558 918€ 352 590 222€ 340 581 812€ 321 998 958€ 367 712 314€ 341 483 089€ 201 973 711€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
6 603 188€ 7 234 396€ 8 156 370€ 18 165 108€ 17 836 463€ 18 829 579€ 18 797 514€ 1 468 545€ 16 674 188€ 87 002€ 1 135€ 979€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
592 532 416€ 640 000 394€ 565 917 484€ 502 828 545€ 373 754 946€ 333 265 650€ 279 444 647€ 295 063 461€ 284 694 250€ 296 312 740€ 284 390 197€ 264 832 171€ 238 574 840€ 211 720 048€ 201 973 711€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
29 791 211€ 30 115 832€ 29 274 914€ 79 838 478€ 79 876 737€ 51 974 575€ 52 694 682€ 53 612 554€ 56 190 480€ 56 190 480€ 56 190 480€ 57 165 808€ 129 137 473€ 129 763 041€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
102 618€ 15 447€ 19 450€ 8 256€ 6 332€ 40 198€ 4 304€ 9 661€ 47 938€ 51 046€ 49 270€ 47 681€ 53 289€ 55 615€ 52 789€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 29 246€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€ 47 185€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
102 618€ 15 447€ 19 450€ 8 256€ 6 332€ 10 951€ 4 304€ 9 661€ 753€ 3 862€ 2 085€ 496€ 6 104€ 8 430€ 5 604€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
13 879 932€ 22 034 495€ 26 178 904€ 32 492 408€ 31 217 799€ 33 211 024€ 31 208 062€ 30 197 195€ 24 230 383€ 2 381 476€ 7 160 246€ 2 141 273€ 2 023 159€ 6 178 859€ 1 974 122€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
5 010 910€ 11 005 572€ 6 047 789€ 1 560 872€ 296 419€ 118 909€ 4 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 809 341€ 3 171 759€ 17 255 446€ 1 762 399€ 1 818 277€ 2 499 513€ 1 504 943€ 1 459 402€ 1 506 962€ 1 815 125€ 1 714 243€ 1 635 478€ 1 545 772€ 5 401 693€ 1 598 212€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 24 851€ 28 190€ 44 003€ 52 575€ 26 466€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 017 465€ 3 116 813€ 1 312 330€ 28 023 380€ 28 211 552€ 29 809 025€ 29 043 113€ 28 737 793€ 22 474 172€ 318 296€ 5 228 046€ 267 197€ 253 483€ 427 968€ 203 952€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 193 914€ 1 356 594€ 837 942€ 617 925€ 471 307€ 438 128€ 359 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
3 807€ 4 389€ 2 812€ 26€ 1 397€ 1 569€ 1 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
826 620€ 863 715€ 535 210€ 398 300€ 322 763€ 262 553€ 226 326€ 189 954€ 173 807€ 148 976€ 160 185€ 132 156€ 214 244€ 111 608€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
275 236€ 318 582€ 187 375€ 129 506€ 96 083€ 81 326€ 68 469€ 59 295€ 74 249€ 44 129€ 50 223€ 47 744€ 82 378€ 33 884€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 741 542€ 2 197 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 947 187€ 6 382 431€ 3 829 971€ 3 873 217€ 314 606€ 179 491€ 201 872€ 226 278€ 328 896€ 320 212€ 36 766€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 947 187€ 6 382 431€ 3 829 971€ 3 873 217€ 314 606€ 179 491€ 201 872€ 226 278€ 328 896€ 320 212€ 36 766€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€