Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
20 851 252€ 4 974 833€ 12 178 126€ 442 778€ 517 059€ 563 384€ 524 282€ 767 444€ 509 804€ 637 200€ 603 283€ 665 834€ 619 204€ 760 706€ 738 763€
02
501
Spotreba materiálu
20 422 375€ 4 826 608€ 12 049 064€ 309 766€ 411 564€ 439 827€ 409 701€ 655 165€ 411 142€ 500 351€ 449 080€ 503 459€ 454 572€ 620 543€ 588 848€
03
502
Spotreba energie
428 877€ 148 225€ 129 063€ 133 011€ 105 496€ 123 557€ 114 581€ 112 279€ 98 662€ 136 849€ 154 203€ 162 376€ 164 632€ 140 163€ 149 916€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
9 576 344€ 91 928 039€ 4 113 196€ 5 499 988€ 2 996 158€ 3 957 781€ 3 431 069€ 4 435 381€ 3 069 793€ 3 306 672€ 3 326 251€ 3 823 398€ 3 506 652€ 8 939 961€ 5 826 415€
07
511
Opravy a udržiavanie
450 709€ 325 755€ 277 908€ 275 745€ 251 238€ 303 094€ 223 362€ 158 173€ 187 105€ 116 210€ 181 961€ 318 720€ 135 800€ 155 595€ 199 590€
08
512
Cestovné
149 215€ 27 122€ 53 112€ 244 921€ 323 348€ 354 797€ 398 866€ 231 980€ 251 576€ 186 693€ 120 212€ 127 913€ 124 832€ 156 598€ 235 183€
09
513
Náklady na reprezentáciu
43 684€ 19 156€ 22 175€ 30 456€ 35 764€ 34 246€ 58 782€ 30 566€ 32 289€ 31 572€ 43 954€ 31 868€ 24 306€ 18 278€ 19 242€
10
518
Ostatné služby
8 932 736€ 91 556 006€ 3 760 000€ 4 948 866€ 2 385 808€ 3 265 645€ 2 750 059€ 4 014 662€ 2 598 823€ 2 972 196€ 2 980 124€ 3 344 897€ 3 221 715€ 8 609 490€ 5 372 399€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
21 440 491€ 19 073 997€ 14 358 760€ 12 494 188€ 10 413 051€ 8 965 070€ 6 926 712€ 6 206 976€ 5 613 885€ 5 116 304€ 4 897 466€ 4 637 117€ 4 549 552€ 4 388 719€ 4 118 698€
12
521
Mzdové náklady
15 232 405€ 13 735 930€ 10 238 729€ 9 089 713€ 7 537 550€ 6 503 098€ 5 039 333€ 4 473 685€ 4 037 704€ 3 696 429€ 3 513 870€ 3 370 456€ 3 264 523€ 3 213 954€ 2 992 129€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 241 555€ 4 647 581€ 3 489 881€ 3 069 962€ 2 589 052€ 2 235 142€ 1 707 796€ 1 561 943€ 1 400 764€ 1 278 634€ 1 185 498€ 1 135 549€ 1 051 367€ 1 035 101€ 981 814€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
338 480€ 205 950€ 139 750€ 129 442€ 55 615€ 3 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
628 051€ 484 535€ 490 400€ 205 070€ 230 834€ 223 285€ 179 584€ 171 348€ 175 417€ 141 242€ 198 098€ 131 112€ 233 662€ 139 663€ 144 754€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
386 973€ 311 536€ 359 116€ 298 714€ 316 561€ 535 552€ 23 871€ 22 955€ 553 694€ 21 059€ 27 751€ 290 164€ 19 316€ 23 229€ 17 294€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
296 961€ 296 963€ 301 793€ 261 024€ 260 901€ 18 590€ 14 322€ 14 337€ 14 481€ 14 337€ 14 346€ 10 884€ 10 948€ 10 830€ 10 479€
20
538
Ostatné dane a poplatky
90 012€ 14 573€ 57 323€ 37 690€ 55 659€ 516 962€ 9 548€ 8 619€ 539 212€ 6 723€ 13 405€ 279 281€ 8 368€ 12 399€ 6 815€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
150 481 476€ 1 583 518€ 4 088 901€ 260 555 008€ 296 977 670€ 2 115 049€ 11 611 931€ 7 399 299€ 22 162 425€ 23 617€ 5 062 770€ 127 684€ 349 079€ 0€ 1 290 016€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 349 079€ 0€ 10 669€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
48€ 164 649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
186 683€ 1 398 671€ 953 382€ 10 801€ 5 904€ 1 467 943€ 5 739 916€ 6 579 735€ 22 162 183€ 23 617€ 5 062 770€ 127 684€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 244 354€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
150 281 934€ 20 198€ 3 135 520€ 259 304 882€ 296 971 767€ 647 106€ 5 872 015€ 819 564€ 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 993€
28
549
Manká a škody
0€ 1 239 325€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
50 777 858€ 6 636 916€ 11 558 673€ 1 477 473€ 20 145 050€ 8 666 673€ 15 670 032€ 152 953 307€ 6 111 254€ 1 974 015€ 11 008 149€ 4 050 286€ 1 625 891€ 1 670 305€ 1 000 008€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 979 138€ 747 822€ 11 259 673€ 551 186€ 565 426€ 8 624 476€ 11 182 045€ 553 889€ 773 448€ 1 435 690€ 1 508 348€ 1 447 009€ 1 478 579€ 966 084€ 854 333€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
26 798 720€ 5 889 094€ 299 000€ 926 286€ 19 579 624€ 42 197€ 4 487 987€ 152 399 418€ 5 337 807€ 538 325€ 9 499 801€ 2 603 277€ 147 312€ 704 221€ 145 675€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 496 548€ 5 889 094€ 299 000€ 926 286€ 19 565 214€ 42 197€ 4 487 987€ 152 399 418€ 5 337 807€ 538 325€ 9 499 801€ 2 603 277€ 147 312€ 704 221€ 145 675€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 302 172€ 0€ 14 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
21 992€ 67 449€ 318 953€ 9 405€ 792 921€ 15 546€ 14 100€ 1 797 103€ 15 248€ 58 999€ 15 515€ 21 205€ 21 989€ 33 403€ 10 575€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
8 390€ 46 868€ 306 427€ 3 183€ 775 131€ 4 150€ 153€ 53€ 178€ 136€ 167€ 118€ 112€ 484€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 603€ 20 581€ 12 527€ 6 223€ 17 789€ 11 396€ 13 947€ 1 797 050€ 15 070€ 58 864€ 15 348€ 21 087€ 21 878€ 32 919€ 10 575€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
196 821 573€ 297 831 309€ 45 648 737€ 35 543 685€ 42 919 098€ 30 457 908€ 53 735 346€ 33 757 913€ 48 952 470€ 74 323 680€ 80 263 321€ 72 909 107€ 48 814 588€ 23 969 327€ 9 770 796€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
153 579 298€ 258 317 781€ 3 232 695€ 8 818 971€ 1 312 951€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
43 873 483€ 39 513 527€ 38 447 488€ 35 119 532€ 34 277 511€ 28 885 164€ 36 367 529€ 33 757 913€ 32 278 282€ 74 236 678€ 80 262 186€ 72 908 128€ 48 814 588€ 23 969 327€ 9 770 796€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-631 208€ 3 968 554€ 424 153€ -177 383€ 259 792€ 17 367 817€ 0€ 16 674 188€ 87 002€ 1 135€ 979€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
450 357 959€ 422 407 597€ 92 624 462€ 316 321 238€ 375 077 568€ 55 276 963€ 91 937 343€ 207 340 378€ 86 988 573€ 85 461 547€ 105 204 505€ 86 524 795€ 59 506 270€ 39 785 649€ 22 772 564€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
49 419 244€ 47 837 801€ 73 174 358€ 36 064 439€ 34 962 199€ 29 553 840€ 40 302 490€ 33 774 917€ 25 101 721€ 32 661 410€ 13 441 276€ 12 413 012€ 44 724 619€ 304 384 708€ 669 340€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 650€ 32 792€ 3 980 288€ 82 489€ 82 687€ 100 832€ 267 935€ 461 899€ 237 602€ 103 372€ 16 479€ 19 707€ 18 903€ 36 761€ 33 886€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
49 412 594€ 47 805 009€ 69 194 070€ 35 981 950€ 34 879 512€ 29 453 008€ 40 029 515€ 33 313 018€ 24 864 119€ 32 558 038€ 13 424 797€ 12 393 305€ 44 705 715€ 304 347 947€ 635 454€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
721 283€ 83 015€ 21 344 891€ 5 748 275€ 767 791€ 119 698€ 1 492 079€ 958 064€ 6 309 553€ 255 575€ 249 513€ 150 941€ 145 675€ 138 379€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
721 283€ 83 015€ 21 344 891€ 5 748 275€ 767 791€ 119 698€ 1 492 079€ 958 064€ 6 309 553€ 255 575€ 249 513€ 150 941€ 145 675€ 138 379€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 145 675€ 138 379€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
721 283€ 83 015€ 21 344 891€ 5 748 275€ 767 791€ 119 698€ 1 492 079€ 958 064€ 6 309 553€ 255 575€ 249 513€ 150 941€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
219 900€ 280 340€ 5 871€ 67 657€ 123€ 233 792€ 979€ 206€ 318€ 315€ 427€ 1 454€ 8 366€ 35 571€ 71 497€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 100€ 1 183€ 1 082€ 334€ 120€ 2 070€ 964€ 195€ 129€ 308€ 427€ 1 454€ 8 366€ 35 571€ 71 497€
103
663
Kurzové zisky
218 800€ 279 157€ 4 789€ 67 324€ 3€ 231 719€ 15€ 10€ 189€ 6€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
862 505 501€ 384 674 247€ 242 733 030€ 277 188 909€ 311 421 417€ 22 854 625€ 50 219 198€ 14 498 768€ 34 445 338€ 57 738 491€ 77 294 926€ 71 519 714€ 47 473 936€ 38 382 165€ 20 575 398€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
441 721 840€ 375 435 528€ 21 666 113€ 276 218 569€ 310 854 321€ 14 124 313€ 10 771 376€ 13 710 373€ 9 748 972€ 9 572 553€ 8 963 285€ 9 578 064€ 8 744 492€ 14 147 840€ 10 680 437€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
215 179 855€ 747 822€ 209 259 673€ 551 186€ 565 426€ 8 624 476€ 11 182 045€ 553 889€ 773 448€ 1 435 690€ 1 508 348€ 1 447 009€ 1 827 658€ 966 084€ 865 002€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
203 107 792€ 8 389 821€ 11 639 407€ 0€ 8 538 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 989 674€ 8 297 208€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
2 496 015€ 101 075€ 167 838€ 418 798€ 1 670€ 105 836€ 19 727 686€ 234 506€ 23 922 919€ 46 730 248€ 66 823 293€ 60 494 641€ 36 901 786€ 12 278 568€ 732 751€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
912 865 928€ 432 792 388€ 315 996 275€ 334 665 896€ 352 132 012€ 53 410 047€ 90 642 364€ 49 765 970€ 60 505 441€ 96 709 768€ 90 992 204€ 84 183 693€ 92 357 862€ 342 948 120€ 21 454 615€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
462 507 969€ 10 384 792€ 223 371 813€ 18 344 658€ -22 945 555€ -1 866 915€ -1 294 979€ -157 574 408€ -26 483 132€ 11 248 221€ -14 212 301€ -2 341 102€ 32 851 592€ 303 162 471€ -1 317 949€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
462 507 969€ 10 384 792€ 223 371 813€ 18 344 658€ -22 945 555€ -1 866 915€ -1 294 979€ -157 574 408€ -26 483 132€ 11 248 221€ -14 212 301€ -2 341 102€ 32 851 592€ 303 162 471€ -1 317 949€