Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inšpektorát práce Banská Bystrica

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
114 883€ 76 586€ 48 314€ 47 841€ 49 799€ 62 785€ 58 794€ 57 578€ 72 351€ 86 149€ 71 137€ 69 162€ 58 793€ 60 996€ 60 433€ 65 913€
02
501
Spotreba materiálu
53 023€ 43 082€ 28 020€ 27 983€ 28 649€ 42 426€ 35 067€ 39 128€ 47 463€ 51 064€ 41 049€ 42 116€ 33 148€ 38 813€ 23 909€ 46 821€
03
502
Spotreba energie
61 860€ 33 504€ 20 293€ 19 858€ 21 151€ 20 359€ 23 727€ 18 451€ 24 888€ 35 085€ 30 089€ 27 046€ 25 646€ 22 183€ 36 524€ 19 091€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
271 723€ 111 038€ 115 898€ 139 826€ 127 699€ 136 941€ 122 801€ 118 452€ 103 687€ 83 089€ 82 270€ 78 996€ 85 478€ 84 907€ 95 836€ 95 621€
07
511
Opravy a udržiavanie
176 809€ 21 477€ 12 560€ 38 900€ 12 101€ 21 810€ 13 602€ 21 554€ 7 549€ 5 895€ 8 864€ 4 854€ 4 058€ 9 745€ 6 364€ 9 147€
08
512
Cestovné
57 189€ 41 628€ 33 086€ 34 597€ 43 788€ 45 259€ 41 550€ 39 858€ 38 996€ 34 014€ 34 480€ 35 145€ 36 735€ 36 381€ 37 277€ 28 942€
09
513
Náklady na reprezentáciu
185€ 148€ 247€ 116€ 177€ 914€ 469€ 319€ 325€ 551€ 301€ 330€ 669€ 350€ 109€ 453€
10
518
Ostatné služby
37 541€ 47 785€ 70 004€ 66 213€ 71 634€ 68 958€ 67 180€ 56 721€ 56 817€ 42 629€ 38 625€ 38 667€ 44 016€ 38 430€ 52 086€ 57 079€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 482 654€ 1 378 235€ 1 340 071€ 1 456 676€ 1 301 279€ 1 197 974€ 1 096 702€ 1 013 277€ 893 656€ 856 417€ 753 868€ 744 593€ 753 981€ 837 619€ 837 178€ 771 385€
12
521
Mzdové náklady
1 046 881€ 960 709€ 945 756€ 1 005 432€ 926 866€ 861 386€ 796 370€ 726 534€ 640 598€ 619 997€ 539 456€ 529 897€ 538 100€ 588 842€ 603 909€ 557 336€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
362 516€ 334 099€ 328 906€ 351 620€ 317 652€ 290 508€ 275 033€ 250 757€ 219 355€ 213 617€ 188 756€ 183 153€ 186 588€ 202 715€ 207 528€ 192 217€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
18 718€ 19 110€ 18 414€ 19 199€ 17 879€ 4 203€ 3 898€ 3 878€ 4 170€ 3 957€ 3 718€ 3 698€ 3 924€ 4 670€ 8 652€ 6 224€
15
527
Zákonné sociálne náklady
50 524€ 59 680€ 46 995€ 68 213€ 38 883€ 37 724€ 21 401€ 23 513€ 24 524€ 18 844€ 19 838€ 27 845€ 25 369€ 41 391€ 17 088€ 15 608€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 015€ 4 637€ 12 212€ 4 153€ 8 595€ 5 010€ 2 099€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 463€ 9 503€ 7 677€ 6 906€ 5 260€ 5 587€ 5 001€ 5 581€ 5 599€ 4 944€ 5 951€ 5 419€ 3 518€ 3 405€ 2 307€ 2 198€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 357€ 4 506€ 4 506€ 4 506€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 3 130€ 0€ 1 354€ 1 354€ 1 354€ 1 319€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 106€ 4 996€ 3 171€ 2 400€ 2 130€ 2 457€ 1 871€ 2 451€ 2 469€ 1 814€ 2 821€ 5 419€ 2 164€ 2 051€ 954€ 879€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
292 094€ 287 101€ 243 863€ 383 045€ 185 337€ 142 865€ 58 035€ 112 112€ 57 464€ 110 797€ 28 006€ 53 165€ 19 154€ 2 987€ 10 954€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
150€ 70€ 218€ 55€ 67€ 1 033€ 977€ 3 000€ 15 066€ 300€ 0€ 9 427€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
251 933€ 276 531€ 243 645€ 355 545€ 181 837€ 95 110€ 57 968€ 111 079€ 56 287€ 108 743€ 24 921€ 38 097€ 18 854€ 2 987€ 1 527€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
40 012€ 10 500€ 0€ 27 500€ 3 500€ 47 700€ 200€ 2 050€ 85€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
289 540€ 179 884€ 284 429€ 265 080€ 291 824€ 236 037€ 422 854€ 193 413€ 61 383€ 99 169€ 59 060€ 81 246€ 86 081€ 88 914€ 97 964€ 100 622€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 780€ 37 699€ 41 594€ 41 094€ 38 574€ 33 757€ 31 218€ 30 189€ 27 548€ 28 324€ 26 247€ 66 685€ 66 914€ 74 835€ 77 667€ 79 805€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
250 760€ 142 185€ 242 835€ 223 986€ 253 250€ 202 280€ 391 636€ 163 225€ 33 835€ 70 845€ 32 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 20 297€ 20 817€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 050€ 6 500€ 4 870€ 5 250€ 1 890€ 3 930€ 2 145€ 3 010€ 3 025€ 2 825€ 25 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 20 297€ 20 817€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
248 710€ 135 685€ 237 965€ 218 736€ 251 360€ 198 350€ 389 491€ 160 215€ 30 810€ 68 020€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
741€ 6 613€ 6 488€ 6 383€ 7 297€ 6 657€ 6 357€ 5 745€ 5 550€ 5 360€ 4 681€ 5 164€ 5 603€ 5 741€ 5 620€ 2 931€
43
563
Kurzové straty
11€ 3€ 0€ 8€ 3€
47
568
Ostatné finančné náklady
741€ 6 613€ 6 488€ 6 383€ 7 297€ 6 657€ 6 357€ 5 745€ 5 550€ 5 360€ 4 681€ 5 153€ 5 601€ 5 741€ 5 612€ 2 927€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
390 524€ 511 727€ 264 079€ 377 162€ 481 503€ 465 994€ 494 638€ 599 734€ 757 612€ 670 158€ 432 457€ 333 788€ 251 074€ 197 962€ 128 678€ 170 621€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
311 902€ 289 157€ 263 963€ 265 190€ 342 527€ 277 763€ 467 060€ 319 595€ 268 993€ 285 924€ 142 537€ 146 212€ 125 023€ 108 664€ 79 470€ 82 579€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
78 622€ 222 570€ 116€ 111 972€ 138 976€ 188 231€ 27 577€ 280 139€ 488 619€ 384 234€ 289 920€ 187 576€ 126 051€ 89 298€ 49 209€ 88 041€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 851 622€ 2 560 686€ 2 310 818€ 2 682 920€ 2 449 997€ 2 254 839€ 2 265 182€ 2 105 893€ 1 957 302€ 1 916 083€ 1 437 430€ 1 371 533€ 1 263 682€ 1 282 532€ 1 238 972€ 1 209 290€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
608 729€ 658 913€ 472 077€ 587 515€ 735 501€ 711 969€ 859 880€ 723 322€ 757 612€ 670 172€ 439 457€ 333 788€ 251 074€ 194 316€ 128 655€ 171 439€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
596 924€ 650 980€ 464 375€ 586 415€ 733 970€ 699 235€ 857 885€ 721 390€ 744 725€ 668 403€ 436 369€ 332 619€ 248 976€ 189 540€ 127 056€ 166 092€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2 100€ 7€ 0€ 7€ 7€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
11 805€ 7 933€ 5 602€ 1 100€ 1 531€ 12 734€ 1 988€ 1 931€ 12 879€ 1 762€ 2 957€ 1 169€ 2 098€ 4 776€ 1 600€ 5 347€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
288 985€ 273 410€ 258 972€ 371 530€ 185 371€ 86 098€ 82 190€ 117 531€ 11 296€ 38 615€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 18 618€ 20 817€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
288 985€ 273 410€ 258 972€ 371 530€ 185 371€ 86 098€ 82 190€ 117 531€ 11 296€ 38 615€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 18 618€ 20 817€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 500€ 3 870€ 5 250€ 1 890€ 3 930€ 2 145€ 3 010€ 3 025€ 2 825€ 25 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 18 618€ 20 817€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
286 485€ 269 540€ 253 722€ 369 640€ 181 441€ 83 953€ 79 180€ 114 506€ 8 471€ 12 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 961 981€ 1 627 009€ 1 549 754€ 1 740 733€ 1 526 692€ 1 466 183€ 1 313 152€ 1 240 497€ 1 105 008€ 1 065 003€ 956 573€ 982 383€ 973 038€ 1 070 894€ 1 086 193€ 1 019 086€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 923 179€ 1 588 194€ 1 507 067€ 1 698 493€ 1 488 118€ 1 432 426€ 1 281 934€ 1 210 309€ 1 077 460€ 1 036 679€ 930 326€ 915 699€ 906 124€ 996 059€ 1 008 526€ 939 281€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
38 780€ 37 699€ 41 594€ 41 094€ 38 574€ 33 757€ 31 218€ 30 189€ 27 548€ 28 324€ 26 247€ 66 685€ 66 914€ 74 835€ 77 667€ 79 805€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
22€ 1 116€ 1 093€ 1 145€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 859 695€ 2 559 331€ 2 280 803€ 2 699 777€ 2 447 563€ 2 264 250€ 2 255 222€ 2 081 350€ 1 873 916€ 1 773 790€ 1 410 591€ 1 335 338€ 1 238 192€ 1 283 828€ 1 235 665€ 1 190 525€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
8 073€ -1 355€ -30 016€ 16 857€ -2 434€ 9 411€ -9 960€ -24 544€ -83 386€ -142 292€ -26 839€ -36 195€ -25 490€ 1 296€ -3 307€ -18 765€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 073€ -1 355€ -30 016€ 16 857€ -2 434€ 9 411€ -9 960€ -24 544€ -83 386€ -142 292€ -26 839€ -36 195€ -25 490€ 1 296€ -3 307€ -18 765€