Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
371 427€ 415 233€ 444 591€ 410 138€ 417 392€ 415 499€ 402 771€ 458 564€ 425 155€ 417 542€ 410 402€ 515 295€ 469 945€
02
501
Spotreba materiálu
216 776€ 256 197€ 267 475€ 222 748€ 230 757€ 225 665€ 220 886€ 229 038€ 209 381€ 137 300€ 224 853€ 280 378€ 273 405€
03
502
Spotreba energie
154 651€ 159 036€ 177 116€ 187 389€ 186 634€ 189 834€ 181 885€ 227 526€ 212 889€ 201 089€ 185 549€ 234 916€ 196 540€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 000€ 2 886€ 79 153€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
426 567€ 594 628€ 447 198€ 491 132€ 488 004€ 466 287€ 447 593€ 447 880€ 445 236€ 686 536€ 510 140€ 548 085€ 531 572€
07
511
Opravy a udržiavanie
101 918€ 251 516€ 129 751€ 84 310€ 81 617€ 86 557€ 77 592€ 64 401€ 50 213€ 46 003€ 108 777€ 93 497€ 52 868€
08
512
Cestovné
1 918€ 5 948€ 3 493€ 5 604€ 2 613€ 2 074€ 1 312€ 3 256€ 1 513€ 1 346€ 4 312€ 4 860€ 8 120€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 402€ 1 187€ 1 166€ 1 207€ 1 202€ 778€ 872€ 837€ 1 225€ 1 030€ 848€ 951€ 810€
10
518
Ostatné služby
321 329€ 335 977€ 312 788€ 400 010€ 402 572€ 376 878€ 367 817€ 379 386€ 392 285€ 638 157€ 396 204€ 448 777€ 469 774€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
11 372 573€ 11 195 400€ 9 773 450€ 9 646 294€ 9 543 670€ 8 033 303€ 7 882 015€ 7 538 598€ 7 393 696€ 6 490 634€ 6 643 745€ 6 276 815€ 5 496 828€
12
521
Mzdové náklady
8 082 736€ 8 048 276€ 7 133 865€ 6 907 211€ 6 893 407€ 5 611 222€ 5 539 102€ 5 347 383€ 5 355 194€ 4 697 375€ 4 860 629€ 4 776 515€ 4 176 440€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 596 284€ 2 590 865€ 2 299 180€ 2 285 032€ 2 034 193€ 1 787 546€ 1 738 471€ 1 641 237€ 1 493 289€ 1 333 685€ 1 302 950€ 1 268 511€ 1 123 218€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
43 740€ 45 097€ 21 476€ 21 783€ 20 468€ 18 619€ 17 844€ 15 354€ 16 422€ 16 028€ 15 723€ 15 481€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
639 376€ 511 162€ 318 929€ 432 269€ 595 602€ 615 916€ 586 598€ 534 624€ 528 792€ 443 546€ 462 972€ 216 309€ 197 171€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 436€ 0€ 0€ 1 471€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
20 815€ 19 615€ 17 458€ 17 834€ 16 358€ 16 007€ 17 132€ 17 485€ 18 519€ 13 799€ 13 683€ 12 567€ 12 131€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
13 072€ 10 882€ 10 882€ 10 882€ 10 882€ 10 645€ 9 537€ 11 574€ 12 126€ 8 681€ 8 661€ 12 350€ 11 110€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 743€ 8 734€ 6 576€ 6 952€ 5 476€ 5 361€ 7 594€ 5 911€ 6 393€ 5 119€ 5 022€ 217€ 1 021€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
97 116€ 79 760€ 92 696€ 398€ 6€ 0€ 5 941€ 0€ 33€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
398€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5 940€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 33€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
97 116€ 79 760€ 92 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
6€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
156 983€ 230 280€ 251 630€ 166 093€ 160 879€ 364 905€ 539 729€ 540 845€ 801 844€ 787 662€ 881 759€ 575 877€ 468 755€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 983€ 177 263€ 228 013€ 166 093€ 160 879€ 151 152€ 275 203€ 272 515€ 287 990€ 302 786€ 318 823€ 317 987€ 304 624€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
53 017€ 23 617€ 213 753€ 264 526€ 268 330€ 513 854€ 484 876€ 562 936€ 257 890€ 164 131€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 257 890€ 164 131€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
53 017€ 23 617€ 213 753€ 264 526€ 268 330€ 513 854€ 484 876€ 562 936€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 641€ 10 985€ 10 062€ 9 736€ 10 642€ 10 090€ 239 103€ 11 139€ 12 298€ 11 873€ 17 785€ 14 508€ 4 116€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 641€ 10 985€ 10 062€ 9 736€ 10 642€ 10 090€ 239 103€ 11 139€ 12 298€ 11 873€ 17 785€ 14 507€ 4 116€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
96 746€ 174 505€ 181 855€ 193 122€ 169 122€ 188 047€ 262 227€ 159 380€ 155 918€ 136 177€ 136 301€ 156 033€ 146 563€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
93 885€ 173 322€ 181 796€ 188 863€ 166 895€ 187 364€ 261 800€ 159 134€ 152 617€ 135 179€ 136 301€ 155 639€ 146 563€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 861€ 1 182€ 59€ 4 260€ 2 227€ 683€ 428€ 246€ 3 301€ 998€ 0€ 394€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
12 555 868€ 12 720 407€ 11 218 940€ 10 934 348€ 10 806 067€ 9 494 137€ 9 790 969€ 9 173 892€ 9 252 673€ 8 544 223€ 8 619 756€ 8 099 180€ 7 129 942€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
96 787€ 169 073€ 179 586€ 183 085€ 163 020€ 180 963€ 159 759€ 153 252€ 135 708€ 125 936€ 130 417€ 148 273€ 130 283€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
96 787€ 169 073€ 179 586€ 183 085€ 163 020€ 180 963€ 159 759€ 153 252€ 135 708€ 125 936€ 130 417€ 148 273€ 130 283€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
435€ 4 250€ 2 210€ 3 551€ 3 251€ 4 364€ 102 041€ 4 821€ 16 758€ 8 319€ 5 357€ 7 760€ 8 144€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
96 335€ 27€ 3€ 0€ 4€ 1 693€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 17€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
300€ 7 145€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
435€ 4 250€ 2 210€ 3 551€ 3 251€ 4 064€ 5 706€ 4 821€ 9 586€ 8 316€ 5 357€ 7 757€ 6 434€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
53 017€ 23 617€ 213 753€ 264 526€ 513 984€ 265 445€ 484 876€ 562 936€ 257 890€ 164 131€ 465 230€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
53 017€ 23 617€ 213 753€ 264 526€ 513 984€ 265 445€ 484 876€ 562 936€ 257 890€ 164 131€ 465 230€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 164 131€ 465 230€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
53 017€ 23 617€ 213 753€ 264 526€ 513 984€ 265 445€ 484 876€ 562 936€ 257 890€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 034€ 1 061€ 158€ 1 697€ 527€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 034€ 1 061€ 158€ 1 697€ 527€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 136€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 8 136€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
12 482 738€ 12 470 781€ 11 038 843€ 10 738 823€ 10 620 598€ 9 110 089€ 9 249 216€ 8 750 736€ 8 714 626€ 7 698 338€ 7 907 135€ 7 727 407€ 6 813 373€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
12 325 756€ 12 293 518€ 10 810 830€ 10 572 730€ 10 459 719€ 8 958 937€ 8 973 615€ 8 478 221€ 8 426 636€ 7 395 552€ 7 588 312€ 7 409 420€ 6 508 749€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
156 983€ 177 263€ 228 013€ 166 093€ 160 879€ 151 152€ 275 601€ 272 515€ 287 990€ 302 786€ 318 823€ 317 987€ 304 624€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
12 632 978€ 12 667 721€ 11 220 639€ 10 925 458€ 11 000 623€ 9 561 976€ 10 025 000€ 9 175 316€ 9 352 126€ 8 397 226€ 8 301 326€ 8 047 572€ 7 425 166€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
77 109€ -52 686€ 1 698€ -8 890€ 194 556€ 67 839€ 234 031€ 1 424€ 99 453€ -146 997€ -318 429€ -51 608€ 295 224€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
77 109€ -52 686€ 1 698€ -8 890€ 194 556€ 67 839€ 234 031€ 1 424€ 99 453€ -146 997€ -318 429€ -51 608€ 295 224€