Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
117 365 711€ 108 284 807€ 101 633 769€ 97 911 451€ 92 823 784€ 90 436 220€ 87 501 530€ 86 089 281€ 84 339 053€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89 812 838€ 83 588 405€ 79 167 726€ 77 051 803€ 73 525 985€ 71 861 509€ 69 761 424€ 68 728 254€ 67 700 717€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
27 552 873 € 24 696 402 € 22 466 043 € 20 859 648 € 19 297 799 € 18 574 711 € 17 740 106 € 17 361 027 € 16 638 336 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 842 750 € 2 757 680 € 2 681 382 € 2 503 914 € 2 377 320 € 2 327 405 € 2 282 329 € 2 180 779 € 2 110 127 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 709 500€ 1 698 697€ 1 682 803€ 1 656 939€ 1 522 815€ 1 474 337€ 1 398 337€ 1 317 613€ 1 311 145€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
1 133 250€ 1 058 983€ 998 579€ 846 975€ 854 505€ 853 068€ 883 992€ 863 166€ 798 982€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 880 780 € 5 762 169 € 5 387 044 € 5 195 588 € 5 066 697 € 4 982 329 € 5 007 437 € 5 083 891 € 4 908 619 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 494 950€ 3 379 346€ 3 139 272€ 2 983 916€ 3 099 194€ 3 000 653€ 3 058 735€ 3 177 332€ 3 085 054€
10
B.2
Služby
2 385 830€ 2 382 823€ 2 247 772€ 2 211 672€ 1 967 503€ 1 981 676€ 1 948 702€ 1 906 559€ 1 823 565€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
24 514 843 € 21 691 913 € 19 760 381 € 18 167 974 € 16 608 422 € 15 919 787 € 15 014 998 € 14 457 915 € 13 839 844 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
18 964 826 € 17 339 054 € 15 934 958 € 14 336 402 € 12 777 020 € 12 248 486 € 11 778 860 € 11 368 577 € 11 093 399 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 184 279€ 12 091 619€ 11 041 455€ 9 931 022€ 8 844 541€ 8 438 523€ 8 097 503€ 7 832 517€ 7 685 208€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
17 586€ 77 751€ 78 219€ 78 058€ 77 130€ 77 648€ 70 776€ 70 610€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 855 596€ 4 446 185€ 4 115 889€ 3 691 940€ 3 281 918€ 3 154 908€ 3 056 255€ 2 977 709€ 2 872 627€
16
C.4
Sociálne náklady
924 951€ 783 664€ 699 863€ 635 221€ 572 503€ 577 925€ 547 454€ 487 575€ 464 954€
17
D
Dane a poplatky
139 672€ 126 407€ 115 397€ 121 858€ 127 024€ 118 546€ 112 273€ 111 332€ 108 348€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 346 849€ 2 261 431€ 2 170 576€ 1 968 153€ 1 821 187€ 1 641 056€ 1 511 335€ 1 402 562€ 1 237 349€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
165 539€ 277 399€ 54 982€ 39 722€ 144 820€ 8 329€ 57 265€ 72 293€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 860€ 49 570€ 23 617€ 11 897€ 46 327€ 964€ 9 967€ 15 224€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 815€ 1 870€ 51€ -64€ -103€ 100€ 1 529€ -963€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 475€ 55 328€ 36 579€ 60 418€ 80 447€ 93 087€ 201 612€ 97 382€ 82 318€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
163 604€ 165 668€ 165 773€ 179 496€ 216 665€ 186 739€ 166 283€ 180 299€ 155 922€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 034 231 € 2 080 640 € 1 441 570 € 1 650 372 € 1 845 569 € 1 825 312 € 1 693 628 € 1 492 527 € 1 385 176 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
97 323 € 153 460 € 21 141 € 81 141 € 170 991 € 21 141 € 21 141 € 71 141 € 123 434 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
71 141€ 123 434€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
97 323€ 153 460€ 21 141€ 81 141€ 170 991€ 21 141€ 21 141€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
11€ 186€ 836€ 3 778€ 2 568€ 4 168€ 4 418€ 4 001€ 5 589€
39
N
Nákladové úroky
36 525€ 38 731€ 22 745€ 20 420€ 18 037€ 17 891€ 20 049€ 19 601€ 16 106€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 2€ 12€ 2€ 6€ 29€ 20€
41
O
Kurzové straty
72€ 100€ 345€ 563€ 291€ 687€ 282€ 450€ 168€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
50€ 908€ 34€ 216€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
267 464€ 193 919€ 163 474€ 135 547€ 142 087€ 221 282€ 204 490€ 164 245€ 167 889€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-206 675 € -78 194 € -164 587 € -71 599 € 13 178 € -214 333 € -199 256 € -109 125 € -55 120 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 827 556 € 2 002 446 € 1 276 983 € 1 578 773 € 1 858 747 € 1 610 979 € 1 494 372 € 1 383 402 € 1 330 056 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
699 332 € 412 400 € 257 346 € 347 557 € 315 833 € 385 118 € 372 094 € 263 541 € 537 367 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
607 711€ 396 881€ 195 489€ 160 078€ 301 224€ 228 016€ 133 413€ 119 424€ 126 951€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
91 621€ 15 519€ 61 857€ 187 479€ 14 609€ 157 102€ 238 681€ 144 117€ 410 416€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 128 224 € 1 590 046 € 1 019 637 € 1 231 216 € 1 542 914 € 1 225 861 € 1 122 278 € 1 119 861 € 792 689 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 827 556 € 2 002 446 € 1 276 983 € 1 578 773 € 1 858 747 € 1 610 979 € 1 494 372 € 1 383 402 € 1 330 056 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 128 224 € 1 590 046 € 1 019 637 € 1 231 216 € 1 542 914 € 1 225 861 € 1 122 278 € 1 119 861 € 792 689 €