Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
102 300 647€ 84 263 256€ 79 447 353€ 75 502 229€ 72 424 618€ 68 637 865€ 64 743 348€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
102 563 972 € 84 392 608 € 79 567 838 € 75 664 110 € 72 543 604 € 68 733 096 € 65 833 275 € 62 845 728 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
100 758 338€ 82 919 181€ 77 129 126€ 73 118 993€ 70 011 106€ 66 166 607€ 62 243 961€ 60 345 460€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 542 309€ 1 344 075€ 2 318 227€ 2 383 236€ 2 413 512€ 2 471 258€ 2 499 387€ 2 314 588€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
223 307€ 65 850€ 26 027€ 70 455€ 619€ 23 724€ 904 773€ 37 041€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 018€ 63 502€ 94 458€ 91 426€ 118 367€ 71 507€ 185 154€ 148 639€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
100 332 338 € 83 179 815 € 78 409 870 € 74 846 807 € 71 563 398 € 67 870 787 € 64 872 105 € 62 280 958 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
77 045 597€ 63 925 533€ 59 810 794€ 57 017 954€ 54 644 930€ 51 911 674€ 48 999 813€ 47 350 101€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 835 291€ 2 354 590€ 2 131 946€ 2 133 388€ 2 125 670€ 2 097 853€ 2 109 857€ 2 142 684€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-100 000€
14
D.
Služby
2 756 348€ 2 256 052€ 3 133 354€ 3 095 832€ 3 224 361€ 3 207 727€ 3 239 599€ 3 211 908€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 774 959 € 12 843 231 € 11 538 781 € 10 835 506 € 9 892 419 € 9 018 828 € 8 573 070 € 7 884 371 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 802 150€ 8 781 137€ 7 924 012€ 7 327 672€ 6 763 117€ 6 147 832€ 5 856 311€ 5 392 138€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
29 291€ 28 248€ 25 457€ 23 584€ 22 769€ 23 457€ 21 539€ 21 007€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 945 466€ 3 214 934€ 2 926 072€ 2 705 494€ 2 468 523€ 2 247 715€ 2 145 830€ 1 994 335€
19
E.4.
Sociálne náklady
998 052€ 818 912€ 663 240€ 778 756€ 638 010€ 599 824€ 549 390€ 476 891€
20
F.
Dane a poplatky
148 329€ 124 291€ 126 139€ 123 680€ 115 899€ 112 525€ 128 947€ 110 902€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 411 595€ 1 348 418€ 1 334 838€ 1 321 490€ 1 226 911€ 1 181 857€ 1 161 425€ 1 108 166€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 411 595€ 1 348 418€ 1 334 838€ 1 321 490€ 1 226 911€ 1 181 857€ 1 161 425€ 1 108 166€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 710€ 205€ 7 423€ 8 869€ 16 524€ 267 622€ 1 373€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-257€ -162€ 268€ -90€ 287€ 173€ -11 595€ -1 839€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
358 766€ 327 657€ 326 327€ 310 178€ 332 921€ 323 626€ 403 367€ 573 292€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 231 634 € 1 212 793 € 1 157 968 € 817 303 € 980 206 € 862 309 € 961 170 € 564 770 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 663 411 € 15 727 081 € 14 371 259 € 13 255 055 € 12 429 657 € 11 420 611 € 10 394 079 € 10 055 355 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
198 339 € 253 323 € 191 577 € 134 990 € 137 377 € 10 181 € 10 529 € 14 092 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
198 339 € 253 309 € 191 560 € 134 928 € 137 300 € 9 958 € 9 958 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
198 339€ 253 309€ 191 560€ 134 928€ 137 300€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
9 958€ 9 958€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 € 17 € 62 € 77 € 219 € 571 € 14 089 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14€ 17€ 62€ 77€ 219€ 571€ 14 089€
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
234 832 € 155 543 € 120 183 € 98 658 € 113 107 € 154 441 € 148 221 € 126 250 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
157 € 133 € 1 547 € 480 € 3 758 € 6 726 € 16 470 € 10 887 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
157€ 133€ 1 547€ 480€ 3 758€ 6 726€ 16 470€ 10 887€
52
O.
Kurzové straty
6€ 31€ 16€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
234 675€ 155 410€ 118 630€ 98 178€ 109 318€ 147 715€ 131 735€ 115 359€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 493 € 97 780 € 71 394 € 36 332 € 24 270 € -144 260 € -137 692 € -112 158 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 195 141 € 1 310 573 € 1 229 362 € 853 635 € 1 004 476 € 718 049 € 823 478 € 452 612 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
438 976 € 244 255 € 241 831 € 170 932 € 205 024 € 179 015 € 197 288 € 165 260 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
430 110€ 210 608€ 177 091€ 114 308€ 194 207€ 116 062€ 229 022€ 99 992€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 866€ 33 647€ 64 740€ 56 624€ 10 817€ 62 953€ -31 734€ 65 268€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 756 165 € 1 066 318 € 987 531 € 682 703 € 799 452 € 539 034 € 626 190 € 287 352 €