Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Holíč

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
109 368€ 94 488€ 75 104€ 86 032€ 81 410€ 78 519€ 67 367€ 82 076€ 97 023€ 102 150€ 107 875€ 85 567€ 105 809€ 86 174€
02
501
Spotreba materiálu
84 270€ 72 332€ 49 141€ 70 495€ 61 895€ 57 392€ 37 859€ 57 074€ 57 310€ 63 919€ 68 993€ 52 146€ 68 885€ 60 338€
03
502
Spotreba energie
25 098€ 22 155€ 25 963€ 15 537€ 19 516€ 21 127€ 29 507€ 25 002€ 39 713€ 38 231€ 38 881€ 33 421€ 36 924€ 21 888€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 3 948€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
51 512€ 30 743€ 25 267€ 29 807€ 27 939€ 26 633€ 25 286€ 24 554€ 16 068€ 18 958€ 20 216€ 28 489€ 38 365€ 32 565€
07
511
Opravy a udržiavanie
23 040€ 3 960€ 1 487€ 6 054€ 4 538€ 2 754€ 7 398€ 7 323€ 2 668€ 3 018€ 1 873€ 4 143€ 3 009€ 2 080€
08
512
Cestovné
1 537€ 1 559€ 2 135€ 1 242€ 2 845€ 1 401€ 1 601€ 1 730€ 640€ 1 216€ 801€ 1 332€ 4 609€ 3 428€
09
513
Náklady na reprezentáciu
47€ 66€ 98€ 95€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
26 888€ 25 158€ 21 548€ 22 416€ 20 489€ 22 478€ 16 288€ 15 501€ 12 760€ 14 725€ 17 542€ 23 014€ 30 748€ 27 057€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
801 303€ 762 728€ 653 138€ 547 301€ 497 110€ 473 741€ 434 116€ 412 605€ 403 436€ 360 777€ 350 987€ 327 429€ 336 445€ 330 309€
12
521
Mzdové náklady
571 031€ 540 941€ 464 676€ 388 950€ 352 045€ 333 297€ 299 734€ 284 978€ 285 192€ 257 374€ 250 358€ 236 249€ 244 641€ 234 847€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
197 770€ 187 579€ 159 345€ 133 487€ 121 643€ 114 223€ 105 667€ 100 036€ 98 774€ 90 028€ 88 321€ 81 793€ 84 707€ 73 975€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 198€ 8 588€ 6 615€ 6 108€ 5 312€ 4 646€ 3 332€ 1 771€ 2 145€ 2 595€ 3 154€ 1 859€ 0€ 7 753€
15
527
Zákonné sociálne náklady
22 303€ 25 620€ 22 502€ 18 755€ 18 111€ 21 574€ 25 383€ 25 820€ 17 325€ 10 780€ 7 757€ 7 528€ 7 098€ 13 734€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 1 397€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 355€ 1 456€ 951€ 1 052€ 1 071€ 1 435€ 1 075€ 1 112€ 882€ 863€ 942€ 82€ 418€ 349€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
36€ 58€ 58€ 58€ 67€ 87€ 67€ 46€ 46€ 46€ 46€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 318€ 1 456€ 951€ 1 052€ 1 014€ 1 377€ 1 017€ 1 045€ 795€ 796€ 896€ 36€ 372€ 304€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
76 161€ 66 668€ 40 723€ 42 053€ 51 534€ 41 020€ 161 039€ 41 270€ 32 599€ 25 398€ 19 960€ 36 954€ 13 441€ 18 539€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 5€ 80€ 0€ 0€ 849€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
45 886€ 33 887€ 574€ 115 116€ 8 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
30 271€ 32 776€ 40 198€ 41 480€ 51 534€ 41 020€ 45 923€ 32 619€ 32 519€ 25 397€ 19 960€ 36 025€ 13 441€ 18 539€
28
549
Manká a škody
525€ 0€ 0€ 80€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
7 130€ 6 964€ 22 354€ 19 340€ 14 239€ 38 892€ 23 931€ 12 580€ 26 038€ 43 082€ 35 593€ 49 433€ 25 318€ 40 472€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 130€ 3 676€ 2 355€ 2 304€ 2 337€ 27 385€ 12 300€ 12 115€ 12 100€ 26 508€ 26 589€ 27 462€ 22 353€ 24 347€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 288€ 19 999€ 17 036€ 11 903€ 11 506€ 11 631€ 465€ 13 938€ 16 574€ 9 005€ 21 971€ 2 965€ 16 125€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 690€ 11 040€ 6 283€ 9 033€ 0€ 12 990€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 288€ 19 999€ 17 036€ 11 903€ 11 506€ 11 631€ 465€ 248€ 5 534€ 2 721€ 12 938€ 2 965€ 3 135€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 997€ 2 051€ 1 435€ 1 202€ 1 873€ 1 603€ 808€ 951€ 648€ 455€ 1 052€ 1 099€ 68€ 11€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 997€ 2 051€ 1 435€ 1 202€ 1 873€ 1 603€ 808€ 951€ 648€ 455€ 1 052€ 1 099€ 68€ 11€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
451€ -7 263€ -16 920€ 4 645€ 15 708€ 10 166€ 19 477€ 20 944€ 17 860€ 21 236€ 21 326€ 21 000€ 30 630€ 20 085€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
451€ 2 108€ 1 614€ 2 437€ 10 514€ 3 891€ 4 547€ 6 013€ 3 709€ 6 984€ 8 171€ 9 121€ 12 280€ 10 966€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-9 371€ -18 534€ 2 209€ 5 194€ 6 275€ 14 929€ 14 930€ 14 151€ 14 252€ 13 156€ 11 879€ 18 351€ 9 120€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 049 276€ 957 835€ 802 052€ 731 431€ 690 886€ 672 007€ 733 098€ 596 092€ 594 554€ 572 921€ 557 951€ 550 053€ 550 494€ 528 504€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
23€ 190€ 1 410€ 3 674€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
23€ 190€ 1 410€ 3 674€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
451€ 2 289€ 2 885€ 21 731€ 20 510€ 21 512€ 19 551€ 16 951€ 16 147€ 18 449€ 15 015€ 21 040€ 28 774€ 20 899€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
451€ 2 289€ 2 885€ 21 731€ 20 510€ 21 442€ 19 551€ 16 951€ 16 147€ 18 449€ 15 015€ 21 040€ 28 774€ 20 899€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
45 886€ 27 602€ 55€ 583€ 38 223€ 22 342€ 11 040€ 11 530€ 10 088€ 31 855€ 12 990€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
45 886€ 27 602€ 55€ 583€ 38 223€ 22 342€ 11 040€ 11 530€ 10 088€ 31 855€ 12 990€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 12 990€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 690€ 11 040€ 6 283€ 9 033€ 18 917€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
45 886€ 27 602€ 55€ 583€ 38 223€ 8 652€ 5 246€ 1 054€ 12 938€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
997 754€ 932 018€ 789 466€ 708 573€ 670 880€ 650 320€ 587 547€ 572 133€ 562 929€ 533 640€ 537 691€ 507 705€ 512 046€ 492 360€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
984 184€ 921 543€ 785 862€ 705 273€ 661 442€ 622 763€ 575 247€ 556 017€ 549 329€ 505 722€ 507 333€ 482 272€ 487 664€ 467 277€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
7 130€ 3 676€ 2 355€ 2 304€ 2 337€ 27 385€ 12 300€ 12 115€ 12 100€ 26 508€ 26 589€ 25 433€ 24 382€ 24 347€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 032€ 6 547€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 407€ 252€ 1 248€ 996€ 7 101€ 171€ 4 001€ 1 499€ 1 410€ 3 770€ 0€ 0€ 736€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 044 091€ 961 910€ 792 406€ 730 887€ 691 389€ 671 832€ 645 321€ 611 449€ 590 305€ 565 029€ 566 468€ 560 600€ 553 809€ 513 258€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-5 184€ 4 075€ -9 646€ -545€ 503€ -176€ -87 777€ 15 357€ -4 249€ -7 892€ 8 516€ 10 547€ 3 315€ -15 245€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-5 184€ 4 075€ -9 646€ -545€ 503€ -176€ -87 777€ 15 357€ -4 249€ -7 892€ 8 516€ 10 547€ 3 315€ -15 245€